Skip navigation

Digitālie pakalpojumi

e-connected: Eberspächer mākonī balstītais pakalpojums

Produkti kļūst arvien inteliģentāki – Eberspächer palīdz tos vadīt

e-connected: Eberspächer digitālais komutators

Visu Eberspächer digitālo pakalpojumu bāze ir pašu izstrādāta e-connected platforma mākonī. Pa vārteju attiecīgajā transportlīdzeklī ar GPS izsekotāju vai sensoriem tiek ievākti dati un pārsūtīti uz mākoni. Ar šā inteliģentā tīkla palīdzību ir iespējams izstrādāt visdažādākos datos balstītus pakalpojumus dažādiem klientu segmentiem. Lielākai efektivitātei, labākai procesu pārredzamība un augstākai drošībai. Viens no šādiem risinājumiem ir aukstuma ķēžu pārraudzība.

Aukstuma ķēžu pārraudzība

Ideāli atdzesēts no A uz B – un ik sekundi pārraudzīts

Aukstuma ķēžu pārraudzības pakalpojums ļauj īstenot nevainojamu refrižeratora konteinera temperatūras analīzi: ar pieslēgto vārteju un refrižeratora konteinerā uzstādītu temperatūras sensoru sistēma ievāc dažādus datus, piemēram, temperatūru, GPS pozīciju, akumulatora kapacitāti un konteinera uzvedību šoka apstākļos. Datus savienotajā e-connected portālā var reāllaikā pārraudzīt un izvērtēt. Pateicoties iespējai lejupielādēt detalizētus ziņojumus par temperatūrām transportēšanas laikā, uzņēmumi var izsekot aukstuma ķēdes visā maršrutā.