Skip navigation

Optimálna klíma v lete aj v zime

Teplotný manažment prehasičské a policajné vozidlá

Všetky možnosti – všetky riešenia

Perfektný stavebnicový systém pretúto oblasť použitia

Či už hasiči, polícia alebo iné zložky záchranného systému a pomocných organizácií: Prizásahu rozhoduje často každá sekunda, a preto je potrebná maximálna koncentrácia. Preto musia byť zásahové jednotky schopné podávať maximálny možný výkon. Vykurovacie a klimatizačné riešenia odspoločnosti Eberspächer im pritom poskytujú spoľahlivú pomoc aj vnajnáročnejších situáciách – vďaka optimálnej klíme vzásahových vozidlách. 


Prehľad výrobkov

Prehľad výrobkov

PALIVOVÉ VYKUROVACIE JEDNOTKY

ELEKTRICKÉ VYKUROVACIE JEDNOTKY

KLIMATIZAČNÉ JEDNOTKY

OVLÁDACIE PRVKY A PRÍSLUŠENSTVO