Skip navigation

Personvern / Juridiske merknader

Versjon: November 2020

Takk for at du besøker dette nettstedet og viser interesse for Eberspächer og produktene våre.

I. Personvern

1. Informasjon om bearbeiding av opplysninger ved besøk på nettsiden vår
Vi bearbeider personopplysninger som fremkommer ved besøk på nettstedet vårt eller som blir formidlet til oss, i henhold til gjeldende retningslinjer for personvern.

Besøk på nettsiden vår er i prinsippet også mulig uten å oppgi personopplysninger. Personopplysninger innhentes i den grad det av tekniske grunner er nødvendig for bruken av nettstedet eller hvis du bruker bestemte funksjoner på nettstedet, f.eks. kontaktskjema. Innhenting av personopplysninger er i den forbindelse nødvendig for å muliggjøre bruk av de valgte funksjonene.

Når du besøker nettstedet vårt, lagrer webserveren automatisk IP-adressen din som tildeles deg av Internett-leverandøren, i tillegg til opplysninger om hvilket nettsted du kommer fra, hvilke av våre nettsteder du besøker, eventuelle nedlastinger, mengden anmodede data, søkeord samt datoen og klokkeslettet. Disse opplysningene lagres i en periode på tre måneder. Vi bruker opplysningene til å oppdage og utbedre eventuelle sikkerhetsrisikoer eller feil på nettsiden. Rettslig grunnlag for denne bearbeidingen av opplysninger følger av art. 6 avsnitt 1 f) GDPR (EUs forordning for personvern), som tillater bearbeiding av opplysninger for å ivareta berettigede interesser. Våre legitime interesser er å sikre nettstedets funksjoner samt oppdage og avverge cyberangrep på et tidlig stadium. 

Vi innhenter også opplysninger fra deg hvis du bruker kontaktskjemaer eller andre funksjoner på nettsiden for å komme i kontakt med oss. Hvis ikke noe annet er angitt i forbindelse med kontaktskjemaet, bruker vi disse dataene bare til å svare på forespørslene dine samt til teknisk administrering. Opplysningene som må fylles ut, er merket som obligatoriske. Du kan eventuelt bli bedt om å oppgi ytterligere personopplysninger. Disse opplysningene er frivillige og brukes kun av oss til å behandle forespørselen fra deg. Rettslig grunnlag for denne bearbeidingen av opplysninger knyttet til bruk av kontaktskjema følger av art. 6 avsnitt 1 b) GDPR (EUs forordning for personvern), der opplysningene er nødvendig for å legge til rette for eller ivareta et kontraktsmessig forhold.

2. Informasjon om bruk av informasjonskapsler og tilsvarende teknologier
Eberspächer bruker informasjonskapsler for å kunne utføre enkelte teknisk nødvendige funksjoner på eget nettsted, for å spore bruken av tilbudene våre og for å sikre kontinuerlig optimalisering av innhold på nettstedet etter dine ønsker. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på harddisken din av et nettsted. Informasjonskapsler skader ikke datamaskinen din, de kan ikke kjøre programmer og inneholder ikke virus. I stedet for informasjonskapsler kan det også brukes piksler eller aktuelle sammenlignbare teknologier for (mellom)lagring av informasjon om bestemte brukere og bruksprosesser. Du kan når som helst motsette deg lagring av informasjonskapsler på datamaskinen via innstillinger i nettleseren du bruker. Gå til innstillingene eller bruk hjelpen i nettleseren for å finne ut hvordan du gjør dette. Det kan være at funksjonaliteten på nettstedet vårt da vil bli redusert. Eberspächer bruker informasjonskapsler til ulike formål. De enkelte informasjonskapslene er oppført nedenfor.

Teknisk nødvendige informasjonskapsler.
Disse informasjonskapslene bidrar hovedsakelig til at funksjonene på nettstedet kan brukes, f.eks. at skjemainformasjon (ved utfylling av kontaktskjema) fungerer, eller også til visning av informasjon (f.eks. banneren om informasjonskapsler). Det juridiske grunnlaget for databearbeidingen knyttet til de teknisk nødvendige informasjonskapslene, er art. 6, avsnitt 1, bokstav b i DSGVO. Det er ikke mulig å deaktivere disse teknisk nødvendige informasjonskapslene.

Analyseinformasjonskapsler.
Andre informasjonskapsler brukes til statistiske formål gjennom analyse av bruken av nettstedet. De gir oss informasjon om hvilket innhold på nettstedet som er særlig relevant for brukerne, og hvilke enheter som er brukt til å besøke nettstedet. Vi kan dermed utvikle nettstedet vårt slik at det fremstår mer relevant for brukerne. Informasjonen om hvilke nettlesere og enheter som er brukt, gjør oss i stand til å tilpasse sidestrukturen etter de viktigste nettleserne. Disse informasjonskapslene brukes kun hvis du samtykker til bruken av dem. Det juridiske grunnlaget for databearbeidingen knyttet til analyseinformasjonskapslene følger av ditt samtykke (art. 6, avsnitt 1, bokstav a i DSGVO). Du kan trekke tilbake samtykket ditt ved å gå til Innstillinger for informasjonskapsler og endre de aktuelle valgene der.

Markedsføringsinformasjonskapsler.
Vi bruker i tillegg informasjonskapsler til reklame- og markedsføringsformål, for å kunne persontilpasse reklameannonser og for å vise deg reklame for produktene og tilbudene våre som du har vist interesse for, eller som passer med innhold vi tror du kan være interessert i, på eksterne nettsteder (f.eks. på Google eller Facebook). Også generell informasjon om mulige interesser til brukere av vårt nettsted og andre interessenter, som er innhentet på andre nettsteder av tredjepart, brukes til persontilpasset reklame av vårt innhold (såkalt “re-targeting”). Informasjonen lagres i den forbindelsen i form av identifikasjonmerker (kombinasjon av tall og bokstaver). Du som person blir altså ikke identifisert, men identifikasjonen skjer utelukkende ved hjelp av enheten du har brukt. Når informasjonskapslene slettes, fjernes også persontilpasningen av reklameinnholdet. Disse informasjonskapslene brukes kun hvis du samtykker til bruken av dem. Det juridiske grunnlaget for databearbeidingen knyttet til markedsføringsinformasjonskapslene følger av ditt samtykke (art. 6, avsnitt 1, bokstav a i DSGVO). Du kan trekke tilbake samtykket ditt ved å gå til Innstillinger for informasjonskapsler og endre de aktuelle valgene der.

Vi gjør oppmerksom på at det kan befinne seg informasjonskapsler på nettstedet vårt som ikke har direkte tilknytning til Eberspächer. Hvis du besøker et nettsted med innhold som er innebygd på nettsteder fra tredjepart (f.eks. Youtube, issuu og tilsvarende), kan det være at disse tredjepartene bruker egne informasjonskapsler. Eberspächer kan ikke påvirke bruken av disse informasjonskapslene og har ikke tilgang til disse informasjonskapslene, siden tilgangen er forbeholdt den som opprinnelig definerte informasjonskapselen. Du finner mer informasjon på nettstedene til de aktuelle tredjepartene.

Informasjon om informasjonskapsler

Ytterligere informasjon om de enkelte informasjonskapslene

Google Tag Manager
Vi bruker nettanalysetjenesten Google Tag Manager, som blir levert av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland («Google») til brukere i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, Sveits og Liechtenstein og av Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 («Google») til alle andre brukere. Tag Manager administrerer verktøyene og de eksterne tjenestene som vi bruker på våre nettsteder, og tillater bruk av såkalte tags. En tag er en kode som lagres i nettstedets kildetekst, og som for eksempel styrer hvilke side- eller tjenesteelementer og verktøy som aktiveres og lastes i en aktuell rekkefølge. Google Tag Manager registrerer selv ingen personrelaterte opplysninger. Verktøyet utløser andre tags som igjen under bestemte betingelser registrerer opplysninger. Dette er nærmere beskrevet i personvernretningslinjene. Du finner mer informasjon om Tag Manager i informasjonen fra Google om Tag Manager. Bruken av Tag Managers er av tekniske grunner nødvendig.

Usercentrics
Vi bruker et verktøy fra Usercentrics GmbH, Sonnenstrasse 23, 80331 München (“Usercentrics”), for å vise banneren om informasjonskapsler og for å administrere og dokumentere innstillingene dine for informasjonskapsler. I forbindelse med Usercentrics brukes en informasjonskapsel for lagring av dine innstillinger for informasjonskapsler på Eberspächers nettsted. Bruken av verktøyet fra Usercentrics er av tekniske grunner nødvendig.

Google reCAPTCHA
På nettstedet vårt bruker vi tjenesten Google reCAPTCHA, som blir levert av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (“Google”) til brukere i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, Sveits og Liechtenstein og av Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 (“Google”) til alle andre brukere. Google reCAPTCHA beskytter IT-sikkerheten, opprettholder stabiliteten til nettstedet vårt og hindrer misbruk. Tjenesten hindrer også at automatisert programvare (såkalte bots) foretar skadelige handlinger på nettstedet. Dette gjøres ved å kontrollere at inntastingen og valgene som foretas, faktisk gjøres av et menneske. For å fastslå dette bearbeides data som bl.a. henvisende URL (adressen til siden som brukeren kom fra), IP-adresse, øyeblikksbilder av nettleservinduet, brukerens inntastingsatferd samt teknisk informasjon om nettleser og nettleserinnstillinger. I tillegg velger Google ut informasjonskapsler fra andre Google-tjenester. Hvis du ikke ønsker at informasjon tilordnes Google-kontoen din, må du logge deg av Google før du går til en side som benytter tjenesten Google reCAPTCHA. De nevnte dataene sendes i kodet form til Google. Bruken av reCAPTCHA tjener statistiske formål, og ifølge Google brukes ikke dataene dine til persontilpasning av reklame. Bruken av Google reCAPTCHA er av tekniske grunner nødvendig. I tilfelle personopplysninger skulle bli sendt til USA eller andre tredjepartsland, skjer dette i henhold til art. 49, avs.1, bokstav b i EUs personvernforordning, for å kunne oppfylle avtalen med deg eller for å kunne gjennomføre intensjonsavtalemessige tiltak. Du finner mer informasjon om dete i Personvernerklæringen og Bruksvilkårene til Google.

Google Analytics
På nettstedet vårt bruker vi nettanalysetjenesten Google Analytics, som blir levert av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (“Google”) til brukere i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, Sveits og Liechtenstein og av Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 (“Google”) til alle andre brukere. Google Analytics bruker informasjonskapsler som er gyldige i 38 måneder, for å registrere tilgangsdataene dine når du besøker nettstedet vårt. På bestilling fra oss sammenfatter Google tilgangsdataene i anonymiserte brukerprofiler og sender dem til en Google-server i USA. Før dette, anonymiseres IP-adressen din. Derfor ser vi ikke hvilke brukerprofiler som tilhører hvilken bruker. Vi kan altså verken identifisere deg, eller se hvordan du bruker nettstedet vårt på bakgrunn av dataene Google har registrert. I tilfelle personopplysninger unntaksvis skulle bli sendt til USA, er Google kontraktsmessig forpliktet til å sikre at de europeiske personvernretningslinjene håndheves. Ved bearbeiding av personopplysninger utenfor Europa kan det imidlertid unntaksvis forekomme at rettighetene til EU-borgere ikke ivaretas, eller ikke i sin helhet ivaretas, f.eks. når amerikanske sikkerhetsmyndigheter lagrer og analyserer opplysninger. Overføring til data til USA skjer kun etter ditt samtykke til informasjonen som fremgår av banneren om informasjonskapsler. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ved å deaktivere nettanalysen som utføres av Google, via Innstillinger for informasjonskapsler.

Google vil på bestilling fra oss bruke informasjonen innhentet fra informasjonskapslene til å evaluere bruken av nettstedet vårt, utarbeide rapporter om nettstedsaktivitetene og tilby ytterligere tjenester for oss i tilknytning til bruken av nettstedet og Internett. Du finner også mer informasjon om dette i Personvernerklæringen til Google Analytics.

Informasjonskapslene som brukes i forbindelse med Google Analytics, er analyseinformasjonskapsler. Disse informasjonskapslene brukes kun hvis du samtykker til bruken av dem. Du kan når som helst deaktivere nettanalyse utført av Google ved å gå til Innstillingene for informasjonskapsler og foreta de aktuelle endringene der. I tillegg har du følgende muligheter:

  • Du kan installere Googles programtillegg for deaktivering i nettleserne Firefox, Internet Explorer eller Chrome (denne varianten fungerer ikke på mobile enheter) ved hjelp av følgende kobling: Kobling til programtillegg for nettleser

Google Ads Conversion Tracking
Vi bruker ellers Google Ads Conversion Tracking, en analysetjeneste fra Google. I den forbindelse opprettes en informasjonskapsel på datamaskinen din av Google AdWords ("konverteringsinformasjonskapsel") hvis du har klikket deg inn på nettstedet vårt fra en Google-annonse. Denne typen informasjonskapsel blir ugyldig etter 30 dager, og den har ikke til formål å foreta en personlig identifisering. Hvis du besøker bestemte sider på vårt nettsted og informasjonskapselen ennå ikke har utløpt, registrerer vi og Google at noen har klikket på annonsen og blitt videreført til vår side. Hver Ads-kunde mottar en egen informasjonskapsel. Informasjonskapsler kan dermed ikke spores på tvers av nettstedene til AdWords-kundene. Informasjon som er innhentet ved hjelp av konverteringsinformasjonskapselen, brukes til å opprette konverteringsstatistikk for Ads-kunder som bruker konverteringssporing. Ads-kundene får informasjon om det totale antallet brukere som har klikket på annonsen deres, og som har blitt videresendt til et nettsted med en konverteringssporingstag. De får imidlertid ikke informasjon som kan brukes til personlig identifisering av brukeren.

Informasjonskapslene som brukes i forbindelse med Google Ads Conversion Tracking, er analyseinformasjonskapsler. Disse informasjonskapslene brukes kun hvis du samtykker til bruken av dem. Du kan når som helst deaktivere disse informasjonskapslene ved å gå til Innstillingene for informasjonskapsler og foreta de aktuelle endringene der. Du finner dessuten mer informasjon om dette i Googles personvernerklæring.

Google Ads
Vi bruker Googles Remarketing-teknologi for å gjenopprette kontakt med brukere som allerede har besøkt og vist interesse for produkter på nettsiden vår, ved hjelp av målrettede annonser på nettsidene til Google og i Googles partnernettverk. Visningen av annonser skjer ved bruk av informasjonskapsler. Ved hjelp av tekstfilene kan brukeratferden ved besøk på nettstedet analyseres og deretter brukes til målrettede produktanbefalinger og interessebasert markedsføring.

Informasjonskapslene som brukes i forbindelse med Google Ads, er analyseinformasjonskapsler. Disse informasjonskapslene brukes kun hvis du samtykker til bruken av dem. Hvis du ikke ønsker å motta interessebasert reklame, kan du når som helst deaktivere disse informasjonskapslene ved å gå til Innstillinger for informasjonskapsler og foreta de aktuelle endringene der. Eventuelt kan du deaktivere Googles bruk av informasjonskapsler til dette formålet ved å gå til https://www.google.de/settings/ads/onweb. Du kan også deaktivere bruken av informasjonskapsler fra tredjeparter ved å gå til deaktiveringssiden for nettverksreklameinitiativet NAI (på engelsk).

Vi gjør oppmerksom på at Google har egne personvernretningslinjer som er uavhengige av våre. Vi har ingen innflytelse på innholdet og kan ikke holdes ansvarlig for disse retningslinjene og prosesser knyttet til dem. Du finner mer informasjon om dette i Googles Personvernerklæring.

Facebook Remarketing
Vi bruker såkalte konverterings- og retargetingtags til markedsføringsformål (også kalt “Facebook-Pixel”) som tilbys på det sosiale nettverket Facebook, en tjeneste som leveres av Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA (“Facebook”). Vi bruker Facebook-Pixel for å kunne gjøre nytte av Facebook-reklame (“konvertering”) og levere persontilpasset reklame på grunnlag av vist interesse for våre produkter (“re-targeting”).

Facebook behandler i den forbindelse data som er innhentet via informasjonskapsler og lignende teknologier på nettstedet vårt. Facebook mottar da informasjon om at du har besøkt nettstedet vår via en enhet med en bestemt IP-adresse. Hvis du er medlem av Facebook, kan Facebook, i henhold til dine personverninnstillinger for egen Facebook-konto, knytte besøket på vårt nettsted til Facebook-kontoen din og bruke denne informasjonen til å aktivere persontilpasset Facebook-reklame.

Dataene som oppstår herigjennom kan også overføres av Facebook til en server i USA for analyse, og lagres der. I tilfelle personopplysninger skulle bli sendt til USA, er Facebook kontraktsmessig forpliktet til å sikre at de europeiske personvernretningslinjene håndheves. Ved bearbeiding av personopplysninger utenfor Europa kan det imidlertid unntaksvis forekomme at rettighetene til EU-borgere ikke ivaretas, eller ikke i sin helhet ivaretas, f.eks. når amerikanske sikkerhetsmyndigheter lagrer og analyserer opplysninger. Overføring til data til USA skjer kun etter ditt samtykke til informasjonen som fremgår av banneren om informasjonskapsler. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ved å deaktivere Facebook-Pixel via Innstillinger for informasjonskapsler.

Informasjonskapslene som brukes i forbindelse med Facebook, er analyseinformasjonskapsler. Disse informasjonskapslene brukes kun hvis du samtykker til bruken av dem. Du kan når som helst deaktivere dataregistrering utført av Facebook ved å gå til Innstillinger for informasjonskapsler og foreta de aktuelle endringene der. Som medlem av Facebook kan du foreta ytterligere innstillinger for databearbeiding knyttet til Facebook-reklame i Personverninnstillingene for din Facebook-konto. Du finner flere merknader til databearbeiding utført av Facebook i Facebooks personvernretningslinjer.

Google Maps
Vi bruker Google Maps på vårt nettsted for å fremstille geografisk informasjon visuelt og gjøre det enklere for deg å finne forhandlere. Google Maps er en karttjeneste fra Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. For at det integrerte Google-kartmaterialet vi bruker skal kunne vises i nettleseren din, må nettleseren din opprette en forbindelse til en Google-server i USA når du åpner den aktuelle kontaktsiden. Google mottar dermed informasjonen som formidles av din enhets IP-adresse når du åpner kontaktsiden på nettstedet vårt. For at denne bearbeidingen i skal være mulig i USA innhenter vi ditt samtykke via banneren for informasjonskapsler eller forut for aktiveringen av kartfunksjonen. Ved bearbeiding av opplysninger utenfor Europa kan det imidlertid unntaksvis forekomme at rettighetene til EU-borgere ikke ivaretas, eller ikke i sin helhet ivaretas, f.eks. når amerikanske sikkerhetsmyndigheter lagrer og analyserer opplysninger. Du kan når som helst tilbakekalle samtykket ved å deaktivere Google Maps-tjenesten via innstillingene for informasjonskapsler.

Hvis du viser forhandlersøk (også i tilbudsforespørselen) på nettstedet vårt mens du er innlogget på Google-profilen din, kan Google knytte denne aktiviteten til Google-profilen din. Hvis du ikke ønsker en slik tilordning til Google-profilen din, må du logge ut av Google før du viser kontaktsiden vår eller før du aktiverer kartfunksjonen. Google lagrer dataene dine, og bruker dem for reklame- og markedsføringsformål samt for persontilpasset visning av Google Maps. Du kan gi Google beskjed om ikke å foreta slik dataregistrering. Du finner mer informasjon i Googles personvernerklæring og de videre bruksvilkårene for Google Maps/Google Earth.

3. Einwilligungen und Ihre Rechte in Bezug auf Datenschutz
Alle personlige opplysninger som du angir på Eberspächers nettsider, blir uten ditt separate Samtykke kun brukt til det formålet du har angitt dem for (f.eks. utforming av tilbud) samt til teknisk-administrative formål. Når du oppgir de enkelte opplysningene, mottar du informasjon om hva de blir brukt til, og du blir eventuelt bedt om å gi samtykke til bruk utover dette. Det juridiske grunnlaget for bearbeiding av opplysninger er i slike tilfeller samtykket iht. art. 6 avsnitt 1 a) i GDPR (EUs personvernforordning). Ditt samtykke er alltid frivillig, og du kan når som helst trekke tilbake et samtykke, som vil gjelde for fremtidig bruk.

I tillegg kan du, selv om du tidligere har samtykket til bruk av personopplysningene dine til markedsføring eller markedsundersøkelser, når som helst trekke tilbake dette samtykket eller be om informasjon om hvilke opplysninger som er lagret. Du har til enhver tid mulighet til å korrigere, sperre eller slette personopplysningene dine som er lagret hos oss. Henvend deg skriftlig eller per e-post til det ansvarlige stedet som er oppgitt i impressumet. Vi gjør oppmerksom på at du ikke kan slette opplysninger som er nødvendige for å fullføre pågående tjenester, eller som er påkrevd for å ivareta våre rettigheter og krav. Dette gjelder også for opplysninger som vi i henhold til loven plikter å lagre. Slike opplysninger blir foreløpig sperret.

I den utstrekning opplysningene dine bearbeides utenfor EU av tjenesteleverandører som er nevnt i denne erklæringen, garanterer vi at tjenesteleverandøren etter avtale eller på annen måte tilbyr et beskyttelsesnivå tilsvarende det som finnes innenfor EU. Du kan be om en kopi av disse garantiene via kontaktopplysningene som er oppgitt i impressumet.

Du har i tillegg rett til å be om en elektronisk kopi av de opplysningene som vi bearbeider innenfor rammen av en avtale eller etter innhentet samtykke fra deg (den såkalte retten til dataportabilitet).

4. Endringer av personvernerklæringen
Eberspächer forbeholder seg retten til å endre personvernerklæringen uten forutgående varsel. Vi anbefaler derfor at du jevnlig ser etter eventuelle endringer.

5. Kontaktperson for saker som gjelder personvern
Hvis du har spørsmål som gjelder bearbeidingen av personopplysningene dine, kan du når som helst kontakte datenschutz[at]eberspaecher.com hvis du ønsker informasjon, vil gi tilbakemelding eller har bekymringer. Vi vil omgående behandle henvendelsen din. Du har også rett til å kontakte og klage til et myndighetsorgan for personvern (f.eks. Datatilsynet).

Copyrights
© 2021 Eberspächer Gruppe GmbH & Co. KG, Esslingen, Tyskland for alle sidene på dette Internett-stedet.

II. Juridiske merknader til innholdet på nettstedet

1. Med enerett
Tekster, bilder, grafikk, lyder, animasjoner og videoer samt strukturen på Eberspächers nettsted er beskyttet iht. lov om opphavsrett og andre aktuelle lover. Innholdet på dette nettstedet skal prinsipielt ikke kopieres, formidles, endres eller gjøres tilgjengelig for noen tredjepart uten samtykke fra Eberspächer. Noen av Eberspächers nettsteder inneholder i tillegg bilder som tredjepart har opphavsrett til.

Pressebilder skal kun brukes til redaksjonelle formål innenfor rammene av journalistiske reportasjer om Eberspächer-konsernet og med kildehenvisningen "Eberspächer". Til dette formålet er bruken og publiseringen kostnadsfri. Ved bruk i trykte medier ber vi imidlertid om å motta et eksemplar til dokumentasjon, og ved bruk i elektroniske medier (Internett) ber vi om en meldingen om den aktuelle bruken. For bruk utover dette eller til markedsføringsmessig bruk av bildene kreves et forutgående skriftlig samtykke fra Eberspächers presseavdeling.

2. Ingen garantier
Dette nettstedet er utarbeidet etter beste evne og i god tro. Eberspächer garanterer likevel ikke at informasjonen er feilfri og nøyaktig. Informasjonen på dette nettstedet utgjør heller ikke en uttrykkelig og/eller selvstendig garanti.

3. Ingen lisens
Eberspächer ønsker å fremstå med et innovativt og informativt nettsted. Vi håper at du også liker dette nettstedet. Immateriell eiendom som patenter, merker og opphavsrett er lovmessig beskyttet. Det gis ikke noen lisens på bruken av Eberspächers immaterielle eiendom på dette nettstedet.

4. Koblinger
Innhold på nettsteder til eksterne firmaer eller andre tredjeparter som det finnes koblinger til på våre nettsteder, ligger utenfor Eberspächers kontroll, og Eberspächer frasier seg ethvert ansvar for slikt innhold. Eberspächer erklærer derfor uttrykkelig at innholdet på sider som det finnes koblinger til, ikke er Eberspächers ansvar. For skader som følger av bruken av disse eksterne sidene, er alene tilbyderen av siden ansvarlig. For nettsteder tilhørende tilknyttede virksomheter er utelukkende de tilknyttede virksomhetene innholdsmessig ansvarlig. Hvis du i forbindelse med et konkret produkt som det finnes kobling til på nettstedet vårt, oppdager lovstridig innhold, vil vi omgående deaktivere denne koblingen når vi varsles om dette forholdet. Bruk i denne forbindelse kontaktopplysningene som er oppgitt i impressumet.

5. Produkter og priser
Opplysningene om leverings- og ytelsesomfang, utseende, priser, mål- og vektangivelser for produktene som finnes på nettstedet, er i henhold til opplysninger som var tilgjengelige ved den redaksjonelle fristen for den enkelte siden, og er basert på kjennetegn i det tyske markedet. Retten til å foreta endringer forbeholdes derfor. Angitte priser er veiledende priser for våre avtalepartnere. Kontakt derfor en forhandler for informasjon om aktuelle salgspriser.

6. Landspesifikke utførelser
Den globale utbredelsen av World Wide Web forutsetter at dette nettstedet tar høyde for at produkter eller tjenester kanskje ikke er tilgjengelige eller ennå ikke tilgjengelige i andre land, eller er markedsført under et annet navn eller i en annen utførelse i andre land. Se om Eberspächer er oppført med representasjon i ditt land, og ta om nødvendig direkte kontakt der.