Skip navigation

Klimatizačné riešenia prekomfort napalube

Námorné ohrievače pre motorové a plachetnice.

Všetky možnosti – všetky riešenia

Perfektný stavebnicový systém pretúto oblasť použitia

S našimi lodnými vykurovacími jednotkami si nasvojej užijete maximálny komfort, či ide oplachetnicu alebo motorovú jachtu. Dôsledne sa totiž zabráni tvorbe kondenzovanej vody. Suchá tak zostane nielen vaša kajuta, ale aj váš odev.


Prehľad výrobkov

Prehľad výrobkov

PALIVOVÉ VYKUROVACIE JEDNOTKY

ELEKTRICKÉ VYKUROVACIE JEDNOTKY

KLIMATIZAČNÉ JEDNOTKY

OVLÁDACIE PRVKY A PRÍSLUŠENSTVO