Skip navigation

Perfektná pracovná klíma vkabíne

Klimatizačné jednotky a teplotný manažment prekabíny stavebných strojov

Všetky možnosti – všetky riešenia

Perfektný stavebnicový systém pretúto oblasť použitia

Naše klimatizačné riešenia prekabíny vodičov sa počas celého roka postarajú okomfort potrebný nazaistenie koncentrácie a bezpečnosti obsluhy strojov. V lete zaručia naše klimatizačné jednotky príjemné teploty vkabíne vodiča, vzime sa naše nezávislé kúrenia postarajú opredhriatie motora a kabíny.


Prehľad výrobkov

Prehľad výrobkov

PALIVOVÉ VYKUROVACIE JEDNOTKY

ELEKTRICKÉ VYKUROVACIE JEDNOTKY

KLIMATIZAČNÉ JEDNOTKY

OVLÁDACIE PRVKY A PRÍSLUŠENSTVO