Zum Inhalt springen

Attraktiv design, intuitivt handhavande

Fast installerade kontrollenheter för luft- och vattenvärmare: Vår EasyStart-familj

EasyStart Pro

Många funktioner – en manöverknapp

Produktfördelar:

 • longpress-funktion för direktvärme
 • aktuell driftstatus kan avläsas med en blick
 • 3 timer-platser kan programmeras
 • integrerad temperatursensor
 • möjlighet att styra två värmare samtidigt – även en kombination av luft- och vattenvärmare
 • Diagnosfunktion för användare och verkstad


Till filmen

Den färgade ljusringen runt manöverknappen visar aktuell driftstatus

Driftstatus: Värme

Driftsstatus: Vent

Driftstatus: Vid varm motor utnyttjas restvärmen.

Fjärrstyr parkeringsvärmaren – tillsammans med EasyStart Web


Den ekonomiska lösningen

PCK 3 för värmeväxlare

Med den manuella styrenheten PCK 3 kan värmeväxlaren styras snabbt och enkelt. Med 3 fläkthastigheter. Den robusta manöverenheten är extremt tillförlitlig även när det krävs hårda tag och är enkel att montera. Snygg design som matchar fordonets interiör.


EasyStart Timer

En snabb blick räcker

Produktfördelar:

 • snabb och enkel manövrering – även nattetid
 • Displayen kan aktiveras via valfri knapp
 • 3 timer-platser kan programmeras
 • Värme/ventilation
 • Statusmeddelanden (kupétemperatur)
 • Inställning av gångtid (Hydronic) / börtemperatur i 1 °C-steg (Airtronic)

EasyStart Select

Optimalt för non-road-användning

Produktfördelar:

 • robust konstruktion, enkelt handhavande

 • Displayen kan aktiveras via valfri knapp

 • Växelvis indikering av börvärde och ärvärde (under drift)

 • Kan ställas om från värme/ventilation

 • Standardinställningar: Kontinuerlig värme (Airtronic) och 60 min. värme/ventilation (Hydronic)


Minireglage

Fokus på det väsentliga

Produktfördelar:

 • snabbt och enkelt handhavande – även nattetid
 • Värme/ventilation
 • Värmeeffekten kan ställas in steglöst