Skip navigation

Ako primárne vybavenie alebo nadovybavenie

Klimatizačné jednotky a komplexný teplotný manažment pretraktory a poľnohospodársku techniku

Všetky možnosti – všetky riešenia

Perfektný stavebnicový systém pretúto oblasť použitia

Odpredhrievania motora až poriadenie klimatizácie vkabíne vodiča ponúkame snašimi klimatizačnými jednotkami riešenia pretraktory, lesnícku a poľnohospodársku techniku. Sem patria riešenia voblasti kúrenia a klimatizácie, ako aj kompletné riešenia HVAC. Naše špeciálne systémy prepretlakové kabíny prepoľnohospodársku techniku zaručia, že kabína zostane bezprachu a emisií škodlivín.


Prehľad výrobkov

Prehľad výrobkov

PALIVOVÉ VYKUROVACIE JEDNOTKY

ELEKTRICKÉ VYKUROVACIE JEDNOTKY

KLIMATIZAČNÉ JEDNOTKY

OVLÁDACIE PRVKY A PRÍSLUŠENSTVO