Skip navigation

Digitale tjenester

e-connected: Skybasert tjeneste fra Eberspächer

Produkter utstyres med intelligens – Eberspächer hjelper til med å styre dem

e-connected: Den digitale koblingssentralen fra Eberspächer

Til grunn for alle digitale tjenester fra Eberspächer ligger den egenutviklede e-connected-plattformen i skyen. Via en nettport i kjøretøyet innhentes data via GPS-sporer eller følere og overføres til skyen. Ved hjelp av dette smarte nettverket kan det utvikles en rekke databaserte tjenester for ulike kundesegmenter. For økt effektivitet, større transparens og høyere sikkerhet. Som for eksempel overvåkingen av kjølekjeder.

Overvåking av kjølekjeder

Perfekt kjøling fra A til B – kontroll til enhver tid

Overvåking av kjølekjede-tjenesten sørger for en kontinuerlig analyse av temperaturen i kjølecontaineren: Via den tilkoblede nettporten og en temperaturføler som er montert i kjølecontaineren, innhenter systemet ulike data som temperatur, GPS-posisjon, batterikapasitet og vibrasjonsnivå i containeren. Dataene kan overvåkes og analyseres i sanntid via den tilkoblede e-connected-portalen. Virksomheten kan laste ned detaljerte rapporter om temperaturen under transporten og på den måten følge kjølekjeden hele veien.