Skip navigation

Personvernerklæring / juridiske merknader

Versjon: September 2022

Takk for at du besøker dette nettstedet og viser interesse for Eberspächer og produktene våre.

I. Personvern

1. Ansvarlig person og personvernrepresentant

Eberspächer AB Norge
Trollåsveien 34
Postboks 13
NO-1414 Trollåsen

Telefon: +47 40 000 382
privacy-ebno[at]eberspaecher.com

og

Eberspächer Climate Control Systems International GmbH
Eberspächerstrasse 24, 73730 Esslingen, Tyskland
Telefon: +49 711 939-00
E-post: info[at]eberspaecher.com

I det videre viser “Eberspächer”, “vi”, “oss” og “vår” til selskapene som er nevnt ovenfor.

Det felles ansvaret er regulert gjennom en avtale mellom selskapene. Selskapene er dermed i fellesskap ansvarlig for bearbeidingen av opplysninger på nettsiden. Selskapene er i denne forbindelse selv ansvarlig for korrekt bearbeiding av personrelaterte opplysninger og sikring av den enkeltes rettigheter, herunder tilgjengeliggjøring av obligatorisk informasjon. I den grad det er nødvendig støtter selskapene hverandre gjensidig i dette arbeidet. Hvis du ønsker mer informasjon om emnet, er du velkommen til å sende oss en forespørsel. Kontakt oss gjerne om dette ved å bruke de ovenfornevnte kontaktopplysningene.

Konsernets personvernrepresentant kan kontaktes på postadressen ovenfor samt på e-postadressen datenschutz[at]eberspaecher.com (stikkord: “til øverste personvernrepresentant“).

2. Informasjon om bearbeiding av opplysninger ved besøk på nettsiden vår
Vi bearbeider personopplysninger som fremkommer ved besøk på nettstedet vårt eller som blir formidlet til oss, i henhold til gjeldende retningslinjer for personvern.

Besøk på nettsiden vår er i prinsippet også mulig uten å oppgi personopplysninger. Personopplysninger innhentes i den grad det av tekniske grunner er nødvendig for bruken av nettstedet eller hvis du bruker bestemte funksjoner på nettstedet, f.eks. kontaktskjema. Innhenting av personopplysninger er i den forbindelse nødvendig for å muliggjøre bruk av de valgte funksjonene.

Når du besøker nettstedet vårt, lagrer webserveren automatisk IP-adressen din som tildeles deg av Internett-leverandøren, i tillegg til opplysninger om hvilket nettsted du kommer fra, hvilke av våre nettsteder du besøker, eventuelle nedlastinger, mengden anmodede data, søkeord samt datoen og klokkeslettet. Disse opplysningene lagres i en periode på tre måneder. Vi bruker opplysningene til å oppdage og utbedre eventuelle sikkerhetsrisikoer eller feil på nettsiden. Rettslig grunnlag for denne bearbeidingen av opplysninger følger av art. 6 avsnitt 1 f) GDPR (EUs forordning for personvern), som tillater bearbeiding av opplysninger for å ivareta berettigede interesser. Våre legitime interesser er å sikre nettstedets funksjoner samt oppdage og avverge cyberangrep på et tidlig stadium. 

Vi innhenter også opplysninger fra deg hvis du bruker kontaktskjemaer eller andre funksjoner på nettsiden for å komme i kontakt med oss. Hvis ikke noe annet er angitt i forbindelse med kontaktskjemaet, bruker vi disse dataene bare til å svare på forespørslene dine samt til teknisk administrering. Opplysningene som må fylles ut, er merket som obligatoriske. Du kan eventuelt bli bedt om å oppgi ytterligere personopplysninger. Disse opplysningene er frivillige og brukes kun av oss til å behandle forespørselen fra deg. Rettslig grunnlag for denne bearbeidingen av opplysninger knyttet til bruk av kontaktskjema følger av art. 6 avsnitt 1 b) GDPR (EUs forordning for personvern), der opplysningene er nødvendig for å legge til rette for eller ivareta et kontraktsmessig forhold.

3. Informasjon om bruk av informasjonskapsler og tilsvarende teknologier
Eberspächer bruker informasjonskapsler for å kunne utføre enkelte teknisk nødvendige funksjoner på eget nettsted, for å spore bruken av tilbudene våre og for å sikre kontinuerlig optimalisering av innhold på nettstedet etter dine ønsker. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på harddisken din av et nettsted. Informasjonskapsler skader ikke datamaskinen din, de kan ikke kjøre programmer og inneholder ikke virus. I stedet for informasjonskapsler kan det også brukes piksler eller aktuelle sammenlignbare teknologier for (mellom)lagring av informasjon om bestemte brukere og bruksprosesser. Du kan når som helst motsette deg lagring av informasjonskapsler på datamaskinen via innstillinger i nettleseren du bruker. Gå til innstillingene eller bruk hjelpen i nettleseren for å finne ut hvordan du gjør dette. Det kan være at funksjonaliteten på nettstedet vårt da vil bli redusert. Eberspächer bruker informasjonskapsler til ulike formål. Du finner mer informasjon om de enkelte informasjonskapslene ved å gå til Innstillinger for informasjonskapsel.

Teknisk nødvendige informasjonskapsler.
Disse informasjonskapslene bidrar hovedsakelig til at funksjonene på nettstedet kan brukes, f.eks. at skjemainformasjon (ved utfylling av kontaktskjema) fungerer, eller også til visning av informasjon (f.eks. banneren om informasjonskapsler). Det juridiske grunnlaget for databearbeidingen knyttet til de teknisk nødvendige informasjonskapslene, er art. 6, avsnitt 1, bokstav b i DSGVO. Det er ikke mulig å deaktivere disse teknisk nødvendige informasjonskapslene. Vi bruker verktøy som er nødvendig for å drifte nettstedet vårt, i tråd med vår berettigede interesse , jf. Personvernforordningens art. 6, avsn. 1, bokst. f, slik at vi skal kunne gi deg en god og individuell brukeropplevelse på nettstedet, og for at bruken skal skje så tidsbesparende som mulig. I enkelte tilfeller kan disse verktøyene også brukes til å oppfylle avtalevilkår eller til å gjennomføre nødvendige tiltak forut for avtale, en bearbeiding som da skjer i tråd med Personvernforordningens art. 6, avsn. 1, bokst. b.

Analyseinformasjonskapsler.
Andre informasjonskapsler brukes til statistiske formål gjennom analyse av bruken av nettstedet. De gir oss informasjon om hvilket innhold på nettstedet som er særlig relevant for brukerne, og hvilke enheter som er brukt til å besøke nettstedet. Vi kan dermed utvikle nettstedet vårt slik at det fremstår mer relevant for brukerne. Informasjonen om hvilke nettlesere og enheter som er brukt, gjør oss i stand til å tilpasse sidestrukturen etter de viktigste nettleserne. Disse informasjonskapslene brukes kun hvis du samtykker til bruken av dem. Ditt samtykke danner rettsgrunnlaget for bearbeidingen av opplysninger i forbindelse med analyseinformasjonskapslene (Personvernforordningens art. 6, avsn. 1, bokst. a) samt formidlingen av opplysninger til tredjepartsland (Personvernforordningens art. 49, avsn. 1 s. 1, bokst. a). Du kan trekke tilbake samtykket ditt ved å gå til Innstillinger for informasjonskapsel og endre valget ditt der. Tilgangen til og lagringen av informasjon på enheter skjer i henhold til EU-medlemslandenes implementeringslover i ePrivacy-direktivet.

Markedsføringsinformasjonskapsler.
Vi bruker i tillegg informasjonskapsler til reklame- og markedsføringsformål, for å kunne persontilpasse reklameannonser og for å vise deg reklame for produktene og tilbudene våre som du har vist interesse for, eller som passer med innhold vi tror du kan være interessert i, på eksterne nettsteder (f.eks. på Google eller Facebook). Også generell informasjon om mulige interesser til brukere av vårt nettsted og andre interessenter, som er innhentet på andre nettsteder av tredjepart, brukes til persontilpasset reklame av vårt innhold (såkalt “re-targeting”). Informasjonen lagres i den forbindelsen i form av identifikasjonmerker (kombinasjon av tall og bokstaver). Du som person blir altså ikke identifisert, men identifikasjonen skjer utelukkende ved hjelp av enheten du har brukt. Når informasjonskapslene slettes, fjernes også persontilpasningen av reklameinnholdet. Disse informasjonskapslene brukes kun hvis du samtykker til bruken av dem. Ditt samtykke danner rettsgrunnlaget for bearbeidingen av opplysninger i forbindelse med markedsføringsinformasjonskapslene (Personvernforordningens art. 6 avsn. 1 bokst. a) samt formidlingen av opplysninger til tredjepartsland (Personvernforordningens art. 49, avsn S. 1 bokst. a). Du kan trekke tilbake samtykket ditt ved å gå til Innstillinger for informasjonskapsel og endre de aktuelle valgene der. Tilgangen til og lagringen av informasjon på datamaskiner skjer i henhold til EU-medlemslandenes implementeringslover i ePrivacy-direktivet.

Vi gjør oppmerksom på at det kan befinne seg informasjonskapsler på nettstedet vårt som ikke har direkte tilknytning til Eberspächer. Hvis du besøker et nettsted med innhold som er innebygd på nettsteder fra tredjepart (f.eks. Youtube, issuu og tilsvarende), kan det være at disse tredjepartene bruker egne informasjonskapsler. Eberspächer kan ikke påvirke bruken av disse informasjonskapslene og har ikke tilgang til disse informasjonskapslene, siden tilgangen er forbeholdt den som opprinnelig definerte informasjonskapselen. Du finner mer informasjon på nettstedene til de aktuelle tredjepartene.

4. Einwilligungen und Ihre Rechte in Bezug auf Datenschutz
Alle personrelaterte opplysninger som du har oppgitt på Eberspächers nettsted, blir, uten ditt individuelle samtykke, kun brukt til formål du har oppgitt (f.eks. gi tilbud), samt til teknisk administrasjon. Når du oppgir de enkelte opplysningene, mottar du informasjon om hva de blir brukt til, og du blir eventuelt bedt om å gi samtykke til bruk utover dette. Rettsgrunnlaget for bearbeiding av opplysninger i disse tilfellene er samtykke, jf. Personvernforordningens art. 6, avsn. 1, bokst. a. Ditt samtykke er alltid frivillig, og du kan når som helst trekke tilbake et samtykke, som vil gjelde for fremtidig bruk.

Du kan i tillegg, også når du har gitt ditt samtykke, når som helst be om en oversikt over opplysningene som er lagret om deg, og hvordan de brukes til reklame eller i markeds- og meningsanalyse. Du har til enhver tid mulighet til å korrigere, sperre eller slette personopplysningene dine som er lagret hos oss. For å gjøre dette henvender du deg skriftlig eller per e-post til den ansvarlige for dette (I.). Vi gjør oppmerksom på at du ikke kan slette opplysninger som er nødvendige for å fullføre pågående tjenester, eller som er påkrevd for å ivareta våre rettigheter og krav. Dette gjelder også for opplysninger som vi i henhold til loven plikter å lagre. Slike opplysninger blir foreløpig sperret.

I den utstrekning opplysningene dine bearbeides utenfor EU av tjenesteleverandører som er nevnt i denne erklæringen, garanterer vi at tjenesteleverandøren etter avtale eller på annen måte tilbyr et beskyttelsesnivå tilsvarende det som finnes innenfor EU. Via ansvarlig person (I.) kan du be om en kopi av denne garantien.

Du har videre også rett til å be om en elektronisk kopi av opplysningene vi bearbeider innenfor rammene av en avtale eller på grunnlag av ditt samtykke (såkalt rett til overføring av personopplysninger).

Til slutt har du til enhver tid rett til å protestere mot bearbeiding av dine personrelaterte opplysninger av grunner som gjelder din særskilte situasjon, i tråd med Personvernforordningens art. 6, avsn. 1, bokst. e (bearbeiding av opplysninger i allmennhetens interesse) eller art. 6, avsn. 1, bokst. f (bearbeiding av opplysninger på grunnlag av en avveiing av interesser). Hvis du protesterer, blir dine personrelaterte opplysninger kun videre bearbeidet hvis vi kan vise til grunner for dette som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter, eller i den grad bearbeidingen tjener til utøving, håndheving eller forsvar av rettslige krav. I den grad vi bearbeider dine personrelaterte opplysninger for å drive direktereklame i den hensikt å skape oppmerksomhet om berettiget interesse på grunnlag av en avveiing av interesser, har du i tillegg til enhver tid rett til protestere mot dette uten å oppgi grunn.
 

5. Endringer av personvernerklæringen
Eberspächer forbeholder seg retten til å endre personvernerklæringen uten forutgående varsel. Vi anbefaler derfor at du jevnlig ser etter eventuelle endringer.
 

6. Kontaktperson for saker som gjelder personvern
Hvis du har spørsmål som gjelder bearbeidingen av personopplysningene dine, kan du når som helst kontakte datenschutz[at]eberspaecher.com hvis du ønsker informasjon, vil gi tilbakemelding eller har bekymringer. Vi vil omgående behandle henvendelsen din. Du har også rett til å kontakte og klage til et myndighetsorgan for personvern (f.eks. Datatilsynet).

II. Juridiske merknader til innholdet på nettstedet

1. Med enerett
Tekster, bilder, grafikk, lyder, animasjoner og videoer samt strukturen på Eberspächers nettsted er beskyttet iht. lov om opphavsrett og andre aktuelle lover. Innholdet på dette nettstedet skal prinsipielt ikke kopieres, formidles, endres eller gjøres tilgjengelig for noen tredjepart uten samtykke fra Eberspächer. Noen av Eberspächers nettsteder inneholder i tillegg bilder som tredjepart har opphavsrett til.

Pressebilder skal kun brukes til redaksjonelle formål innenfor rammene av journalistiske reportasjer om Eberspächer-konsernet og med kildehenvisningen "Eberspächer". Til dette formålet er bruken og publiseringen kostnadsfri. Ved bruk i trykte medier ber vi imidlertid om å motta et eksemplar til dokumentasjon, og ved bruk i elektroniske medier (Internett) ber vi om en meldingen om den aktuelle bruken. For bruk utover dette eller til markedsføringsmessig bruk av bildene kreves et forutgående skriftlig samtykke fra Eberspächers presseavdeling.
 

2. Ingen garantier
Dette nettstedet er utarbeidet etter beste evne og i god tro. Eberspächer garanterer likevel ikke at informasjonen er feilfri og nøyaktig. Informasjonen på dette nettstedet utgjør heller ikke en uttrykkelig og/eller selvstendig garanti.
 

3. Ingen lisens
Eberspächer ønsker å fremstå med et innovativt og informativt nettsted. Vi håper at du også liker dette nettstedet. Immateriell eiendom som patenter, merker og opphavsrett er lovmessig beskyttet. Det gis ikke noen lisens på bruken av Eberspächers immaterielle eiendom på dette nettstedet.
 

4. Koblinger
Innhold på nettsteder til eksterne firmaer eller andre tredjeparter som det finnes koblinger til på våre nettsteder, ligger utenfor Eberspächers kontroll, og Eberspächer frasier seg ethvert ansvar for slikt innhold. Eberspächer erklærer derfor uttrykkelig at innholdet på sider som det finnes koblinger til, ikke er Eberspächers ansvar. For skader som følger av bruken av disse eksterne sidene, er alene tilbyderen av siden ansvarlig. For nettsteder tilhørende tilknyttede virksomheter er utelukkende de tilknyttede virksomhetene innholdsmessig ansvarlig. Hvis du i forbindelse med et konkret produkt som det finnes kobling til på nettstedet vårt, oppdager lovstridig innhold, vil vi omgående deaktivere denne koblingen når vi varsles om dette forholdet. Bruk i denne forbindelse kontaktopplysningene som er oppgitt i impressumet.
 

5. Produkter og priser
Opplysningene om leverings- og ytelsesomfang, utseende, priser, mål- og vektangivelser for produktene som finnes på nettstedet, er i henhold til opplysninger som var tilgjengelige ved den redaksjonelle fristen for den enkelte siden, og er basert på kjennetegn i det tyske markedet. Retten til å foreta endringer forbeholdes derfor. Angitte priser er veiledende priser for våre avtalepartnere. Kontakt derfor en forhandler for informasjon om aktuelle salgspriser.
 

6. Landspesifikke utførelser
Den globale utbredelsen av World Wide Web forutsetter at dette nettstedet tar høyde for at produkter eller tjenester kanskje ikke er tilgjengelige eller ennå ikke tilgjengelige i andre land, eller er markedsført under et annet navn eller i en annen utførelse i andre land. Se om Eberspächer er oppført med representasjon i ditt land, og ta om nødvendig direkte kontakt der.

Copyrights
© 2022 Eberspächer Gruppe GmbH & Co. KG, Esslingen, Tyskland for alle sidene på dette Internett-stedet.