Zum Inhalt springen

Har du frågor eller synpunkter?

Din direktlinje till Eberspächer

Eberspächer AB
Kardanvägen 34
461 38 Trollhättan
 

Tfn: +46 10 682 68 00
info-se[at]eberspaecher.com

Systems & Solutions Worldwide


SKICKA GÄRNA E-POST TILL OSS!


Varför måste detta anges?
Vi vill vara säkra på att ansvarig Eberspächer-filial tar hand om dig optimalt på plats.
* obligatoriskt

Eberspächer Climate Control Systems International GmbH behandlar och dokumenterar ovanstående personuppgifter för ändamålsenlig behandling av din förfrågan. Din förfrågan vidarebefordras till ovannämnda Eberspächer-representant, som har hand om de berörda produkterna eller ditt ärende i din region. Där sparas de personuppgifter som anges i kontaktformuläret i samband med förfrågan och använder dem i säljfrämjande syfte genom att skicka erbjudanden per post som gäller produkter eller ämnen som är relevanta för dig eller för att fråga dig om du är nöjd med våra produkter.

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter inom ramen för kontaktformuläret är artikel 6.1 b i den allmänna dataskyddsförordningen, förutsatt att personuppgifterna är nödvändiga för att besvara en förfrågan eller påbörja eller genomföra ett avtalsförhållande och artikel 6.1 f i samma förordning, enligt vilken databehandling är tillåten för att skydda berättigade intressen, om det gäller lagring och vidare användning av personuppgifterna för säljfrämjande ändamål.

Du kan när som helst invända mot den säljfrämjande användningen av dina uppgifter. Det är då bara att skriva ett e-postmeddelande till privacy-EBAB[at]eberspaecher.com. Mer information om dataskydd hittar du även här.