Skip navigation

Právne pokyny/ochrana údajov

Stav: November 2020

Spoločnosť Eberspächer je veľmi rada, že ste navštívili túto webovú stránku a teší ju váš záujem o našu spoločnosť a naše výrobky.

I. Ochrana údajov

1. Informácie týkajúce sa spracovania údajov pri návšteve našej webovej stránky
Osobné údaje, ktoré vznikajú pri používaní našej webovej stránky alebo ktoré nám sprostredkujete, spracovávame v súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov.

Návšteva našej webovej stránky je spravidla možná aj bez uvedenia osobných údajov. Osobné údaje sa používajú len v prípade, pokiaľ je to z technických dôvodov potrebné na používanie našej webovej stránky alebo pokiaľ využívate určité funkcie, ktoré ponúkame na našej stránke, napr. kontaktné formuláre. Používanie vašich osobných údajov slúži na umožnenie požadovaných funkcií.

Pri návšteve našej webovej stránky sa na náš webový server štandardne uloží adresa IP, ktorú vám priradil váš poskytovateľ internetového pripojenia, webová stránka, z ktorej nás navštívite, stránka, ktorú u nás navštívite, prípadné prevzaté súbory, množstvo vyžiadaných údajov, vyhľadávané pojmy, ako aj dátum a čas. Tieto údaje sa do protokolu zaznamenávajú po dobu troch mesiacov. Údaje používame na rozpoznanie a odstránenie prípadných bezpečnostných rizík alebo chybných funkcií prevádzky webovej stránky. Právnym základom pre toto spracovanie údajov je článok 6, ods. 1 f) DSGVO, na základe ktorého je spracovanie údajov povolené na realizáciu oprávnených záujmov. Naše oprávnené záujmy sú zabezpečenie funkcií webovej stránky a včasné rozpoznanie a odvrátenie kybernetických útokov.

Vaše údaje zaznamenávame aj vtedy, keď sa s nami skontaktujete prostredníctvom kontaktného formulára sprístupneného na našej webovej stránke alebo iným spôsobom. Pokiaľ nie je v súvislosti s kontaktným formulárom uvedené inak, používame tieto údaje iba na zodpovedanie vašej žiadosti, ako aj na technickú administráciu. Povinné údaje sú označené. Prípadne vás môžeme požiadať o uvedenie ďalších osobných údajov. Tieto údaje sú dobrovoľné, používame ich len v rámci spracovania vašej žiadosti. Právnym základom pre spracovanie vašich údajov v rámci používania kontaktného formulára je článok 6, ods. 1 b) DSGVO, pokiaľ sú údaje potrebné na nadviazanie alebo realizáciu zmluvného vzťahu.

2. Informácie o používaní súborov cookie a podobných technológií
Na zabezpečenie funkčnosti určitých technicky nevyhnutných funkcií našej webovej lokality a jej neustálu optimalizáciu, ako aj sledovanie využívania našich ponúk a prispôsobovanie zobrazovaného obsahu vašim požiadavkám, využíva spoločnosť Eberspächer súbory cookie. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa z webovej stránky ukladajú na váš pevný disk. Súbory cookie nijako nepoškodzujú váš počítač, nemôžu vykonávať žiadne programy a nemôžu obsahovať žiadne vírusy. Namiesto súborov cookie sa môžu používať aj tzv. „sledovací pixel“ alebo podobné súčasné technológie, ktoré slúžia na medzi (ukladanie) informácií o konkrétnych používateľoch alebo spôsoboch používania webových stránok. Ukladanie súborov cookie na vašom počítači môžete kedykoľvek zakázať prostredníctvom nastavení vášho webového prehliadača. Na to použite nastavenia alebo funkciu pomocníka vášho prehliadača. Za daných okolností môže byť potom obmedzená funkčnosť našej webovej stránky. Eberspächer používa súbory cookie na rôzne účely. Jednotlivé typy súborov cookie sú uvedené nižšie.

Technicky nevyhnutné súbory cookie
Tento typ súborov cookie slúži v podstate na to, aby ste mohli využívať jednotlivé funkcie našej webovej lokality, napr. na zaznamenanie údajov z formulárov (napr. údajov zadaných do kontaktného formulára) alebo tiež nastavenie zobrazovania informácií (napr. upozornenia o používaní súborov cookie). Právnym základom na spracovanie údajov v súvislosti s technicky nevyhnutnými súbormi cookie je nariadenie EPaR EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov („GDPR“ – čl. 6, ods. 1, písm. b). Technicky nevyhnutné súbory cookie nie je možné deaktivovať.

Analytické súbory cookie
Tento typ súborov cookie slúži na analýzu používania webových stránok na štatistické účely. Pomocou nich zisťujeme, napr. aký obsah na našich webových stránkach je pre používateľov obzvlášť zaujímavý a prostredníctvom akého druhu koncových zariadení stránky navštívili. Tak môžeme našu webovú stránku pripraviť pre našich používateľov zaujímavejšie. Informácie o použitom webovom prehliadači a koncových zariadeniach nám umožňujú prispôsobiť dizajn stránky najdôležitejším typom prehliadačov. Tieto súbory cookie používame iba vtedy, ak ich odsúhlasíte. Právnym základom na spracovanie údajov v súvislosti s analytickými súbormi cookie je váš súhlas (podľa GDPR – čl. 6, ods. 1, písm. a). Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať – stačí otvoriť ponuku nastavení súborov cookie a zmeniť požadované nastavenie.

Marketingové súbory cookie
Tento typ súborov cookie využívame na reklamu a marketingové účely, aby sme vám mohli zobrazovať prispôsobenú reklamu na našej stránke, ako aj na iných webových stránkach (napr. prostredníctvom spoločnosti Google alebo Facebook). Ide o reklamy našich produktov alebo ponúk, o ktoré ste buď prejavili záujem na našej webovej stránke, alebo sa zhodujú s typom obsahu, ktorý by vás podľa nás mohol zaujímať. V rámci prispôsobenej propagácie nášho obsahu využívame aj všeobecné informácie o možných záujmoch používateľov našej webovej stránky a iných záujemcoch, ktoré zhromažďujú tretie strany na iných webových stránkach (tzv. „retargeting“). Tieto informácie sa pri tom ukladajú ako identifikátory do súborov cookie. Tieto údaje neumožňujú identifikáciu osôb, ale slúžia na identifikáciu zariadení používaných na prezeranie stránok. Po odstránení týchto súborov cookie prispôsobenie reklamného obsahu zmizne. Tieto súbory cookie používame iba vtedy, ak ich odsúhlasíte. Právnym základom na spracovanie údajov v súvislosti s marketingovými súbormi cookie je váš súhlas (podľa GDPR – čl. 6, ods. 1, písm. a). Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať – stačí otvoriť ponuku nastavení súborov cookie a zmeniť požadované nastavenie.

Upozorňujeme vás, že na niektorých stránkach našej webovej lokality sa môžu za určitých okolností vyskytovať aj súbory cookie, ktoré priamo nesúvisia so spoločnosťou Eberspächer. Ak si prezeráte stránku s obsahom, ktorý bol do nej vložený treťou stranou (napr. YouTube, issuu a pod.), môžu sa do vášho prehliadača uložiť súbory cookie aj od týchto tretích strán. Eberspächer nemôže nijakých spôsobom ovplyvniť používanie takýchto súborov cookie a vzhľadom na spôsob fungovania súborov cookie do nich nemôže zasahovať, pretože prístup do daného súboru cookie má len tá osoba, ktorá ho pôvodne nastavila. Ďalšie údaje získate na webových stránkach príslušných tretích strán.

Informácie o súboroch cookie

Ďalšie informácie o jednotlivých typoch súborov cookie

Google Tag Manager
Naša webová stránka používa Google Tag Manager, službu, ktorú ponúka Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko („Google“) používateľom z Európskeho hospodárskeho priestoru, Švajčiarska a Lichtenštajnska. Všetkým ostatným používateľom túto službu poskytuje Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 („Google“). Tag Manager používame na správu nástrojov a externých služieb, ktoré využívame na našich webových stránkach, a umožňuje nám využívať tzv. „tagy“. Tagy sú programátorské značky používané v zdrojovom kóde webových stránok, ktoré slúžia napríklad na riadenie postupnosti aktivácie a načítania jednotlivých stránok a súčastí služieb a nástrojov. Samotná služba Google Tag Manager nezaznamenáva žiadne osobné údaje. Tento nástroj slúži na spúšťanie iných tagov, ktoré za určitých okolností zaznamenávajú údaje a ktorým sa v týchto informáciách o ochrane osobných údajov venujeme neskôr. Podrobnejšie informácie o službe Tag Manager nájde aj na stránke s informáciami o službe Tag Manager od spoločnosti Google. Používanie služby Tag Manager je technicky nevyhnutné.

Usercentrics
Na zobrazovanie upozornenia o používaní súborov cookie, ako aj uloženie, správu a dokumentáciu vami zvolených nastavení súborov cookie, používame nástroj spoločnosti Usercentrics GmbH, Sonnenstrasse 23, 80331 Mníchov („Usercentrics“). Spoločne s nástrojom Usercentrics používame súbor cookie, ktorý umožňuje uložiť vami zvolené nastavenia súborov cookie na webovej stránke Eberspächer. Používanie nástroja Usercentrics je technicky nevyhnutné.

Google reCAPTCHA
Naša webová stránka používa službu Google reCAPTCHA, ktorú ponúka Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko („Google“) používateľom z Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska a všetkým ostatným používateľom túto službu poskytuje spoločnosť Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 („Google“). Služba Google reCAPTCHA slúži na IT zabezpečenie, zaistenie stability našej webovej stránky a zabránenie zneužitiu, pričom bráni tomu, aby automatizované softvéry (takzvané boty) vykonávali na našej webovej stránke nevhodné aktivity, t. j. kontrolujte sa, či zadané údaje pochádzajú skutočne od človeka. Aby to bolo možné zistiť, spracúvajú sa údaje, ako napríklad URL referera (adresa stránky, z ktorej návštevník prišiel), IP adresa, momentné snímky okna prehliadača, postup zadávania údajov používateľa a technické informácie o prehliadači a jeho nastaveniach. Ďalej prečíta spoločnosť Google súbory cookie iných služieb Google. Ak nechcete, aby sa vaše informácie priradili k vášmu účtu Google, je potrebné, aby ste sa pred otvorením stránky, ku ktorej sme pripojili službu Google reCAPTCHA , odhlásili zo svojho účtu Google. Uvedené údaje odošlú spoločnosti Google v šifrovanej podobe. Použitie služby reCAPTCHA sa štatisticky vyhodnotí, vaše údaje sa ale podľa spoločnosti Google nepoužijú na personalizovanú reklamu. Používanie služby Google reCAPTCHA je technicky nevyhnutné. V prípade, že sa osobné údaje prenesú do USA alebo iných tretích krajín, stane sa tak podľa čl. 49, ods. 1, písm. b nariadenia GDPR, aby bolo možné plnenie zmluvy s vami alebo realizovanie predzmluvných opatrení. Bližšie informácie k tomu nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov , ako aj v podmienkach používania spoločnosti Google.

Google Analytics
Naša webová stránka používa službu webovej analýzy Google Analytics, ktorú ponúka Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko („Google“) používateľom z Európskeho hospodárskeho priestoru, Švajčiarska a Lichtenštajnska. Všetkým ostatným používateľom túto službu poskytuje Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 („Google“). Na zaznamenávanie vašich prístupových údajov pri návšteve našej webovej stránky používa služba Google Analytics súbory cookie s platnosťou 38 mesiacov. Prístupové údaje zhromažďuje spoločnosť Google v našom mene na pseudonymných používateľských profiloch a prenášajú sa na server spoločnosti Google v USA. Predtým sa anonymizuje vaša adresa IP. Preto nemôžeme určiť, ktoré používateľské profily patria konkrétnemu používateľovi. Preto vás na základe údajov zhromaždených spoločnosťou Google nemôžeme ani identifikovať, ani určiť, ako používate našu webovú stránku. Pre prípad, keď sú osobné údaje výnimočne prenesené do USA, dohodli sme sa zmluvne so spoločnosťou Google na dodržiavaní európskych zásad ochrany osobných údajov. Pri spracovaní údajov mimo Európy môže v niektorých prípadoch dôjsť k tomu, že práva občanov EÚ nie je možné alebo nie je možné úplne presadzovať, napr. ak bezpečnostné úrady v USA údaje uložia a analyzujú. Údaje sa prenesú do USA len pokiaľ ste s tým súhlasili v informačnom pruhu súborov cookie. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať tak, že deaktivujete webovú analýzu spoločnosťou Google v nastaveniach súborov cookie.

Spoločnosť Google bude používať informácie získané prostredníctvom súborov cookies v našom mene na vyhodnotenie používania našich webových stránok, na zostavenie prehľadov o aktivite na webových stránkach a na poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa používania webových stránok a internetu. Ďalšie informácie k tejto téme nájdete tiež v Pravidlách ochrany súkromia služby Google Analytics.

Pri súboroch cookie používaných spolu so službou Google Analytics ide o analytické súbory cookie. Tieto súbory cookie používame iba vtedy, ak ich odsúhlasíte. Webovú analýzu môžete kedykoľvek deaktivovať – stačí otvoriť ponuku nastavení súborov cookie a zmeniť požadované nastavenie. Okrem toho máte tieto možnosti:

  • Môžete nainštalovať plug-in na vypnutie, poskytnutý spoločnosťou Google, na nasledujúcom odkaze od spoločnosti Google v prehliadačoch Firefox, Internet Explorer alebo Chrome (táto možnosť nefunguje v mobilných zariadeniach): Prepojenie na plug-in prehliadača

 

Google Ads Conversion Tracking
Naša webová stránka využíva aj analytickú službu od spoločnosti Google s názvom Google Ads Conversion Tracking. V rámci nej sa do vášho počítača uloží súbor cookie služby Google Ads („konverzný súbor cookie“), ak ste sa na našu stránku dostali po kliknutí na reklamu zverejnenú prostredníctvom spoločnosti Google. Tieto súbory cookie strácajú po uplynutí 30 dní platnosť a neslúžia na identifikáciu osôb. Ak navštívite niektoré z našich stránok a platnosť súboru cookies ešte neuplynula, môžeme my aj spoločnosť Google určiť, že niekto klikol na daný inzerát, a tým bol presmerovaný na našu stránku. Každý zákazník služby Ads dostane iný súbor cookie. Vďaka tomu nie je možné sledovať súbory cookie prostredníctvom webových stránok zákazníkov služby Ads. Informácie získané pomocou konverzného súboru cookie slúžia na vytváranie konverzných štatistík pre zákazníkov služby Ads, ktorí sa rozhodli využívať službu Sledovanie konverzií. Zákazníci služby Ads získajú celkový počet používateľov, ktorí klikli na ich inzerát a boli presmerovaní na stránku obsahujúcu značku sledovania konverzií. Nezískajú však žiadne informácie, pomocou ktorých by bolo možné osobne identifikovať používateľa.

Pri súboroch cookie používaných spolu so službou Google Ads Conversion Tracking ide o marketingové súbory cookie. Tieto súbory cookie používame iba vtedy, ak ich odsúhlasíte. Tieto súbory cookie môžete kedykoľvek deaktivovať – stačí otvoriť ponuku nastavení súborov cookie a zmeniť požadované nastavenie. Ďalšie podrobnejšie informácie k tomu nájdete vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Google.

Google Ads
Využívame technológiu remarketing od spoločnosti Google, aby sme prostredníctvom cielenej reklamy na stránkach spoločnosti Google a jej partnerskej siete znova oslovili používateľov, ktorí už navštívili našu webovú stránku a zaujímali sa o naše ponuky. Reklama sa zobrazuje prostredníctvom použitia súborov cookie. Pomocou textových súborov je možné analyzovať správanie sa používateľov pri prezeraní danej webovej stránky a následne ho využiť na cielené odporúčanie výrobkov a reklamu na základe záujmov používateľov.

Pri súboroch cookie používaných spolu so službou Google Ads ide o marketingové súbory cookie. Tieto súbory cookie používame iba vtedy, ak ich odsúhlasíte. Ak si neželáte dostávať žiadnu prispôsobenú reklamu, môžete tieto súbory cookie kedykoľvek deaktivovať – stačí otvoriť ponuku nastavení súborov cookie a zmeniť požadované nastavenie. Alebo môžete deaktivovať používanie súborov cookie na tieto účely aj priamo na tejto stránke spoločnosti Google: https://www.google.sk/settings/ads/onweb. Prípadne môžete deaktivovať používanie súborov cookies od tretích strán – stačí otvoriť stránku na deaktiváciu iniciatívy sieťovej reklamy (v angličtine).

Upozorňujeme, že spoločnosť Google uplatňuje svoje vlastné smernice o ochrane údajov, ktoré sú nezávislé od našich. Na tieto obsahy nemáme žiadny vplyv a za tieto smernice a postupy nemôžeme prevziať žiadnu zodpovednosť ani záruku. Ďalšie informácie nájdete vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Google.

Facebook Remarketing
Na marketingové účely využívame tzv. „konverzné a retargetingové tagy“ (nazývané tiež „Facebook pixel“) sociálnej siete Facebook, služby poskytovanej spoločnosťou Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA („Facebook“). Facebook pixel používame na sledovanie účinnosti reklamy („konverzie“) zadávanej prostredníctvom spoločnosti Facebook a na zobrazovanie prispôsobenej reklamy používateľov na základe ich záujmu o naše produkty („retargeting“).

Spoločnosť Facebook pri tom spracúva údaje, ktoré sú získavané na našich webových stránkach prostredníctvom súborov cookie a podobných technológií. Takto Facebook získava informáciu, o koncovom zariadení a jeho adrese IP, ktoré ste použili pri návšteve našej webovej stránky. Ak máte účet na sociálnej sieti Facebook, Facebook k nemu môže v súlade s vašimi nastaveniami súkromia priradiť vašu návštevu našej webovej stránky a tieto informácie potom používať na aktiváciu prispôsobenej reklamy na sociálnej sieti Facebook.

Údaje získavame v súvislosti s týmito aktivitami môže Facebook odosielať na vyhodnocovanie serverom umiestneným v USA, kde sa uložia. Pre prípad, keď sú osobné údaje USA, dohodli sme sa zmluvne so spoločnosťou Facebook na dodržiavaní európskych zásad ochrany osobných údajov. Pri spracovaní údajov mimo Európy môže v niektorých prípadoch dôjsť k tomu, že práva občanov EÚ nie je možné alebo nie je možné úplne presadzovať, napr. ak bezpečnostné úrady v USA údaje uložia a analyzujú. Údaje sa prenesú do USA len pokiaľ ste s tým súhlasili v informačnom pruhu súborov cookie. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať tak, že deaktivujete službu Facebook Pixel v nastaveniach súborov cookie.

Pri súboroch cookie používaných spolu so sociálnou sieťou Facebook ide o marketingové súbory cookie. Tieto súbory cookie používame iba vtedy, ak ich odsúhlasíte. Zhromažďovanie údajov spoločnosťou Facebook môžete kedykoľvek deaktivovať – stačí otvoriť ponuku nastavení súborov cookie a zmeniť požadované nastavenie. Ak máte účet na sociálnej sieti Facebook, v nastaveniach súkromia svojho účtu môžete upravovať ďalšie nastavenia spracovania osobných údajov v súvislosti s reklamou na sociálnej sieti Facebook. Ďalšie informácie o spracovaní osobných údajov spoločnosťou Facebook nájdete v zásadách používania údajov spoločnosťou Facebook.

Google Maps
Na našich stránkach využívame službu Google Maps, aby bolo zobrazenie geografických informácií vizuálne príjemné a aby sme vám uľahčili vyhľadanie predajcu. Služba Google Maps je mapová služba spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko. Aby bolo možné zapojiť a na vašom webovom prehliadači zobraziť mapový materiál spoločnosti Google, ktorý používame, musí webový prehliadač pri otvorení stránky s kontaktom nadviazať spojenie so serverom spoločnosti Google, ktorý sa môže nachádzať aj v USA. Spoločnosť Google takto dostane informáciu, že stránka s kontaktom našej webovej stránky bola otvorená z adresy IP vášho zariadenia. Aby bolo možné spracovanie údajov v USA, potrebujeme váš súhlas, ktorý udelíte v informačnom pruhu o súboroch cookie alebo pred aktivovaním funkcie mapy. Nezabudnite, že pri spracovaní údajov mimo Európy môže v niektorých prípadoch dôjsť k tomu, že práva občanov EÚ nie je možné alebo nie je možné úplne presadzovať, napr. ak bezpečnostné úrady v USA údaje uložia a analyzujú. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať tak, že deaktivujete službu Google Maps v nastaveniach súborov cookie.

Ak spustíte vyhľadávač predajní (aj v dopyte ponuky) na našej webovej stránke a pritom ste prihlásený do svojho profilu na Google, môže spoločnosť Google túto udalosť priradiť k vášmu profilu na Google. Ak si neželáte priradenie k vášmu profilu na Google, je nutné sa pred spustením našej stránky s kontaktmi alebo pred aktivovaním funkcie mapy najskôr odhlásiť z účtu Google. Google ukladá vaše údaje a používa ich na účely reklamy, prieskumu trhu a personalizovaného zobrazenia služby Mapy Google. Tento zber údajov môžete spoločnosti Google odmietnuť. Ďalšie informácie nájdete v Pravidlách ochrany súkromia spoločnosti Google a Dodatočných zmluvných podmienkach služby Mapy Google a Google Earth.

3. Súhlasy a vaše práva týkajúce sa ochrany osobných údajov
Všetky osobné údaje vami zadané na webovej stránke spoločnosti Eberspächer budú bez vášho špeciálneho súhlasu spracované len v rámci takého účelu, na ktorý ste ich poskytli (napr. na vytvorenie ponuky), ako aj na technickú administráciu. Pri zadávaní príslušných údajov budete informovaný o účele ich použitia a prípadne požiadaný o súhlas s ich využitím na iné účely. Právnym základom spracovania údajov je v týchto prípadoch povolenie podľa článku 6, ods. 1 a) DSGVO. Váš súhlas je vždy dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať s platnosťou do budúcnosti.

Okrem toho máte právo, a to aj ak ste už udelili súhlas, kedykoľvek odvolať svoj súhlas s používaním vašich osobných údajov na reklamné alebo marketingové účely, ako aj na prieskumy verejnej mienky alebo požiadať o informácie o týchto uložených údajoch. Rovnako máte možnosť vaše osobné údaje, ktoré sú u nás uložené dať opraviť, zablokovať alebo vymazať. Na to sa obráťte písomne alebo e-mailom na zodpovedný orgán uvedený v tiráži. Upozorňujeme, že sa nevymažú údaje, ktoré sú potrebné na spracovanie ešte chýbajúcich služieb alebo na presadenie našich práv alebo nárokov. To platí aj pre údaje, ktoré musíme podľa zákonných požiadaviek uschovať. Také údaje sa najprv zablokujú.

Pokiaľ poskytovatelia služieb uvedení v tomto vyhlásení spracúvajú vaše údaje mimo Európskej únie, uisťujeme vás, že títo poskytovatelia služieb garantujú zmluvne alebo iným spôsobom úroveň ochrany osobných údajov rovnocennú tej, ktorá platí v Európskej únii. Prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v tiráži môžete vyžiadať kópiu týchto záruk.

Nakoniec máte právo vyžiadať si od nás aj elektronickú kópiu takých údajov, ktoré spracúvame v rámci zmluvy alebo na základe vášho súhlasu (tzv. právo na prenosnosť údajov).

4. Zmeny vo vyhlásení o ochrane údajov
Spoločnosť Eberspächer si vyhradzuje právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť vyhlásenie o ochrane údajov. Preto vám odporúčame pravidelne sa informovať o prípadných zmenách.

5. Kontaktné informácie k téme ochrany údajov
V prípade otázok týkajúcich sa spracovania vašich osobných údajov sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť so svojimi žiadosťami o informácie, podnetmi alebo sťažnosťami prostredníctvom adresy privacy-EPRA[at]eberspaecher.com. Vašu žiadosť okamžite prijmeme. Máte tiež právo obrátiť sa na orgán na ochranu údajov a podať sťažnosť.

Autorské práva
© 2020 Eberspächer Climate Control Systems GmbH, Esslingen, Nemecko pre všetky stránky tejto internetovej lokality.

II. Právne pokyny k obsahom webovej stránky

1. Všetky práva vyhradené
Texty, obrázky, grafiky, zvuky, animácie a videá, ako aj ich usporiadanie na webovej stránke spoločnosti Eberspächer podliehajú ochrane na základe autorských práv a iných ochranných zákonov. Obsah tejto webovej stránky sa spravidla bez súhlasu spoločnosti Eberspächer nesmie kopírovať, rozširovať, meniť ani poskytovať tretím stranám na komerčné účely. Niektoré z webových stránok spoločnosti Eberspächer okrem toho obsahujú obrázky, ktoré podliehajú autorským právam tretích strán.

Obrázky z tlače sa smú používať výlučne na redakčné účely v rámci žurnalistického spravodajstva o skupine Eberspächer s uvedením zdroja „Eberspächer“. Kópie a zverejnenie na tieto účely sú bezodplatné. Avšak v takýchto prípadoch si dovoľujeme od tlačových médií požiadať o poskytnutie dokladového výtlačku, pri elektronických (internetových) médiách o krátku správu s upozornením. Pri inom/obchodnom spôsobe využitia týchto obrázkov je potrebné najskôr získať písomný súhlas tlačového oddelenia spoločnosti Eberspächer.

2. Žiadny záručný sľub
Tieto webové stránky boli vytvorené s maximálnou dôslednosťou. Aj napriek tomu nemôže spoločnosť Eberspächer ručiť za bezchybnosť ani presnosť informácií, ktoré obsahujú. Informácie uvedené na týchto webových stránkach nepredstavujú žiadnu výslovnú ani predpokladanú záruku.

3. Žiadna licencia
Spoločnosť Eberspächer sa chce prezentovať prostredníctvom inovatívnej webovej stránky bohatej na informácie. Dúfame, že ste našou webovou stránkou nadšený rovnako ako my. Duševné vlastníctvo, ako sú patenty, značky a autorské práva, ktoré táto stránka obsahuje, sú chránené. Prostredníctvom tejto webovej stránky sa neudeľuje licencia na využívanie duševného vlastníctva spoločnosti Eberspächer ani tretích strán.

4. Prepojenia
Obsahy webových stránok iných firiem, resp. tretích strán, na ktoré prejdete prostredníctvom prepojení na našej webovej stránke, nemôže spoločnosť Eberspächer nijakým spôsobom ovplyvniť, a preto za ich obsah nenesie žiadnu zodpovednosť. Spoločnosť Eberspächer preto výslovne vyhlasuje, že si neprivlastňuje obsah prepojených stránok. Za škody vyplývajúce z používania týchto cudzích stránok ručí výlučne poskytovateľ danej stránky, na ktorú ste boli presmerovaný. Za internetové stránky pridružených spoločností a ich obsah sú zodpovedné výlučne dané pridružené spoločnosti. Ak by ste pri konkrétnej ponuke, ktorá obsahuje odkaz na našej webovej stránke, zistili protiprávne obsahy, okamžite na vaše upozornenie odkaz deaktivujeme. Na to sa obráťte na kontakt uvedený v tiráži.

5. Výrobky a ceny
Údaje o rozsahu dodávky a služieb, vzhľade, cenách, rozmeroch a hmotnostiach výrobkov uvedených na webových stránkach zodpovedajú poznatkom dostupným v čase redakčnej uzávierky príslušných stránok a sú založené na charakteristikách nemeckého trhu. Vyhradzujeme si preto výlučné právo na zmeny. Uvedené ceny platia pre našich zmluvných partnerov ako nezáväzne odporúčané ceny. Informácie o aktuálnych predajných cenách vám preto poskytne vami zvolený predajca.

6. Vyhotovenia pre konkrétne krajiny
Medzinárodný rozsah celosvetových webových stránok (World-Wide-Web) podmieňuje, že tieto stránky odkazujú na výrobky alebo služby, ktoré v iných krajinách mimo Nemecka nie sú dostupné, ešte nie sú dostupné alebo sú dostupné pod iným názvom a v inom prevedení. Pozrite si, či je na stránke uvedené zastúpenie našej spoločnosti vo vašej krajine a v prípade potreby sa obráťte priamo naň.