Skip navigation

Datu aizsardzības paziņojums / juridiskas norādes

Pārskatīts: 2022. gada septembrī

Eberspächer priecājas, ka apmeklējat šo tīmekļa vietni un interesējaties par mūsu uzņēmumu un ražotajiem produktiem.

I. Datu aizsardzība

1. Pārzinis un datu aizsardzības speciālisten

Eberspächer Climate Control Systems International GmbH
Eberspächerstraße 24, 73730 Esslingen, Vācija
Tālrunis: +49 711 939-00
E-Paste: info[at]eberspaecher.com

Turpmāk „Eberspächer“, „mēs“, „mūsu“, „mūs“ un „mums“ attiecas uz iepriekš minētajiem uzņēmumiem.

Kopīgo atbildību regulē attiecīga vienošanās uzņēmumu starpā. Tās ietvaros uzņēmumi kopīgi ir atbildīgi par datu apstrādi tīmekļa vietnē. Attiecīgie uzņēmumi ir patstāvīgi atbildīgi par juridiski atbilstīgu personas datu apstrādi un tiesību, tostarp obligātās informācijas, nodrošināšanu tiesību subjektiem. Attiecībā uz iepriekš minēto uzņēmumi, ciktāl nepieciešams, viens otru atbalsta. Ja jums nepieciešams vairāk informācijas, pēc pieprasījuma labprāt nodosim to jūsu rīcībā. Saistībā ar to jūs varat ar mums sazināties, izmantojot iepriekš sniegto kontaktinformāciju.

Ar mūsu koncerna datu aizsardzības speciālistu var sazināties, rakstot uz iepriekš norādīto pasta adresi, kā arī e-pasta adresi datenschutz[at]eberspaecher.com (norādot atslēgas vārdu: „personiski datu aizsardzības speciālistam“).

2. Informācija par datu apstrādi, apmeklējot mūsu tīmekļa vietni
Personas datus, kas tiek iegūti, kad apmeklējat mūsu tīmekļa vietni vai jūs tos mums paziņojat, mēs apstrādājam atbilstoši datu aizsardzības noteikumiem.

Principā mūsu tīmekļa vietni var apmeklēt arī, neuzrādot personas datus. Personas dati tiek ievākti vienīgi tad, ja tas ir nepieciešams tehnisku iemeslu dēļ, lai varētu izmantot mūsu tīmekļa vietni, vai tad, ja jūs vēlaties izmantot kādu noteiktu funkciju, kas tiek piedāvāta mūsu tīmekļa vietnē, piem., pieprasījuma veidlapu. Tad jūsu personas datu reģistrācija vajadzīga tālab, lai varētu īstenot izvēlētās funkcijas.

Kad jūs apmeklējat tīmekļa vietni, mūsu tīkla serveris parasti saglabā IP adresi, ko jums piešķīris interneta pakalpojumu sniedzējs, tīmekļa vietni, no kuras atvērāt mūsu mājas lapu, pie mums skatītās lapas, varbūtējās lejupielādes, pieprasīto datu daudzumu, meklētos jēdzienus, kā arī datumu un laiku. Šie ieprotokolētie dati saglabājas trīs mēnešus. Mēs izmantojam datus, lai identificētu un novērstu varbūtējos drošības riskus vai tīmekļa vietnes darbības traucējumus. Tiesiskais pamatojums šādai datu apstrādei ir VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts, saskaņā ar kuru datu apstrāde ir pieļaujama, lai īstenotu likumiskās intereses. Mūsu likumiskās intereses ir tīmekļa vietnes funkciju nodrošināšana, kā arī savlaicīga kiberuzbrukumu atklāšana un aizsardzība pret šādiem uzbrukumiem.

Jūsu dati tiek ievākti arī tad, kad kontaktējaties ar mums, izmantojot tīmekļa vietnē pieejamās pieprasījumu veidlapas vai kādā citā veidā. Ja saistībā ar pieprasījuma veidlapu nav norādīts citādi, šos datus mēs izmantojam vienīgi nolūkā, lai sniegtu atbildi uz jūsu pieprasījumu, kā arī tehniskās administrācijas vajadzībām. Obligātie dati ir atzīmēti kā obligāti sniedzami. Iespējams, jums tiek lūgts sniegt vēl citus personas datus. Šie dati ir brīvprātīgi, un tos mēs izmantojam vienīgi jūsu pieprasījuma apstrādes ietvaros. Tiesiskais pamatojums šādai datu apstrādei ir VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts, ja dati vajadzīgi līgumattiecību nodibināšanai vai izpildei.

3. Informācija par sīkdatņu un līdzīgu tehnoloģiju izmantošanu
Eberspächer izmanto sīkdatnes, lai tīmekļa vietnē varētu realizēt noteiktas un tehniski nepieciešamas funkcijas, pilnveidot savu piedāvājumu izmantošanu un nepārtraukti optimizēt tīmekļa vietni atbilstoši jūsu vēlmēm. Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kuras no tīmekļa vietnes tiek saglabātas jūsu cietajā diskā. Sīkdatnes nenodara jūsu datoram nekādu kaitējumu, tās nevar izpildīt nekādas programmas un nesatur vīrusus. Sīkdatņu vietā var izmantot arī tā sauktos tīmekļa informatorus vai tamlīdzīgas izplatītas tehnoloģijas, kas paredzētas informācijas (starp)saglabāšanai par specifiskiem lietotājiem vai lietošanas procesiem. Ar atbilstošiem iestatījumiem savā pārlūkā jūs jebkurā laikā varat aizliegt instalēt sīkdatnes, šai nolūkā izmantojot sava pārlūka iestatījumus vai palīgfunkciju. Tad zināmos apstākļos mūsu tīmekļa vietnes darbība būs ierobežota. Eberspächer izmanto sīkdatnes dažādiem nolūkiem. Vairāk informācijas par atsevišķiem sīkfailiem jūs varat saņemt, dodoties uz Sīkdatņu iestatījumiem.

Tehniski nepieciešamās sīkdatnes.
Šīs sīkdatnes kalpo galvenokārt tam, lai dotu jums iespēju lietot vietnes funkcijas, piem., saglabāt veidlapu datus (pieprasījuma veidlapas ietvaros), vai vadītu informācijas (piem., sīkdatņu paziņojuma) rādīšanu. Tiesiskais pamatojums datu apstrādei saistībā ar tehniski nepieciešamajām sīkdatnēm ir VDAR 6. panta 1. punkta b apakšpunkts. Tehniski nepieciešamo sīkdatņu deaktivizēšana netiek piedāvāta. Tīmekļa vietnes darbībai nepieciešamos rīkus mēs izmantojam, pamatojoties uz mūsu leģitīmajām interesēm atbilstīgi VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktam, lai nodrošinātu, ka mūsu tīmekļa vietnes lietošana jums būtu ērtāka un individuālāka, kā arī, cik vien iespējams, ietaupītu jūsu laiku. Noteiktos gadījumos šie rīki var būt nepieciešami arī līguma izpildei vai līgumisko pasākumu veikšanai; tad apstrāde notiek atbilstīgi VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunktam.

Analīzes sīkdatnes.
Vēl citas sīkdatnes kalpo tīmekļa vietnes izmantošanas analīzei statistikas nolūkos. Tādējādi mēs uzzinām, piemēram, kuri no tīmekļa vietnes tematiem mūsu apmeklētājiem ir īpaši nozīmīgi un kāda veida galiekārtās tie tika atvērti. Tā mēs varam savu tīmekļa vietni izveidot vēl interesantāku apmeklētājiem. Informācija par izmantotajiem pārlūkiem un galiekārtām ļauj pielāgot vietnes dizainu nozīmīgākajiem pārlūku veidiem. Šīs sīkdatnes tiek izmantotas tikai tad, ja jūs piekrītat šādai izmantošanai. Jūsu sniegtā piekrišana veido juridisko pamatu datu apstrādei, kas tiek veikta saistībā ar analītiskajām sīkdatnēm (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts) un datu nosūtīšanu uz trešām valstīm (VDAR 49. panta 1. punkta 1. teikuma a) apakšpunkts). Jūs varat atsaukt savu piekrišanu, ejot uz Sīkdatņu iestatījumiem un mainot tur attiecīgo izvēli. Piekļuve informācijai un tās saglabāšana gala ierīcēs tiek veikta, pamatojoties uz ES dalībvalstu e-privātuma direktīvas nacionālajiem ieviešanas likumiem.

Mārketinga sīkdatnes.
Turklāt mēs izmantojam sīkdatnes arī reklāmas un mārketinga nolūkos, lai radītu iespēju personalizētām reklāmām un parādītu jums savu izstrādājumu un piedāvājumu reklāmas arī ārējās tīmekļa vietnēs (piem., Google vai Facebook) par tēmām, kas jūs ieinteresēja mūsu tīmekļa vietnē, vai pielāgotu reklāmu saturu tādai tematikai, kura varētu jums šķist interesanta. Mūsu personalizētās reklāmas ietvaros tiek izmantota arī vispārīgā informācija par mūsu tīmekļa vietnes lietotāju iespējamām interesēm, ko trešā puse ir ievākusi citās tīmekļa vietnēs (tā sauktais “retārgetings” - piedāvājumu pārvirzīšana). Turklāt informācija tiek saglabāta pie sīkdatņu identifikatoriem. Jūs neidentificē kā personu, jo atkārtotā identifikācija notiek, izmantojot tikai un vienīgi jūsu lietotās galiekārtas. Ja sīkdatnes izdzēš, reklāmu satura personalizācija vairs nenotiek. Šīs sīkdatnes tiek izmantotas tikai tad, ja jūs piekrītat šādai izmantošanai. Jūsu sniegtā piekrišana veido juridisko pamatu datu apstrādei, kas tiek veikta saistībā ar tirgvedības sīkdatnēm (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts) un datu nosūtīšanu uz trešām valstīm (VDAR 49. panta 1. punkta a) apakšpunkts). Jūs varat atsaukt savu piekrišanu, ejot uz Sīkdatņu iestatījumiem un mainot tur attiecīgo izvēli. Piekļuve informācijai un tās saglabāšana gala ierīcēs tiek veikta, pamatojoties uz ES dalībvalstu e-privātuma direktīvas nacionālajiem ieviešanas likumiem.

Darām zināmu, ka dažās mūsu tīmekļa vietnes lapās reizēm atrodas sīkdatnes, kurām nav tiešas saistības ar Eberspächer. Ja jūs atverat lapu ar saturu , kas ir iegults no trešās puses piedāvātāju puses (piem., Youtube, issuu u.c.), šie trešās puses piedāvātāji var ielikt savas sīkdatnes. Eberspächer nevar nedz ietekmēt šo sīkdatņu izmantošanu, nedz sīkdatņu darbības principa dēļ piekļūt tām, jo piekļūt sīkdatnēm var tikai tas, kurš tās ir ievietojis. Plašāku informāciju skatiet attiecīgās trešās puses tīmekļa vietnēs.

4. Apstiprinājums un jūsu tiesības attiecībā uz datu aizsardzību
Visi personas dati, ko sniedzāt Eberspächer tīmekļa vietnēs bez īpaša apstiprinājuma, tiek izmantoti vienīgi tam mērķim, kādam jūs tos norādījāt (piemēram, piedāvājuma sagatavošanai), kā arī tehniskās administrācijas nolūkos. Ikreiz pirms attiecīgās ievades jūs tiekat informēts par izmantošanas mērķiem un varbūt aicināts piekrist turpmākai izmantošanai. Šādos gadījumos datu apstrādes juridiskais pamats ir piekrišana atbilstīgi VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktam. Jūsu apstiprinājums vienmēr ir brīvprātīgs, un jūs to varat atsaukt jebkurā laikā, bet iedarbība izpaudīsies tikai turpmākajā periodā.

Turklāt, pat ja esat sniedzis piekrišanu, jūs jebkurā laikā varat iebilst jūsu personas datu izmantošanai reklāmas vai tirgus un viedokļu izpētes nolūkos vai pieprasīt piekļuvi šiem saglabātajiem datiem. Jums arī jebkurā laikā ir iespēja likt pie mums saglabātos personas datus labot, bloķēt vai dzēst. Šai nolūkā, lūdzu, rakstveidā vai e-pastā vērsieties pie pārziņa (I). Vēršam uzmanību, ka dati netiek dzēsti tad, ja tie joprojām ir vajadzīgi, lai pabeigtu vēl neapstrādātos pakalpojumus vai realizētu mūsu tiesības un pretenzijas. Tas attiecas arī uz datiem, kas mums jāuzglabā saskaņā ar likuma prasībām. Šādi dati vispirms tiek bloķēti.

Ja šajā paziņojumā minētie pakalpojumu sniedzēji jūsu datus apstrādā ārpus Eiropas Savienības, mēs pārliecināmies, ka pakalpojumu sniedzējs līgumā vai citādā veidā garantē datu aizsardzības līmeni, kas līdzvērtīgs Eiropas Savienības līmenim. Ar pārziņa (I) starpniecību jūs varat saņemt šo garantiju kopiju.

Tāpat jums ir tiesības no mums pieprasīt to datu, ko apstrādājam līguma ietvaros vai uz jūsu piekrišanas pamata, elektronisko kopiju (tā dēvētās tiesības uz datu pārnesamību).

Visbeidzot, jums ir tiesības no jūsu īpašās situācijas izrietošu iemeslu dēļ jebkurā laikā iebilst pret personas datu, kas attiecas uz jums un kas tiek veikta, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta e) apakšpunktu (datu apstrāde sabiedrības interesēs) vai VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu (datu apstrāde uz interešu novērtējuma pamata), apstrādi. Ja celsiet iebildumu, mēs turpināsim jūsu personas datu apstrādi tikai tiktāl, ciktāl varēsim pierādīt obligātus leģitīmus apstrādes iemeslus, kas gūst pārsvaru par jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām, vai ciktāl apstrāde kalpo tam, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības. Turklāt, ciktāl mēs veicam jūsu personas datu apstrādi, lai īstenotu tiešo reklāmu nolūkā īstenot leģitīmās intereses uz interešu novērtējuma pamata, jums ir tiesības jebkurā laikā pret to iebilst, neminot iemeslus.
 

4. Datu aizsardzības deklarācijas grozījumi
Eberspächer patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma grozīt savu datu aizsardzības deklarāciju. Tāpēc ieteicams regulāri apskatīties, vai nav notikušas izmaiņas.
 

5. Kontaktinformācija saistībā ar datu aizsardzības tēmu
Ja rodas jautājumi par jūsu personas datu apstrādi, varat jebkurā laikā vērsties pie mums, rakstot uz info[at]transbaltija.lv un informējot par ziņu pieprasījumu, saviem ierosinājumiem vai pretenzijām. Mēs nekavējoties akceptēsim jūsu prasību. Jums ir arī tiesības vērsties datu aizsardzības institūcijā un tur iesniegt sūdzību.

II. Juridiskās norādes par tīmekļa vietnes saturu

1. Visas tiesības aizsargātas
Tekstus, attēlus, diagrammas, skaņu, animācijas un videofilmas, kā arī šo elementu izkārtojumu Eberspächer tīmekļa vietnē aizsargā autortiesības un citas aizsargājošas tiesības. Šīs tīmekļa vietnes saturu principā nedrīkst kopēt, izplatīt, labot vai darīt pieejamu trešai pusei komerciālos nolūkos, ja nav saņemta Eberspächer atļauja. Dažās Eberspächer tīmekļa vietnēs ir ievietoti arī tādi attēli, uz kuriem attiecas trešās puses autortiesības.

Preses attēlus drīkst izmantot vienīgi redakcionāliem mērķiem par Eberspächer grupu veidota žurnālista raksta ietvaros, norādot avotu „Eberspächer”. Par attēla pārpublicēšanu nav jāmaksā honorārs. Tāpēc vēlamies no drukātās preses medijiem vienu autoreksemplāru, bet no elektroniskajiem medijiem (internets) īsu informāciju. Lai attēlus izmantotu citām/komerciālām vajadzībām, iepriekš jāsaņem rakstiska atļauja no Eberspächer preses dienesta.
 

2. Bez garantijas saistībām
Tīmekļa vietne tika sagatavota ar vislielāko rūpību. Tomēr Eberspächer nevar garantēt kļūdu neesamību un ietvertās informācijas precizitāti. Tīmekļa vietnes informācija arī neatspoguļo nepārprotamu un/vai patstāvīgi apstiprinātu garantiju.
 

3. Bez licences
Eberspächer vēlas iepazīstināt jūs ar inovatīvu un informatīvu tīmekļa vietni. Ceram, ka tīmekļa vietne jums patīk tikpat labi kā mums pašiem. Vietnē publicētais intelektuālais saturs, piemēram, patenti, zīmoli un autortiesības, ir aizsargāts. Tīmekļa vietne nepiešķir licenci Eberspächer vai trešās puses intelektuālā īpašuma izmantošanai.
 

4. Saites
Saturs citu firmu vai trešo pušu tīmekļa vietnēs, kuras jūs varat atvērt ar mūsu mājaslapā izvietotajām saitēm, atrodas ārpus Eberspächer ietekmes sfēras, tāpēc mēs nevaram uzņemties atbildību par šo saturu. Tāpēc Eberspächer nepārprotami paskaidro, ka ar saiti savienotajās lapās ievietotais saturs nepieder uzņēmumam Eberspächer. Par zaudējumiem, kas radušies no svešo lapu izmantošanas, atbild vienīgi lapas īpašnieks, par ko informē norāde. Par saturu saistīto uzņēmumu interneta lapās atbild vienīgi saistītie uzņēmumi. Ja jūs kādā konkrētā piedāvājumā, uz kuru ved saite no mūsu tīmekļa vietnes, konstatējat nelikumīgu saturu, mēs pēc jūsu norādes nekavējoties deaktivēsim saiti. Šai nolūkā lūdzam izmantot reģistrācijas datos norādīto saziņas iespēju.
 

5. Produkti un cenas
Dati par tīmekļa vietnē ietverto produktu piegādes komplektāciju un pakalpojumu apjomu, izskatu, cenām, izmēriem un svaru atbilst tam laikam, kad attiecīgās lapas tika redakcionāli apstiprinātas, un tie balstās uz Vācijas tirgus iezīmēm. Tāpēc paturētas tiesības veikt izmaiņas. Norādītās cenas ir mūsu līgumpartneriem rekomendētās cenas, kas nav obligātas. Tāpēc uzziniet no tirgotāja sava izvēlētā produkta pašreizējo pārdošanas cenu.
 

6. Valstīm specifiskās versijas
Globālā tīmekļa starptautiskā izplatība nosaka, lai šajās lapās tiktu ņemti vērā produkti vai pakalpojumi, kas citās valstīs ārpus Vācijas nav, pagaidām vēl nav vai ir pieejami ar citu nosaukumu un citādā versijā. Apskatiet, vai jūsu valstī darbojas kāda no filiālēm, un vērsieties tieši tur, ja nepieciešams.

Autortiesības
© 2022 Eberspächer Climate Control Systems International GmbH, Eslingene, Vācija, uz visām šīs vietnes lapām.