Zum Inhalt springen

Digitala tjänster

e-connected: En molnbaserad service från Eberspächer

Produkterna blir intelligenta – och Eberspächer hjälper dig att styra dem

e-connected: Eberspächers digitala kopplingscentral

Eberspächers samtliga digitala tjänster utgår från den egenutvecklade e-connected-plattformen i molnet. Via en gateway i fordon samlas data in via GPS-tracker eller sensorer och överförs till molnet. Med detta intelligenta nätverk kan en rad olika databaserade tjänster utvecklas för olika kundsegment. För ökad effektivitet, transparens och säkerhet. T.ex. kylkedjekontrollen.

Kylkedjekontroll

Perfekt kylning från punkt A till B – och varje sekund med full kontroll

Köldkedjekontrollen är en tjänst som möjliggör en komplett analys av kylcontainerns temperatur: Via den anslutna nätporten och en temperatursensor som har installerats i kylcontainern samlar systemet olika data om t.ex. containerns temperatur, GPS-position, batterikapacitet och stötbeteende. Via den uppkopplade e-connected-portalen kan dessa data övervakas och analyseras i realtid. Under transporten har företaget sedan möjlighet att ladda ner detaljerade rapporter om temperaturerna och kan på så sätt följa kylkedjan längs hela sträckan.