Skip navigation

Máte otázky alebo pripomienky?

Vaša priama linka dospoločnosti Eberspächer

Eberspächer Praha s. r. o.
Mlynské nivy 1844/52B
821 05 Bratislava 


Tel.: +420 220 183 700
cz-info[at]eberspaecher.com

Systems & Solutions Worldwide


TEŠÍME SA NA VÁŠ E-MAIL!


Prečo sa požaduje tento údaj?
Chceli by sme vás uistiť, že bude o vás optimálne postarané vašou miestne kompetentnou pobočkou spoločnosti Eberspächer.
* povinné údaje

Spoločnosť Eberspächer Climate Control Systems International GmbH spracúva a dokumentuje uvedené informácie na účely správneho vybavenia vašej žiadosti. Aby bolo možné reagovať, bude žiadosť postúpená vyššie uvedenému zástupcovi spoločnosti Eberspächer v danej krajine, ktorý je zodpovedný za príslušné výrobky alebo vašu požiadavku vo vašom regióne. Spoločnosť uchováva údaje poskytnuté v kontaktnom formulári aj po vybavení žiadosti a používa ich na propagačné účely, aby vám mohla poštou zasielať ponuky týkajúce sa produktov alebo tém, ktoré sú pre vás relevantné, alebo aby sa vás opýtala na vašu spokojnosť s našimi produktmi.

Právnym podkladom na spracovanie vašich údajov v rámci použitia kontaktného formulára je článok 6 odsek 1 písmeno b nariadenia o ochrane osobných údajov GDPR, pokiaľ sa údaje použijú na zodpovedanie vašej žiadosti alebo na nadviazanie alebo realizáciu zmluvného vzťahu, a článok 6 odsek 1 písmeno f nariadenia o ochrane osobných údajov GDPR, na základe ktorého je spracovanie údajov povolené na realizáciu oprávnených záujmov, pokiaľ sa týka uchovávania a ďalšieho používania údajov na reklamné účely.

S reklamným použitím vašich údajov môžete kedykoľvek vysloviť nesúhlas. Jednoducho napíšte e-mail na privacy-EPRA[at]eberspaecher.com. Ďalšie informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov nájdete aj tu.