Skip navigation

Ochrana údajov / Právne informácie

Stav: September 2022

Spoločnosť Eberspächer je veľmi rada, že ste navštívili túto webovú stránku a teší ju váš záujem o našu spoločnosť a naše výrobky.

I. Ochrana údajov

1. Zodpovedná osoba a úradník pre ochranu údajov

Eberspächer Praha s. r. o.
Mlynské nivy 1844/52B
821 05 Bratislava
cz-info[at]eberspaecher.com

a

Eberspächer Climate Control Systems GmbH
Eberspächerstrasse 24, 73730 Esslingen, Nemecko
Telefón: +49 711 939-00
E-mail: info[at]eberspaecher.com

V ďalšom texte sa pod pojmami „Eberspächer“, „my“, „nás“ a „naše“ rozumejú vyššie uvedené spoločnosti.

Spoločnú zodpovednosť upravuje príslušná dohoda medzi spoločnosťami. Spoločnosti sú spoločne zodpovedné za spracovanie údajov na webovom sídle. Každá zo spoločností je samostatne zodpovedná za zákonné spracúvanie osobných údajov a udeľovanie práv dotknutej osoby vrátane poskytovania povinných informácií. Spoločnosti sa v tomto smere podľa potreby navzájom podporujú. Ak potrebujete v tejto súvislosti ďalšie informácie, radi vám ich na požiadanie poskytneme. V tejto súvislosti nás môžete kontaktovať prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov.

Na úradníka pre ochranu údajov nášho koncernu sa môžete obrátiť na vyššie uvedenej poštovej adrese a na e-mailovej adrese datenschutz[at]eberspaecher.com (kľúčové slovo: „do rúk úradníka pre ochranu údajov“).

2. Informácie týkajúce sa spracovania údajov pri návšteve našej webovej stránky
Osobné údaje, ktoré vznikajú pri používaní našej webovej stránky alebo ktoré nám sprostredkujete, spracovávame v súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov.

Návšteva našej webovej stránky je spravidla možná aj bez uvedenia osobných údajov. Osobné údaje sa používajú len v prípade, pokiaľ je to z technických dôvodov potrebné na používanie našej webovej stránky alebo pokiaľ využívate určité funkcie, ktoré ponúkame na našej stránke, napr. kontaktné formuláre. Používanie vašich osobných údajov slúži na umožnenie požadovaných funkcií.

Pri návšteve našej webovej stránky sa na náš webový server štandardne uloží adresa IP, ktorú vám priradil váš poskytovateľ internetového pripojenia, webová stránka, z ktorej nás navštívite, stránka, ktorú u nás navštívite, prípadné prevzaté súbory, množstvo vyžiadaných údajov, vyhľadávané pojmy, ako aj dátum a čas. Tieto údaje sa do protokolu zaznamenávajú po dobu troch mesiacov. Údaje používame na rozpoznanie a odstránenie prípadných bezpečnostných rizík alebo chybných funkcií prevádzky webovej stránky. Právnym základom pre toto spracovanie údajov je článok 6, ods. 1 f) DSGVO, na základe ktorého je spracovanie údajov povolené na realizáciu oprávnených záujmov. Naše oprávnené záujmy sú zabezpečenie funkcií webovej stránky a včasné rozpoznanie a odvrátenie kybernetických útokov.

Vaše údaje zaznamenávame aj vtedy, keď sa s nami skontaktujete prostredníctvom kontaktného formulára sprístupneného na našej webovej stránke alebo iným spôsobom. Pokiaľ nie je v súvislosti s kontaktným formulárom uvedené inak, používame tieto údaje iba na zodpovedanie vašej žiadosti, ako aj na technickú administráciu. Povinné údaje sú označené. Prípadne vás môžeme požiadať o uvedenie ďalších osobných údajov. Tieto údaje sú dobrovoľné, používame ich len v rámci spracovania vašej žiadosti. Právnym základom pre spracovanie vašich údajov v rámci používania kontaktného formulára je článok 6, ods. 1 b) DSGVO, pokiaľ sú údaje potrebné na nadviazanie alebo realizáciu zmluvného vzťahu.

3. Informace o používání souborů cookie a srovnatelných technologií
K realizaci určitých technicky nezbytných funkcí našeho webu, zajištění možnosti sledovat využívání naší prezentace, neustálé optimalizaci webů a poskytování obsahu přizpůsobeného vašim přáním využívá společnost Eberspächer soubory cookie. Cookie jsou malé textové soubory, které web ukládá na váš pevný disk. Soubory cookie nezpůsobí na vašem počítači žádné škody, nemohou spouštět programy ani obsahovat viry. Místo souborů cookie se mohou používat také takzvané čítací pixely nebo srovnatelné běžné technologie, které slouží k (dočasnému) ukládání informací o konkrétních uživatelích nebo operacích v rámci používání. Ukládání souborů cookie do počítače můžete kdykoli zamezit nastavením prohlížeče. Jak na to, zjistíte v nápovědě k prohlížeči. Za určitých okolností může v tomto případě dojít k omezení funkčnosti našeho webu. Společnost Eberspächer používá soubory cookie k různým účelům. Ďalšie informácie o jednotlivých súboroch cookie získate na stránke Nastavenia súborov cookie.

Technicky nezbytné soubory cookie.
Tyto soubory cookie slouží zejména k tomu, abyste mohli používat funkce stránek, například k uchovávání dat ve formulářích (např. v kontaktním formuláři) nebo k řízení zobrazování informací (např. banneru s informacemi o souborech cookie). Právní základ pro zpracování údajů prováděné v souvislosti s technicky nezbytnými soubory cookie tvoří čl. 6 odst. 1 písm. b Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Deaktivaci těchto technicky nezbytných souborů cookie nenabízíme. Nástroje potrebné na prevádzku webového sídla používame na základe nášho oprávneného záujmu podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, aby sme vám umožnili pohodlnejšie a individuálnejšie používanie nášho webového sídla a aby sme vám čo najviac ušetrili čas. V určitých prípadoch môžu byť tieto nástroje potrebné aj na plnenie zmluvy alebo na vykonanie predzmluvných opatrení; v takom prípade sa spracúvanie vykonáva v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

Analytické soubory cookie.
Ostatné súbory cookie sa používajú na analýzu používania webového sídla na štatistické účely. Pomocou nich zisťujeme, napr. aký obsah na našom webovom sídle je pre používateľov obzvlášť zaujímavý a prostredníctvom akého druhu koncových zariadení webové sídlo navštívili. Môžeme tak pre našich používateľov urobiť naše webové sídlo zaujímavejšie. Informácie o použitom webovom prehliadači a koncových zariadeniach nám umožňujú prispôsobiť dizajn webového sídla najdôležitejším typom prehliadačov. Tieto súbory cookie používame iba vtedy, ak s ich použitím súhlasíte. Právnym základom pre spracovanie údajov v súvislosti s analytickými súbormi cookie [článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR] a pre prenos údajov do tretích krajín [článok 49 ods. 1 prvá veta písm. a) GDPR] je udelenie vášho súhlasu. Svoj súhlas môžete odvolať na stránke Nastavenia súborov cookie a zmeniť príslušnú voľbu. Prístup k informáciám a ich uchovávanie v koncovom zariadení sa zakladá na vykonávacích predpisoch smernice o súkromí a elektronických komunikáciách členských štátov EÚ.

Marketingové soubory cookie.
Súbory cookie využívame na reklamu a marketingové účely, aby sme vám mohli zobrazovať prispôsobenú reklamu na našom sídle, ako aj na iných webových sídlach (napr. prostredníctvom spoločnosti Google alebo Facebook). Ide o reklamy našich produktov alebo ponúk, o ktoré ste buď prejavili záujem na našom webovom sídle, alebo sa zhodujú s typom obsahu, ktorý by vás podľa nás mohol zaujímať. V rámci prispôsobenej propagácie nášho obsahu využívame aj všeobecné informácie o možných záujmoch používateľov nášho webového sídla a iných záujemcoch, ktoré zhromažďujú tretie strany na iných webových sídlach (tzv. „retargeting“). Tieto informácie sa pri tom ukladajú ako identifikátory do súborov cookie. Tieto údaje neumožňujú identifikáciu osôb, ale slúžia na identifikáciu zariadení používaných na prezeranie stránok. Po odstránení týchto súborov cookie prispôsobenie reklamného obsahu zmizne. Tieto súbory cookie používame iba vtedy, ak s ich použitím súhlasíte. Právnym základom pre spracovanie údajov v súvislosti s marketingovými súbormi cookie [článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR] a pre prenos údajov do tretích krajín [článok 49 ods. 1 písm. a) GDPR] je udelenie vášho súhlasu. Svoj súhlas môžete odvolať na stránke Nastavenia súborov cookie a zmeniť príslušnú voľbu. Prístup k informáciám a ich uchovávanie v koncovom zariadení sa zakladá na vykonávacích predpisoch smernice o súkromí a elektronických komunikáciách členských štátov EÚ.

Upozorňujeme, že některé stránky našeho webu za určitých okolností vytvářejí rovněž soubory cookie, které přímo nesouvisejí se společností Eberspächer. Pokud navštívíte stránku s obsahem, který pochází od třetích stran (například YouTube, Issuu aj.), mohou tyto třetí strany ukládat vlastní soubory cookie. Společnost Eberspächer nemá vliv na používání těchto souborů cookie a z principu jejich fungování k nim nemůže přistupovat, neboť přístup k souborům cookie má pouze ten, kdo je původně vytvořil. Další informace najdete na webu příslušných třetích stran.

4. Souhlasy a vaše práva ve vztahu k ochraně osobních údajůVšetky osobné údaje, ktoré ste poskytli na webovom sídle spoločnosti Eberspächer, budú bez vášho osobitného súhlasu použité len v rámci účelu, na ktorý ste ich poskytli (napr. príprava ponuky), a na technickú správu. Pri každom údaji budete informovaní o účeloch používania a môžete byť požiadaní o súhlas s ďalším používaním. Právnym základom spracovania údajov v týchto prípadoch je súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Váš súhlas je vždy dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať s platnosťou do budúcnosti.

Navyše, aj keď ste súhlasili s použitím vašich osobných údajov na účely reklamy alebo prieskumu trhu a verejnej mienky, môžete kedykoľvek proti tomuto použitiu namietať alebo požiadať o informácie o týchto uložených údajoch. Rovnako máte možnosť dať svoje osobné údaje, ktoré sú u nás uložené, opraviť, zablokovať alebo vymazať. Za týmto účelom kontaktujte zodpovednú osobu (I.) písomne alebo e-mailom. Upozorňujeme, že sa nevymažú údaje, ktoré sú potrebné na spracovanie ešte chýbajúcich služieb alebo na presadenie našich práv alebo nárokov. To platí aj pre údaje, ktoré musíme podľa zákonných požiadaviek uschovať. Také údaje sa najprv zablokujú.

Pokiaľ poskytovatelia služieb uvedení v tomto vyhlásení spracúvajú vaše údaje mimo Európskej únie, uisťujeme vás, že títo poskytovatelia služieb garantujú zmluvne alebo iným spôsobom úroveň ochrany osobných údajov rovnocennú tej, ktorá platí v Európskej únii. O kópiu týchto garancií môžete požiadať prostredníctvom zodpovednej osoby (I.).

Okrem toho máte právo požiadať nás o elektronickú kópiu tých údajov, ktoré spracúvame v rámci zmluvy alebo na základe vášho súhlasu (tzv. právo na prenosnosť údajov).

Nakoniec máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týka a ktoré sa vykonáva na základe článku 6 ods. 1 písm. e) GDPR (spracúvanie údajov vo verejnom záujme) alebo článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR (spracúvanie údajov na základe rovnováhy záujmov). Ak vznesiete námietku, budeme pokračovať v spracúvaní vašich osobných údajov len vtedy, ak preukážeme závažné oprávnené dôvody, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak spracúvanie slúži na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov. Ak spracúvame vaše osobné údaje na účely priameho marketingu na ochranu oprávnených záujmov na základe rovnováhy záujmov, máte takisto právo kedykoľvek proti tomu namietať bez uvedenia dôvodu.
 

4. Zmeny vo vyhlásení o ochrane údajov
Spoločnosť Eberspächer si vyhradzuje právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť vyhlásenie o ochrane údajov. Preto vám odporúčame pravidelne sa informovať o prípadných zmenách.
 

5. Kontaktné informácie k téme ochrany údajov
V prípade otázok týkajúcich sa spracovania vašich osobných údajov sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť so svojimi žiadosťami o informácie, podnetmi alebo sťažnosťami prostredníctvom adresy privacy-EPRA[at]eberspaecher.com. Vašu žiadosť okamžite prijmeme. Máte tiež právo obrátiť sa na orgán na ochranu údajov a podať sťažnosť.

II. Právne pokyny k obsahom webovej stránky

1. Všetky práva vyhradené
Texty, obrázky, grafiky, zvuky, animácie a videá, ako aj ich usporiadanie na webovej stránke spoločnosti Eberspächer podliehajú ochrane na základe autorských práv a iných ochranných zákonov. Obsah tejto webovej stránky sa spravidla bez súhlasu spoločnosti Eberspächer nesmie kopírovať, rozširovať, meniť ani poskytovať tretím stranám na komerčné účely. Niektoré z webových stránok spoločnosti Eberspächer okrem toho obsahujú obrázky, ktoré podliehajú autorským právam tretích strán.

Obrázky z tlače sa smú používať výlučne na redakčné účely v rámci žurnalistického spravodajstva o skupine Eberspächer s uvedením zdroja „Eberspächer“. Kópie a zverejnenie na tieto účely sú bezodplatné. Avšak v takýchto prípadoch si dovoľujeme od tlačových médií požiadať o poskytnutie dokladového výtlačku, pri elektronických (internetových) médiách o krátku správu s upozornením. Pri inom/obchodnom spôsobe využitia týchto obrázkov je potrebné najskôr získať písomný súhlas tlačového oddelenia spoločnosti Eberspächer.
 

2. Žiadny záručný sľub
Tieto webové stránky boli vytvorené s maximálnou dôslednosťou. Aj napriek tomu nemôže spoločnosť Eberspächer ručiť za bezchybnosť ani presnosť informácií, ktoré obsahujú. Informácie uvedené na týchto webových stránkach nepredstavujú žiadnu výslovnú ani predpokladanú záruku.
 

3. Žiadna licencia
Spoločnosť Eberspächer sa chce prezentovať prostredníctvom inovatívnej webovej stránky bohatej na informácie. Dúfame, že ste našou webovou stránkou nadšený rovnako ako my. Duševné vlastníctvo, ako sú patenty, značky a autorské práva, ktoré táto stránka obsahuje, sú chránené. Prostredníctvom tejto webovej stránky sa neudeľuje licencia na využívanie duševného vlastníctva spoločnosti Eberspächer ani tretích strán.
 

4. Prepojenia
Obsahy webových stránok iných firiem, resp. tretích strán, na ktoré prejdete prostredníctvom prepojení na našej webovej stránke, nemôže spoločnosť Eberspächer nijakým spôsobom ovplyvniť, a preto za ich obsah nenesie žiadnu zodpovednosť. Spoločnosť Eberspächer preto výslovne vyhlasuje, že si neprivlastňuje obsah prepojených stránok. Za škody vyplývajúce z používania týchto cudzích stránok ručí výlučne poskytovateľ danej stránky, na ktorú ste boli presmerovaný. Za internetové stránky pridružených spoločností a ich obsah sú zodpovedné výlučne dané pridružené spoločnosti. Ak by ste pri konkrétnej ponuke, ktorá obsahuje odkaz na našej webovej stránke, zistili protiprávne obsahy, okamžite na vaše upozornenie odkaz deaktivujeme. Na to sa obráťte na kontakt uvedený v tiráži.
 

5. Výrobky a ceny
Údaje o rozsahu dodávky a služieb, vzhľade, cenách, rozmeroch a hmotnostiach výrobkov uvedených na webových stránkach zodpovedajú poznatkom dostupným v čase redakčnej uzávierky príslušných stránok a sú založené na charakteristikách nemeckého trhu. Vyhradzujeme si preto výlučné právo na zmeny. Uvedené ceny platia pre našich zmluvných partnerov ako nezáväzne odporúčané ceny. Informácie o aktuálnych predajných cenách vám preto poskytne vami zvolený predajca.
 

6. Vyhotovenia pre konkrétne krajiny
Medzinárodný rozsah celosvetových webových stránok (World-Wide-Web) podmieňuje, že tieto stránky odkazujú na výrobky alebo služby, ktoré v iných krajinách mimo Nemecka nie sú dostupné, ešte nie sú dostupné alebo sú dostupné pod iným názvom a v inom prevedení. Pozrite si, či je na stránke uvedené zastúpenie našej spoločnosti vo vašej krajine a v prípade potreby sa obráťte priamo naň.

Autorské práva
© 2020 Eberspächer Climate Control Systems GmbH, Esslingen, Nemecko pre všetky stránky tejto internetovej lokality.