Skip navigation

Prohlášení o ochraně osobních údajů / Právní upozornění

Stav: Leden 2023

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, COOKIES A O OBSAHU WEBOVÉ STRÁNKY

Velice nás těší, že jste navštívili náš web a že máte zájem o společnost Eberspächer a její výrobky. Níže naleznete základní informace a související upozornění.

I. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SOUBORY COOKIE

 

Eberspächer Praha s. r. o.
Mlynské nivy 1844/52B
821 05 Bratislava
cz-info[at]eberspaecher.com

a

Eberspächer Climate Control Systems International GmbH
Eberspächerstrasse 24, 73730 Esslingen, Nemecko
Telefón: +49 711 939-00
E-mail: info[at]eberspaecher.com

1. Informace o rozsahu osobních údajů a jejich zpracování při navštívení našeho webu

Osobní údaje, které vzniknou v rámci návštěvy našeho webu nebo které nám sdělíte, zpracováváme v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“). Při navštívení našeho webu není nezbytně nutné sdělovat osobní údaje, některé osobní údaje však v souvislosti s vaší návštěvou mohou vzniknout, případně jsou nám vámi sdělovány v souvislosti s jednáním prostřednictvím našeho webu.

Osobní údaje shromažďujeme pouze tehdy, pokud je to z technických důvodů nutné k používání našeho webu a všech jeho funkcí. Shromažďování vašich osobních údajů v takovém případě slouží k tomu, aby bylo možné používat požadované funkce. Dále dochází ke shromažďování vašich osobních údajů, jestliže nám je poskytnete za účelem získání bližších informací týkajících se naší činnosti a nabídky (zejména při vyplnění kontaktního formuláře).

Jakmile navštívíte náš web, naše webové servery standardně ukládají IP adresu, kterou vám přiřadil poskytovatel připojení k internetu, dále adresu webu, z něhož přicházíte, informace o případně stažených souborech a množství vyžádaných dat a rovněž hledané výrazy, datum a čas. Tato data uchováváme po dobu tří měsíců. Údaje používáme k rozpoznání a odstranění případných bezpečnostních rizik nebo chybného fungování provozovaného webu. Právním základem tohoto zpracování těchto osobních údajů je náš oprávněný zájem na zachování plné funkčnosti webu, zákaznické spokojenosti a získávání analytických informací pro účely včasného rozpoznání a odvrácení kybernetických útoků ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm.

Vaše údaje zaznamenáváme také v případě, pokud nás kontaktujete prostřednictvím kontaktního formuláře, přístupného na našem webu, nebo obdobně za stejných okolností jiným způsobem (např. e-mail, telefon). Nebude-li vámi v rámci kontaktního formuláře vysloven konkrétní pokyn, nebo není-li v rámci formuláře uvedena zvláštní informace o zpracování, jsou ve formuláři povinně uváděné a případně doplňující údaje použity pouze za účelem zodpovězení vašeho dotazu či vyřízení vašeho požadavku. Povinné údaje jsou vždy odpovídajícím způsobem označeny a jsou nezbytné ke komunikaci s vámi a administraci vašeho požadavku, případně jsou námi za účelem vyřízení vašeho požadavku vyžádány další údaje. Veškeré tyto údaje nám poskytovány dobrovolně, když právním základem pro jejich zpracování zpravidla je plnění či sjednávání smlouvy (jste-li zákazníkem nebo zástupcem zákazníka) ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, pokud je údajů zapotřebí k navázání nebo realizaci smluvního vztahu. Netýká-li se váš dotaz nebo požadavek existujícího nebo budoucího smluvního vztahu s námi, zpracování vámi uvedených informací je činěno na základě vašeho souhlasu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a současně může být naším oprávněným zájmem čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR zejména, týká-li se naší obchodní činnosti (zpravidla však informace v takovém případě dále zpracováváme již v anonymizované podobě, a tedy se dále nejedná o vaše osobní údaje).

2. Informácie týkajúce sa spracovania údajov pri návšteve našej webovej stránky
Osobné údaje, ktoré vznikajú pri používaní našej webovej stránky alebo ktoré nám sprostredkujete, spracovávame v súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov.

Návšteva našej webovej stránky je spravidla možná aj bez uvedenia osobných údajov. Osobné údaje sa používajú len v prípade, pokiaľ je to z technických dôvodov potrebné na používanie našej webovej stránky alebo pokiaľ využívate určité funkcie, ktoré ponúkame na našej stránke, napr. kontaktné formuláre. Používanie vašich osobných údajov slúži na umožnenie požadovaných funkcií.

Pri návšteve našej webovej stránky sa na náš webový server štandardne uloží adresa IP, ktorú vám priradil váš poskytovateľ internetového pripojenia, webová stránka, z ktorej nás navštívite, stránka, ktorú u nás navštívite, prípadné prevzaté súbory, množstvo vyžiadaných údajov, vyhľadávané pojmy, ako aj dátum a čas. Tieto údaje sa do protokolu zaznamenávajú po dobu troch mesiacov. Údaje používame na rozpoznanie a odstránenie prípadných bezpečnostných rizík alebo chybných funkcií prevádzky webovej stránky. Právnym základom pre toto spracovanie údajov je článok 6, ods. 1 f) DSGVO, na základe ktorého je spracovanie údajov povolené na realizáciu oprávnených záujmov. Naše oprávnené záujmy sú zabezpečenie funkcií webovej stránky a včasné rozpoznanie a odvrátenie kybernetických útokov.

Vaše údaje zaznamenávame aj vtedy, keď sa s nami skontaktujete prostredníctvom kontaktného formulára sprístupneného na našej webovej stránke alebo iným spôsobom. Pokiaľ nie je v súvislosti s kontaktným formulárom uvedené inak, používame tieto údaje iba na zodpovedanie vašej žiadosti, ako aj na technickú administráciu. Povinné údaje sú označené. Prípadne vás môžeme požiadať o uvedenie ďalších osobných údajov. Tieto údaje sú dobrovoľné, používame ich len v rámci spracovania vašej žiadosti. Právnym základom pre spracovanie vašich údajov v rámci používania kontaktného formulára je článok 6, ods. 1 b) DSGVO, pokiaľ sú údaje potrebné na nadviazanie alebo realizáciu zmluvného vzťahu.

3. Informace o používání souborů cookie a srovnatelných technologií
K realizaci určitých technicky nezbytných funkcí našeho webu, zajištění možnosti sledovat využívání naší prezentace, neustálé optimalizaci webů a poskytování obsahu přizpůsobeného vašim přáním využívá společnost Eberspächer soubory cookie. Cookie jsou malé textové soubory, které web ukládá na váš pevný disk. Soubory cookie nezpůsobí na vašem počítači žádné škody, nemohou spouštět programy ani obsahovat viry. Místo souborů cookie se mohou používat také takzvané čítací pixely nebo srovnatelné běžné technologie, které slouží k (dočasnému) ukládání informací o konkrétních uživatelích nebo operacích v rámci používání. Ukládání souborů cookie do počítače můžete kdykoli zamezit nastavením prohlížeče. Jak na to, zjistíte v nápovědě k prohlížeči. Za určitých okolností může v tomto případě dojít k omezení funkčnosti našeho webu. Společnost Eberspächer používá soubory cookie k různým účelům. Ďalšie informácie o jednotlivých súboroch cookie získate na stránke Nastavenia súborov cookie.

Technicky nezbytné soubory cookie.
Tyto soubory cookie slouží zejména k tomu, abyste mohli používat funkce stránek, například k uchovávání dat ve formulářích (např. v kontaktním formuláři) nebo k řízení zobrazování informací (např. banneru s informacemi o souborech cookie). Právní základ pro zpracování údajů prováděné v souvislosti s technicky nezbytnými soubory cookie tvoří čl. 6 odst. 1 písm. b Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Deaktivaci těchto technicky nezbytných souborů cookie nenabízíme. Nástroje potrebné na prevádzku webového sídla používame na základe nášho oprávneného záujmu podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, aby sme vám umožnili pohodlnejšie a individuálnejšie používanie nášho webového sídla a aby sme vám čo najviac ušetrili čas. V určitých prípadoch môžu byť tieto nástroje potrebné aj na plnenie zmluvy alebo na vykonanie predzmluvných opatrení; v takom prípade sa spracúvanie vykonáva v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

Analytické soubory cookie.
Ostatné súbory cookie sa používajú na analýzu používania webového sídla na štatistické účely. Pomocou nich zisťujeme, napr. aký obsah na našom webovom sídle je pre používateľov obzvlášť zaujímavý a prostredníctvom akého druhu koncových zariadení webové sídlo navštívili. Môžeme tak pre našich používateľov urobiť naše webové sídlo zaujímavejšie. Informácie o použitom webovom prehliadači a koncových zariadeniach nám umožňujú prispôsobiť dizajn webového sídla najdôležitejším typom prehliadačov. Tieto súbory cookie používame iba vtedy, ak s ich použitím súhlasíte. Právnym základom pre spracovanie údajov v súvislosti s analytickými súbormi cookie [článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR] a pre prenos údajov do tretích krajín [článok 49 ods. 1 prvá veta písm. a) GDPR] je udelenie vášho súhlasu. Svoj súhlas môžete odvolať na stránke Nastavenia súborov cookie a zmeniť príslušnú voľbu. Prístup k informáciám a ich uchovávanie v koncovom zariadení sa zakladá na vykonávacích predpisoch smernice o súkromí a elektronických komunikáciách členských štátov EÚ.

Marketingové soubory cookie.
Súbory cookie využívame na reklamu a marketingové účely, aby sme vám mohli zobrazovať prispôsobenú reklamu na našom sídle, ako aj na iných webových sídlach (napr. prostredníctvom spoločnosti Google alebo Facebook). Ide o reklamy našich produktov alebo ponúk, o ktoré ste buď prejavili záujem na našom webovom sídle, alebo sa zhodujú s typom obsahu, ktorý by vás podľa nás mohol zaujímať. V rámci prispôsobenej propagácie nášho obsahu využívame aj všeobecné informácie o možných záujmoch používateľov nášho webového sídla a iných záujemcoch, ktoré zhromažďujú tretie strany na iných webových sídlach (tzv. „retargeting“). Tieto informácie sa pri tom ukladajú ako identifikátory do súborov cookie. Tieto údaje neumožňujú identifikáciu osôb, ale slúžia na identifikáciu zariadení používaných na prezeranie stránok. Po odstránení týchto súborov cookie prispôsobenie reklamného obsahu zmizne. Tieto súbory cookie používame iba vtedy, ak s ich použitím súhlasíte. Právnym základom pre spracovanie údajov v súvislosti s marketingovými súbormi cookie [článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR] a pre prenos údajov do tretích krajín [článok 49 ods. 1 písm. a) GDPR] je udelenie vášho súhlasu. Svoj súhlas môžete odvolať na stránke Nastavenia súborov cookie a zmeniť príslušnú voľbu. Prístup k informáciám a ich uchovávanie v koncovom zariadení sa zakladá na vykonávacích predpisoch smernice o súkromí a elektronických komunikáciách členských štátov EÚ.

Upozorňujeme, že některé stránky našeho webu za určitých okolností vytvářejí rovněž soubory cookie, které přímo nesouvisejí se společností Eberspächer. Pokud navštívíte stránku s obsahem, který pochází od třetích stran (například YouTube, Issuu aj.), mohou tyto třetí strany ukládat vlastní soubory cookie. Společnost Eberspächer nemá vliv na používání těchto souborů cookie a z principu jejich fungování k nim nemůže přistupovat, neboť přístup k souborům cookie má pouze ten, kdo je původně vytvořil. Další informace najdete na webu příslušných třetích stran.