Skip navigation

Klimatizovanie úžitkových a špeciálnych vozidiel

Individuálne systémové riešenia naakékoľvek použitie

Na primárne vybavenie alebo dovybavenie, či už nabenzín alebo naftu

Klimatizačné a vykurovacie jednotky naintegráciu – teplotný manažment preúžitkové a špeciálne vozidlá

Od primárneho vybavenia až podovybavenie obytných automobilov, teplotný manažment vsanitných vozidlách a kabínach vodičov špeciálnych vozidiel prestavebníctvo a poľnohospodárstvo – široké portfólio spoločnosti Eberspächer je zárukou komfortných teplôt vtakmer všetkých typoch vozidiel primrazivých teplotách, ako aj vhorúčavách – aj nanaftu.
Pritom sa nepovažujeme len zavýrobcu vykurovacích a klimatizačných jednotiek. Riešenia spoločnosti Eberspächer vsegmente chytrej konektivity podporujú použitie odvykurovacích systémov vsúkromných obytných automobiloch až poriešenia kompletného manažmentu flotíl úžitkových a špeciálnych vozidiel. Ponúkame správne riešenie prevaše požiadavky.

Stavebné stroje

Naše klimatizačné riešenia prekabíny vodičov sa počas celého roka postarajú okomfort potrebný nazaistenie koncentrácie a bezpečnosti obsluhy strojov. Naše nezávislé kúrenia predhrejú vzime motor aj kabínu.


Zistiť viac

Poľnohospodárska a lesnícka technika

Odpredhrievania motora až poriadenie klimatizácie vkabíne vodiča – ponúkame všemožné riešenia prepoľnohospodársku a lesnícku techniku. Sem patria riešenia voblasti kúrenia a klimatizácie, ako aj riešenia HVAC. Naše špeciálne systémy prepretlakové kabíny prepoľnohospodársku techniku zaručia, že kabína zostane bezprachu a emisií škodlivín.


Zistiť viac

Obytné automobily

Naše naftové a benzínové vykurovacie systémy ponúkajú perfektnú kombináciu maximálnej nezávislosti a ultimatívneho komfortu. Ušetrite miesto a hmotnosť tak, že si svoje vozidlo vykúrite palivom znádrže.


Zistiť viac

Úžitkové a dodávkové vozidlá

Servisné vozidlá, vany preremeselníkov alebo preprava tovaru: Vzávislosti odpožiadaviek sú interiéry úžitkových a dodávkových vozidiel riešené veľmi individuálne. Rovnako jedinečne rieši spoločnosť Eberspächer teplotný manažment. Tým je zaručená správna klíma, či už len vkabíne vodiča alebo vcelom vozidle, či sospaľovacím motorom alebo vsegmente e-mobility.


Zistiť viac

Osobné vozidlá

Pre náročných vodičov, ktorý vedia náležite oceniť komfort vzimnej sezóne už odnaštartovania. Nezávislé kúrenia nadovybavenie a chytré ovládacie prvky sú dostupné preširokú škálu vozidiel.


Zistiť viac

Minielektromobily

Husto zastavané mestské aglomerácie a prísne emisné regulácie si čoraz viac vyžadujú riešenie vpodobe plnoelektrických vozidiel sveľmi kompaktnými rozmermi. Vďaka nášmu širokému výberu riešení voblasti kúrenia a chladenia je vždy zaistené komfortné používanie.


Zistiť viac

Minibusy a midibusy

Pripreprave osôb je prvoradý komfort: Výrobky spoločnosti Eberspächer sa postarajú okomfortnú klímu vminibusoch alebo midibusoch. Súčasne tak prispievajú kdobrej výkonnosti vodiča, a tým aj kbezpečnosti premávky a cestujúcich.


Zistiť viac

Nákladné vozidlá

Len odpočinutý kamionista je dobrý kamionista. Platí to vlete aj vzime, preto ponúkame širokú paletu vynikajúcich riešení v oblasti kúrenia a chladenia pretakmer každú kabínu vodiča.


Zistiť viac

Sanitné vozidlá

Pomocou vykurovacích a chladiacich riešení šitých namieru spĺňa spoločnosť Eberspächer vysoké požiadavky kladené nateplotný manažment vzáchranárskych vozidlách. Či už vpriestore prepacientov alebo vkabíne vodiča: Vďaka optimálnej klimatizácii je naplnená litera zákona a sú vytvorené predpoklady nato, aby mohli zásahové jednotky poskytovať najlepší možný výkon.


Zistiť viac

Integrovaný záchranný systém

Či už hasiči, polícia alebo rôzne zložky záchranného systému a pomocných organizácií: Prizásahu rozhoduje často každá sekunda, a preto je potrebná maximálna koncentrácia. Aby boli zásahové jednotky schopné podávať maximálne výkony, starajú sa vykurovacie a klimatizačné riešenia spoločnosti Eberspächer spoľahlivo ooptimálnu klímu vovozidlách aj vtých najnáročnejších situáciách.


Zistiť viac

Obrana

Obrnené taktické vozidlá sa vcelosvetovom meradle používajú vnajrôznejších klimatických podmienkach. Vykurovacie a klimatizačné riešenia spoločnosti Eberspächer presvedčia svojou výnimočnou spoľahlivosťou. Robustné výrobky spĺňajú tie najprísnejšie požiadavky a používajú sa nateplotný manažment všpeciálnych vozidlách, ako aj vmobilných kontajneroch.

Lode

Naše vysokokvalitné vykurovacie systémy prelode a jachty ponúkajú komfort napalube, zabraňujú tvorbe kondenzátu a starajú sa oto, aby vsuchu zostala nielen kajuta, ale aj vaše oblečenie.


Zistiť viac