Skip navigation

Individuálne riešenia odnezávislého kúrenia až postrešné a delené klimatizačné jednotky

Od malého až po letiskový autobus: Náš teplotný manažment sa postará okomfort zavolantom

Všetky možnosti – všetky riešenia

Perfektný stavebnicový systém pretúto oblasť použitia

Pri preprave osôb je prvoradý komfort. O komfortnú klímu sa dokážeme postarať vďaka individuálnym riešeniam siahajúcim odstrešných jednotiek až podelené jednotky. Súčasne tak prispievajú kdobrej výkonnosti vodiča, a tým aj kbezpečnosti premávky a cestujúcich.


Prehľad výrobkov

Prehľad výrobkov

PALIVOVÉ VYKUROVACIE JEDNOTKY

ELEKTRICKÉ VYKUROVACIE JEDNOTKY

KLIMATIZAČNÉ JEDNOTKY

OVLÁDACIE PRVKY A PRÍSLUŠENSTVO