Zum Inhalt springen

Integritetsskydd / Rättigheter

Datum: November 2020

Välkommen till Eberspächers webbplats och tack för ditt intresse för vårt företag och våra produkter.

I. Integritetsskydd

1. Information om behandlingen av data när du besöker vår webbplats
Vi behandlar personuppgifter som samlas in eller som anges under ditt besök på vår webbplats i enlighet med föreskrifterna om integritetsskydd.

Du kan normalt besöka vår webbplats utan att lämna några personuppgifter. Personuppgifter samlas endast in om de av tekniska skäl är nödvändiga för användningen av vår webbplats eller när du använder vissa funktioner som erbjuds på vår webbplats, t.ex. kontaktformulär. De personuppgifter som samlas in används för att möjliggöra önskade funktioner.

När du besöker vår webbplats registrerar våra webbservrar automatiskt den IP-adress som du har tilldelats av din internetleverantör, den webbplats från vilken du besöker oss, de webbsidor du besöker hos oss, eventuella nedladdningar, mängden hämtad data, sökbegrepp samt datum och klockslag för ditt besök. Dessa uppgifter är registrerade i tre månader. Vi använder uppgifterna för att identifiera och avhjälpa säkerhetsrisker eller felfunktioner. Den rättsliga grunden för denna databehandling är art. 6.1 f) i Allmänna dataskyddsförordningen, enligt vilken databehandling är tillåten för ändamål som rör berättigade intressen. Våra berättigade intressen är att säkerställa webbplatsens funktioner och i tid upptäcka och förhindra cyberattacker.

Dina uppgifter registreras även av oss om du via vårt kontaktformulär eller på annat sätt tar kontakt med oss. Om inget annat har angetts i kontaktformuläret använder vi dessa uppgifter enbart för att hantera ditt ärende samt för teknisk administration. Obligatoriska uppgifter är markerade som sådana. Du blir eventuellt ombedd att lämna ytterligare personuppgifter. Dessa uppgifter är frivilliga och används endast av oss för att kunna behandla din förfrågan. Den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter i samband med användning av kontaktformuläret är art. 6.1 b) i Allmänna dataskyddsförordningen och gäller om uppgifterna är nödvändiga för att inleda eller fullgöra ett avtal.

2. Information om användning av cookies och liknande tekniker
För att vi på vår webbplats ska kunna använda vissa tekniskt nödvändiga funktioner, följa utnyttjandet av våra erbjudanden och kontinuerligt göra optimeringar så att innehållet är anpassat efter era önskemål använder Eberspächer cookies. Cookies är små textfiler som webbplatsen sparar på din hårddisk. Cookies skadar inte din dator, kan inte utföra några program och innehåller inga virus. I stället för cookies kan också s.k. spårpixlar eller liknande tekniker användas vilka har som syfte att (mellan-)lagra information om specifika användare eller användningsprocesser. Du kan när som helst radera eller blockera cookies med hjälp av inställningarna i din webbläsare. Använd hjälpfunktionen i din webbläsare. Det kan då hända att webbplatsen fungerar med vissa begränsningar. Eberspächer använder cookies för olika ändamål. Information om olika typer av cookies finns nedan.

Tekniskt nödvändiga cookies.
Dessa cookies används främst för att du ska kunna använda webbplatsens funktioner, t.ex. för att spara formuläruppgifter (t.ex. i kontaktformulär) eller för att styra visningen av information (t.ex. cookie-banners). Den rättsliga grunden för behandling av uppgifter i samband med tekniskt nödvändiga cookies är artikel 6.1.b i GDPR. Någon avaktivering av tekniskt nödvändiga cookies erbjuds inte.

Analyscookies.
Andra cookies används för analys av webbplatsens användning i statistiskt syfte. Genom dessa får vi exempelvis veta vilket innehåll på vår webbplats som är särskilt relevant för våra användare och med vilken typ av enheter webbplatsen har besökts. På så sätt kan vi göra webbplatsen mer intressant för våra användare. Genom att få veta vilka webbläsare och enheter som har använts kan vi anpassa sidodesignen efter de vanligaste webbläsartyperna. Vi använder endast dessa cookies om vi har fått ditt samtycke. Den rättsliga grunden för databehandling som sker i samband med analyscookies är ditt samtycke (artikel 6.1. a GDPR). Du kan återkalla ditt samtycke genom att gå in på cookie-inställningarna och göra motsvarande ändringar där.

Marknadsföringscookies.
Vi använder dessutom cookies i reklam- och marknadsföringssyfte för att möjliggöra individanpassad reklam och för att på externa webbplatser (t.ex. Google eller Facebook) kunna visa reklam för våra produkter, lämna erbjudanden på produkter som du har visat intresse för på vår webbplats eller skicka information som vi tror kan vara intressant för dig. Inom ramen för individanpassad reklam (s.k. retargeting) används också vårt innehåll  för allmän information om sådant som våra webbplatsanvändare och andra intressenter som har samlats in av tredje parter på andra webbplatser kan vara intresserade av. Informationen sparas då som cookie-identifierare. Det går inte att identifiera dig som person, utan endast de enheter som du använder. Vid radering av cookies minskar samtidigt anpassningen av reklaminnehållet. Vi använder endast dessa cookies om vi har fått ditt samtycke. Den rättsliga grunden för databehandling som sker i samband med marknadsföringscookies är ditt samtycke (artikel 6.1. a GDPR). Du kan återkalla ditt samtycke genom att gå in på cookie-inställningarna och ändra där.

Vi vill påpeka att det på vissa sidor av vår webbplats även kan förekomma cookies som inte härstammar direkt från Eberspächer. Om du besöker en sida med innehåll från tredje parter (t.ex. Youtube, issuu osv.) kan den innehålla tredjepartsleverantörens egna cookies. Eberspächer har inget inflytande över användningen av dessa cookies och kan inte påverka dess funktion, eftersom det endast är den som har placerat cookierna från början som har åtkomst till dem. Mer information hittar du på respektive tredje parts webbplats.

Cookie information

Mer information om enskilda cookies

Google Tag Manager
Vi använder Google Tag Manager, en tjänst som erbjuds användare från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Schweiz och Liechtenstein av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google") och alla andra användare av Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Tag Manager har som syfte att hantera de verktyg och externa tjänster som vi använder på våra webbplatser och tillåter användning av så kallade taggar. En tagg är en kod som lagras i webbplatsens källtext, för att exempelvis kontrollera i vilken ordning sidor, tjänster och verktyg aktiveras eller laddas ned. Google Tag Manager samlar inte in några personuppgifter. Verktyget utlöser andra taggar, som i sin tur kan samla in data. Detta förklaras vidare i informationen om dataskydd. Mer detaljer om Tag Manager finns även i Googles information om Tag-Manager. Användning av Tag Manager är nödvändig tekniskt sett.

Usercentrics
Vi använder ett verktyg från Usercentrics GmbH, Sonnenstrasse 23, 80331 München (”Usercentrics”) för att visa cookie-banners och för att spara, hantera och dokumentera ditt val av cookies. Usercentrics använder en cookie som sparar ditt val av cookie-inställningar på Eberspächers webbplats. Användning av verktyg från Usercentrics krävs av tekniska skäl.

Google reCAPTCHA
På vår webbplats används tjänsten Google reCAPTCHA som erbjuds användare från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland och alla andra användare av Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (tillsammans ”Google”). Google reCAPTCHA syftar till att stärka IT-säkerheten, garantera stabiliteten på vår webbplats samt förhindra missbruk och att automatiserad programvara (så kallade bots) utför otillåtna aktiviteter på webbplatsen, dvs. tjänsten kontrollerar om de uppgifter som lämnas verkligen kommer från en människa. För att avgöra detta behandlas data såsom hänvisnings-URL (adress till den sida som besökaren kom från), IP-adress, ögonblicksbilder av webbläsarfönstret, användarens inmatningsbeteende och teknisk information om webbläsaren och dess inställningar. Dessutom avläser Google cookies från andra Google-tjänster. Om du inte vill att information ska kunna förknippas med ditt Google-konto måste du logga ut från Google innan du öppnar en sida där vi har integrerat Google reCAPTCHA. De nämnda uppgifterna skickas till Google i krypterad form. Användningen av reCAPTCHA utvärderas statistiskt, men enligt Google används dina uppgifter inte för individanpassad reklam. Användning av Google reCAPTCHA är nödvändig tekniskt sett. Om personuppgifter överförs till USA eller andra tredjeländer görs detta enligt artikel 49.1 b GDPR, för att kunna fullgöra ett avtal med dig eller genomföra åtgärder före avtalets ingående. Mer detaljerad information om detta hittar du i sekretesspolicyn samt i användningsvillkoren från Google.

Google Analytics
På vår webbplats används webbanalystjänsten Google Analytics, en tjänst som erbjuds användare från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Schweiz och Liechtenstein av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (”Google”) och alla andra användare av Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 (”Google”). Google Analytics använder cookies med en giltighet på 38 månader, för att registrera dina åtkomstdata när du besöker vår webbplats. På uppdrag av oss sammanställs åtkomstdatan av Google till oidentifierbara användarprofiler och överförs till en Google-server i USA. Innan dess anonymiseras IP-adressen. Vi kan därmed inte fastställa vilken användarprofil som tillhör en viss användare. Utifrån de data som Google registrerar kan vi vare sig identifiera dig eller fastställa hur du använder vår webbplats. Skulle det i något undantagsfall överföras personuppgifter till USA har vi avtalat med Google om att respektera de europeiska principerna om uppgiftsskydd. När det gäller databehandling utanför Europa kan det emellertid i enskilda fall hända att EU-medborgarnas rättigheter inte alls eller bara till viss del kan tillgodoses, till exempel när amerikanska säkerhetsmyndigheter lagrar och analyserar data. Uppgifterna kommer bara att överföras till USA om du har gett ditt samtycke till det inom ramen för vår cookie-banner. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att avaktivera webbanalysen av Google med hjälp av cookie-inställningarna.

Google använder på uppdrag av oss informationen i dessa cookies för att analysera användningen av vår webbplats, sammanställa rapporter om aktiviteter på webbplatsen och tillhandahålla ytterligare tjänster som har att göra med hur webbplatsen och internet används. Mer information om detta hittar du i Google Analytics integritetspolicy.

De cookies som används i samband med Google Analytics är analyscookies. Vi använder endast dessa cookies om vi har fått ditt samtycke. Du kan när som helst avaktivera Googles webbanalys genom att gå in på cookie-inställningarna och göra motsvarande ändringar. Du har dessutom följande möjligheter:

  • Du kan installera det insticksprogram för avaktivering som tillhandahålls av Google i webbläsarna Firefox, Internet Explorer eller Chrome (denna variant fungerar inte på mobila enheter) genom att klicka på följande länk: Länk insticksprogram för webbläsare

 

Google Ads Conversion Tracking
Vi använder också Google Ads Conversion Tracking, en analystjänst som tillhandahålls av Google. Detta innebär att Google Ads lagrar en cookie på din dator (”konverteringscookie”) om du har gått in på vår webbplats via en Google-annons. Dessa cookies upphör att gälla efter 30 dagar och används inte för personlig identifiering. Om du besöker vissa sidor hos oss och cookien inte har upphört att gälla, kan vi och Google se att någon har klickat på annonsen och hamnat på vår sida. Varje Google Ads-kund får en annorlunda cookie. Cookies kan därmed inte spåras via Ads-kundernas webbplatser. Den information som samlas in med konverteringscookies används för att generera konverteringsstatistik för Ads-kunder som har bestämt sig för konverteringsspårning. Ads-kunder får reda på det totala antalet användare som klickade på deras annons och omdirigerades till en sida som är försedd med taggar för konverteringsspårning. De får dock ingen information som kan användas för att spåra användaren personligen.

De cookies som används i samband med Google Ads Conversion Tracking är marknadsföringscookies. Vi använder endast dessa cookies om vi har fått ditt samtycke. Du kan när som helst avaktivera användningen av cookies genom att gå in på cookie-inställningarna och göra motsvarande ändringar. Mer detaljerad information om detta hittar du i Googles sekretesspolicy.

Google Ads
Vi använder Googles remarketing-teknik för att få kontakt med användare som redan har besökt vår webbplats och varit intresserade av vårt erbjudande genom riktad reklam på Googles webbplatser och dess partnernätverk. Annonserna fälls in genom att använda cookies. Med hjälp av textfilerna kan användarbeteendet vid besöket på webbplatsen analyseras och sedan användas för målriktade produktrekommendationer och intressebaserad annonsering.

De cookies som används i samband med Google Ads är marknadsföringscookies. Vi använder endast dessa cookies om vi har fått ditt samtycke. Om du inte vill få intressebaserad reklam kan du när som helst avaktivera dessa cookies genom att gå in på cookie-inställningarna. Du kan också avaktivera användningen av cookies från Google för dessa ändamål genom att gå in på https://www.google.de/settings/ads/onweb. Alternativt kan du avaktivera användningen av cookies från tredje part genom att gå in på avaktiveringssidan för Network Advertising Initiative (NAI).

Observera att Google har egna sekretesspolicyer som är oberoende av våra riktlinjer. Vi råder inte över detta innehåll och kan inte ta något ansvar för dessa riktlinjer eller förfaranden. Mer information hittar du i Googles sekretesspolicy.

Facebook Remarketing
I marknadsföringssyfte använder vi så kallade konverterings- och retargeting-taggar (även kända som ”Facebook-pixlar”) från Facebooks sociala nätverk, en tjänst från Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornien 94025, USA (”Facebook”). Vi använder Facebook-pixeln för att utvärdera effektiviteten i Facebook-reklam (”konvertering”) och visa individanpassad reklam baserat på ditt intresse för våra produkter (”retargeting”).

Facebook bearbetar data som samlas in via cookies och liknande tekniker på våra webbplatser. Facebook får därmed information att du har besökt vår webbplats med en enhet med en specifik IP-adress. Om du är Facebook-användare kan Facebook beroende på sekretessinställningarna i ditt Facebook-konto koppla besöket på vår webbplats till ditt Facebook-konto och använda den här informationen för visning av individanpassad Facebook-reklam.

Uppgifter i detta sammanhang kan även överföras från Facebook för utvärdering till en server i USA och lagras där. Om personuppgifter skulle överföras till USA har vi avtalat med Facebook om att respektera de europeiska principerna om uppgiftsskydd. När det gäller databehandling utanför Europa kan det emellertid i enskilda fall hända att EU-medborgarnas rättigheter inte alls eller bara till viss del kan tillgodoses, till exempel när amerikanska säkerhetsmyndigheter lagrar och analyserar data. Uppgifterna kommer bara att överföras till USA om du har gett ditt samtycke till det inom ramen för vår cookie-banner. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att avaktivera Facebook-pixlarna med hjälp av cookie-inställningarna.

Cookies som används i samband med Facebook är marknadsföringscookies. Vi använder endast dessa cookies om vi har fått ditt samtycke. Du kan när som helst avaktivera databehandlingen via Facebook genom att gå in på cookie-inställningarna och anpassa urvalet där. Som Facebook-användare kan du göra ytterligare inställningar för databehandling relaterad till Facebook-reklam i sekretessinställningarna på ditt Facebook-konto. Mer information om Facebooks databehandling finns i Facebooks sekretesspolicy.

Google Maps
På våra sidor använder vi oss av Google Maps för att visa geografisk information och för att hjälpa dig hitta en återförsäljare. Google Maps är en karttjänst från Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. För att det Google-kartmaterial som används av oss ska kunna integreras och visas i din webbläsare måste din webbläsare vid hämtning av kontaktsidan ansluta till en Google-server, som kan befinna sig i USA. Google får på så sätt information att din enhets IP-adress har besökt kontaktsidan på vår webbplats. För att möjliggöra denna behandling i USA inhämtar vi ditt samtycke inom ramen för vår cookie-banner eller innan du aktiverar kartfunktionen. Observera att vid databehandling utanför Europa kan det i enskilda fall hända att EU-medborgarnas rättigheter inte alls eller bara till viss del kan tillgodoses, till exempel när amerikanska säkerhetsmyndigheter lagrar och analyserar data. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att avaktivera tjänsten Google Maps med hjälp av cookie-inställningarna.

Om du gör en sökning av återförsäljare (även i offertförfrågan) på vår webbplats under tiden som du är inloggad i din Google-profil kan Google koppla denna aktivitet till din Google-profil. Om du inte vill ha någon koppling till din Google-profil måste du logga ut från Google innan du går in på vår kontaktsida eller aktiverar kartfunktionen hos Google. Google sparar dina data och använder dem i marknadsföringssyfte, för marknadsanalyser och till individanpassad visning av Google Maps. Du kan motsätta dig denna datainsamling från Google. Mer information finns i Googles sekretesspolicy och Ytterligare användarvillkor för Google Maps/Google Earth.

3. Medgivande och era rättigheter när det gäller dataskydd
Alla personuppgifter som du lämnar på Eberspächers webbplatser används utan ditt särskilda medgivande endast i det syfte som du har angett (t.ex. att utarbeta erbjudanden) samt för teknisk administration. Vid respektive inmatning får du information om vad uppgifterna ska användas till och du blir eventuellt också ombedd att lämna ditt medgivande till vidare användning. Den rättsliga grunden för databehandling i dessa fall är medgivande enligt art. 6.1 a) i Allmänna dataskyddsförordningen. Ditt medgivande är alltid frivilligt och du kan när som helst ta tillbaka det för all framtid.

Även om du har lämnat ditt medgivande kan du dessutom när som helst neka till användningen av dina personuppgifter för marknadsföring eller marknadsundersökningar eller kräva information om de lagrade uppgifterna. Du har alltid möjlighet att korrigera, spärra eller radera personuppgifter som lagras av oss. Vänd dig i så fall med ett brev eller e-postmeddelande till den adress som står på sidan Om oss. Observera att data inte kan raderas som behövs för behandling av ett pågående ärende eller för genomförande av våra rättigheter och anspråk. Detta gäller också för data som vi enligt lag är skyldiga att lagra. Sådana data spärras sedan.

I de fall som den tjänsteleverantör som nämns i denna information behandlar data utanför Europeiska unionen ser vi till att tjänsteleverantören avtalsenligt eller på annat sätt garanterar en dataskyddsnivå som är likvärdig med den i Europeiska unionen. Du kan få en kopia av denna garanti om du kontaktar oss på den adress som står på sidan Om oss.

Du har också rätt att begära en elektronisk kopia från oss med den data som vi behandlar inom ramen för ett avtal eller utifrån ert medgivande (så kallad rätt till dataportabilitet).

4. Ändringar i integritetspolicyn
Eberspächer förbehåller sig rätten att när som helst ändra sin integritetspolicy utan föregående meddelande. Därför rekommenderar vi att du läser igenom den regelbundet för att ta del av eventuella ändringar.

5. Kontakt vid frågor om dataskydd
Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter kan du alltid kontakta oss på SE-TR-GDPR[at]eberspaecher.com för att begära information samt lämna förslag eller klagomål. Vi tar hand om ditt ärende omgående. Du har också rätt att vända dig till en dataskyddsmyndighet och där lämna in klagomål.

Upphovsrätt
© 2020 Eberspächer Climate Control Systems GmbH, Esslingen, Tyskland − gäller alla sidor på denna webbplats.

II. Rättsligt meddelande om webbplatsens innehåll

1. Alla rättigheter förbehålles
Texter, bilder, grafik, ljud, animationer och videor liksom deras placering på Eberspächers webbplatser skyddas av upphovsrätt och andra lagar om äganderätt. Innehållet på dessa webbplatser får normalt inte kopieras, förmedlas, ändras eller göras tillgängligt för tredje part i kommersiella syften utan Eberspächers medgivande. På vissa Eberspächer-webbplatser finns också bilder som lyder under tredje parts upphovsrätt.

Pressbilder får endast användas för redaktionella ändamål inom ramen för den journalistiska rapporteringen om Eberspächer-koncernen och som källa ska i så fall "Eberspächer" anges. Utskrift och publicering är avgiftsfri. Vi ber dig emellertid att skicka oss ett exemplar när det gäller tryckta medier samt att informera i förväg om publicering i elektroniska medier (internet). För all annan kommersiell användning av bilderna är du skyldig att inhämta ett skriftligt tillstånd från Eberspächer.

2. Garanti kan inte lämnas
Webbplatserna har utformats med största möjliga noggrannhet. Eberspächer kan trots detta inte lämna någon garanti för att den information som presenteras är korrekt och utan brister. Informationen på webbplatserna utgör inte heller någon uttrycklig och/eller underförstådd garanti.

3. Inget tillstånd
Eberspächer vill presentera sig med en innovativ och informativ webbplats. Vi hoppas att du blir lika inspirerad som vi av denna webbplats. De immateriella tillgångar den innehåller, t.ex. patent, varumärken och upphovsrätter, är skyddade. Inget tillstånd ges för användning av Eberspächers eller tredje parts immateriella tillgångar.

4. Länkar
Eberspächer tar inte ansvar för webbplatsinnehåll som tillhör andra företag eller tredje parter som nås via länkar från våra webbplatser. Eberspächer förklarar därför uttryckligen att Eberspächer inte har något inflytande på innehåll i länkade sidor. För skador som uppstår vid användning av webbplatser från tredje part ansvarar uteslutande webbplatsens ägare. Vid internetsidor från anknutna företag ansvarar det anknutna företaget för innehållet. Skulle du vid ett konkret erbjudande som länkas från vår webbplats fastställa olagligt innehåll ber vi dig att informera oss om detta och vi kommer omgående att avaktivera länken. Använd i så fall de kontaktuppgifter som finns under Om oss.

5. Produkter och priser
Uppgifter på webbplatserna om produkters och tjänsters omfattning, utseende, pris, mått och vikt överensstämmer med den information som finns tillgänglig vid publikationen och bygger på förhållandena på den tyska marknaden. Vi förbehåller oss uttryckligen rätten att göra ändringar. De angivna priserna gäller för våra återförsäljare som icke-bindande prisrekommendationer. Kontakta därför din återförsäljare för att kontrollera aktuella försäljningspriser.

6. Nationella versioner
Webbens internationella spridning innebär att dessa sidor kan hänvisa till produkter och tjänster som inte finns, ännu inte finns eller finns tillgängliga under annat namn eller i en annan version i länder utanför Tyskland. Titta om det finns en representant i ditt land och vänd dig vid behov direkt dit.