Skip navigation

Databeskyttelseserklæring / juridiske meddelelser

Udgave: September 2022

Eberspächer byder dig velkommen til denne webside, og vi glæder os over den interesse, du viser vores virksomhed og vores produkter.

I. Databeskyttelse

1. Ansvarlig person og databeskyttelsesansvarlig

Eberspächer Danmark ApS
Automatikvej 1
2860 Søborg/Copenhagen

Telefon: +45 28 80 30 80
privacy-edan[at]eberspaecher.com

og

Eberspächer Climate Control Systems International GmbH
Eberspächerstrasse 24, 73730 Esslingen, Tyskland
Telefon: +49 711 939-00
E-mail: info[at]eberspaecher.com

I det følgende henviser "Eberspächer", "vi", "os" og "vores" til de ovennævnte virksomheder.

Det fælles ansvar er reguleret ved en tilsvarende aftale mellem virksomhederne. Virksomhederne er i fællesskab ansvarlige for databehandlingen på websiden. Virksomhederne er hver for sig ansvarlige for den lovlige behandling af personoplysninger og tildeling af de registreredes rettigheder, herunder levering af obligatoriske oplysninger. I det omfang, det er nødvendigt, støtter virksomhederne hinanden i dette. Hvis du har brug for yderligere oplysninger, stiller vi dem gerne til rådighed efter anmodning. Du er velkommen til at kontakte os om dette ved at bruge kontaktoplysningerne ovenfor.

Vores databeskyttelsesansvarlige for koncernen kan kontaktes på ovenstående postadresse og på e-mailadressen datenschutz[at]eberspaecher.com (emneord: ”Til den databeskyttelsesansvarlige”).

2. Informationer om databehandling, når du besøger vores webside.
Vi behandler dine personoplysninger, der indsamles under dit besøg på vores webside, eller som du deler med os, ifølge forskrifterne i loven om databeskyttelse.

Du kan også besøge vores webside uden at der gemmes personoplysninger. Personoplysninger bliver kun indsamlet, hvis det af tekniske årsager er nødvendigt for brugen af vores webside, eller hvis du bruger bestemte funktioner på vores webside, f.eks. kontaktformularer. Indsamlingen af dine personoplysninger anvendes for at muliggøre de ønskede funktioner.

Når du besøger vores webside, gemmer vores webserver som standard den IP-adresse, som din internetudbyder har tildelt dig, den webside, hvorfra du besøger os, de websider, du besøger hos os, eventuelle downloads, mængden af ønskede data, søgebegreber samt dato og tidspunkt. Disse data gemmes i tre måneder. Vi bruger oplysningerne til at registrere og rette eventuelle sikkerhedsrisici eller funktionsfejl på websiden. Retsgrundlaget for databehandlingen er Databeskyttelsesloven (GDPR), art. 6, stk. 1, litra f), ifølge hvilken databehandling er tilladt for at forfølge en legitim interesse. Vores legitime interesse er at sikre websidens funktionalitet og at opdage og forebygge internetkriminalitet i tide.

Dine oplysninger vil også blive indsamlet, når du bruger den kontaktformular, der er på websiden eller hvis du kontakter os på anden vis. Hvis der ikke er angivet andet i forbindelse med kontaktformularen, bruger vi kun dine personoplysninger for at kunne besvare din anmodning og til teknisk administration. Obligatoriske oplysninger er markeret som sådan. Du bliver muligvis bedt om at afgive yderligere personoplysninger. Disse oplysninger er frivillige og bliver kun anvendt af os til at behandle din anmodning. Retsgrundlaget for behandling af dine oplysninger i forbindelse med brug af kontaktformularen er Databeskyttelsesloven (GDPR), art. 6, stk. 1, litra b), når oplysningerne er nødvendige for at opfylde eller gennemføre et kontraktforhold.

3. Information om brug af cookies og lignende teknologier
Eberspächer bruger cookies for at kunne implementere visse teknisk nødvendige funktioner på vores webside, for at kunne forstå brugen af vores tilbud og for hele tiden at kunne optimere websiden og levere indhold tilpasset dine behov. Cookies er små tekstfiler, som gemmes på din harddisk af en webside. Cookies forårsager ingen skade på din computer og kan ikke køre programmer og indeholder ikke vira. I stedet for cookies kan der også bruges såkaldte web-beacons eller lignende teknologier, der bruges til (midlertidigt) at gemme information om specifikke brugere og brug. Du kan til enhver tid forhindre lagring af cookies på din computer ved hjælp af browserens indstillinger. Du kan finde oplysning om dette i browserens Hjælp-funktion. Websidens funktion er så under visse omstændigheder begrænset. Eberspächer anvender cookies til forskellige formål. Du kan få yderligere oplysninger om de enkelte cookies ved at gå ind icookie-indstillingerne.

Teknisk nødvendige cookies
Disse cookies bruges primært til at muliggøre brugen af websidens funktioner, f.eks. for at gemme formularoplysninger (f.eks. i forbindelse med kontaktformularen) og for at kontrollere visningen af information (f.eks. cookie-banneret). Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger i forbindelse med de teknisk nødvendige cookies er Databeskyttelsesloven (GDPR) art. 6, stk. 1, litra b. Det er ikke muligt at deaktivere disse teknisk nødvendige cookies. Vi bruger værktøjer, der er nødvendige for driften af websiden på grundlag af vores legitime interesse i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR for at gøre brugen af vores webside mere bekvemt og individuelt for dig og for at gøre brugen så tidsbesparende som muligt. I visse tilfælde kan disse værktøjer også være nødvendige for opfyldelsen af en kontrakt eller for gennemførelsen af foranstaltninger forud for kontraktindgåelse. I så fald foretages behandlingen i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra b, i GDPR.

Analyse-cookies
Andre cookies bruges til at analysere brugen af websiden til statistiske formål. Gennem dem bliver vi eksempelvis klogere på, hvilket indhold på vores webside, der er særligt relevant for vores brugere, og hvilke enheder, de bruger for at tilgå vores webside. På den måde kan vi gøre vore webside mere interessant for vores brugere. Oplysningerne om de browsere og enheder, der bruges, gør det muligt for os at tilpasse sidedesignet til de vigtigste browsertyper. Vi anvender kun disse cookies, hvis du samtykker i brugen af dem. Dit samtykke er retsgrundlaget for databehandlingen i forbindelse med analysecookies (art. 6, stk. 1, litra a, GDPR) og for dataoverførsel til tredjelande (art. 49, stk. 1 1, litra a, GDPR). Du kan tilbagekalde dit samtykke ved at gå ind i icookie-indstillingerne og ændre det tilsvarende valg der. Adgang til og lagring af oplysninger i terminalenheden er baseret på gennemførelseslovgivningen til EU's medlemslandes ePrivacy-direktiv.

Markedsførings-cookies
Vi bruger også cookies til reklame- og markedsføringsformål, for at muliggøre personlige reklamer og desuden kunne vise dig reklamer på eksterne websider (f.eks. Google eller Facebook) for de produkter og tilbud, som du har interesseret dig for på vores webside, eller som matcher indhold, vi mener, er interessant for dig. Også generelle oplysninger, som blev indsamlet af tredjepart på andre websider, om mulige interesser for brugere af vores webside og andre interessenter bruges i forbindelse med den personaliserede anvendelse af vores indhold (såkaldt retargeting). Disse oplysninger gemmes som cookie-id’er. Du bliver ikke identificeret som person, genkendelse vil kun være baseret på de enheder, du bruger. Når cookies slettes, fjernes personaliseringen af reklamerne også. Vi anvender kun disse cookies, hvis du samtykker i brugen af dem. Dit samtykke er retsgrundlaget for databehandlingen i forbindelse med markedsføringscookies (art. 6, stk. 1, litra a, GDPR) og for dataoverførsel til tredjelande (art. 49, stk. 1, litra a, GDPR). Du kan tilbagekalde dit samtykke ved at gå ind i icookie-indstillingerne og ændre det tilsvarende valg der. Adgang til og lagring af oplysninger i terminalenheden er baseret på gennemførelseslovgivningen til EU's medlemslandes ePrivacy-direktiv.

Vi gør opmærksom på, at der på nogle af de sider, du finder på vores webside, under visse omstændigheder også kan bruges cookies, der ikke umiddelbart har forbindelse til Eberspächer. Når du besøger en side med indhold, som stammer fra tredjepartsudbydere (f.eks. YouTube, issuu m.m.), kan disse tredjepartsudbydere lagre deres egne cookies. Eberspächer har ingen indflydelse på lagringen af disse cookies og kan, på grund af den måde cookies fungerer på, ikke få adgang til dem, da adgang til cookies kun er mulig for den, som oprindeligt har anbragt dem. Yderligere informationer findes på den pågældende tredjeparts webside.

4. Samtykke og dine rettigheder vedrørende beskyttelse af dataAlle personlige oplysninger, som du har givet os på Eberspächer-webstedet, vil kun blive brugt uden dit særskilte samtykke inden for rammerne af det formål, som du har givet os dem til (f.eks. udarbejdelse af et tilbud) og til teknisk administration. Før du indtaster oplysningerne, bliver du informeret om anvendelsesformålet og bliver eventuelt bedt om samtykke til en yderligere behandling. Retsgrundlaget for databehandlingen i disse tilfælde er samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a, i GDPR. Dit samtykke er altid frivilligt, og du kan til enhver tid tilbagekalde det med fremtidig virkning.

Selv om du har givet dit samtykke, kan du desuden til enhver tid gøre indsigelse mod brugen af dine personlige oplysninger til reklame eller markeds- og opinionsundersøgelser eller anmode om oplysninger om disse lagrede oplysninger. Du har også til enhver tid mulighed for at få dine personlige oplysninger, der er gemt hos os, rettet, blokeret eller slettet. Kontakt venligst den ansvarlige person (I.) skriftligt eller pr. e-mail. Vi gør opmærksom på, at personoplysninger, der er nødvendige for at behandle udestående serviceydelser eller for at håndhæve vores rettigheder eller krav, ikke kan slettes. Dette gælder også personoplysninger, som vi skal gemme i henhold til lovkrav. Sådanne personoplysninger bliver først spærret.

Hvis de tjenesteudbydere, der er nævnt i denne erklæring, behandler dine personoplysninger uden for EU, sørger vi for, at tjenesteudbyderne kontraktmæssigt eller på anden måde garanterer det samme niveau af databeskyttelse som gør sig gældende i EU. Du kan anmode om en kopi af disse garantier via den ansvarlige person (I.).

Desuden har du også ret til at anmode os om en elektronisk kopi af de oplysninger, som vi behandler inden for rammerne af en kontrakt eller på grundlag af dit samtykke (den såkaldte ret til dataportabilitet).

Endelig har du til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din særlige situation, at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger om dig, som udføres på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra e, i DSGVO (databehandling i offentlighedens interesse) eller artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR (databehandling på grundlag af en interesseafvejning). Hvis du gør indsigelse, vil vi kun fortsætte med at behandle dine personoplysninger, hvis vi kan påvise tvingende legitime grunde til at gøre det, som går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller hvis behandlingen tjener til at gøre retskrav gældende, udøve eller forsvare juridiske krav. Hvis vi behandler dine personoplysninger med henblik på direkte reklame for at beskytte legitime interesser på grundlag af en interesseafvejning, har du også ret til at gøre indsigelse mod dette til enhver tid uden at angive en begrundelse.
 

5. Ændringer i databeskyttelseserklæringen
Eberspächer forbeholder sig ret til at ændre sin databeskyttelseserklæring til enhver tid og uden forudgående varsel. Derfor anbefaler vi, at du regelmæssigt holder dig informeret om eventuelle ændringer.
 

6. Kontakt vedrørende databeskyttelse
Hvis du har spørgsmål vedrørende behandling af dine personoplysninger, kan du til enhver tid henvende dig til os med din søgning efter oplysninger, forslag eller eventuelle klager på DK-CO-GDPR[at]eberspaecher.com. Vi hjælper dig med det samme. Du har også ret til at kontakte en databeskyttelsesmyndighed og indgive en klage.

II. Rettigheder til indholdet på websiden

1. Alle rettigheder forbeholdes

Tekst, billeder, grafikker, lyd, animationer og videoer samt deres placering på Eberspächers webside er beskyttet af ophavsret og andre immaterielle rettigheder. Indholdet af denne webside må ikke kopieres, udbredes, ændres eller gøres tilgængeligt for tredjepart til kommercielle formål uden samtykke fra Eberspächer. Nogle af Eberspächers websider indeholder desuden billeder, som er beskyttet af tredjeparts ophavsret.

Pressebilleder må kun anvendes til redaktionelle formål i forbindelse med journalistisk rapportering om Eberspächer-gruppen med kildeangivelsen "Eberspächer". Herfor er aftryk og offentliggørelse fri for honorar. Vi beder dog for trykte medier om et dokumentationseksemplar og for elektroniske medier (internet) om en kort meddelelse. Alle øvrige/erhvervsmæssige anvendelser af billederne kræver en forudgående tilladelse fra Eberspächers presseafdeling.
 

2. Ingen garantier
Denne webside er udarbejdet med størst mulig omhu. Trods dette kan Eberspächer ikke garantere for nøjagtigheden og fejlfriheden af de indeholdende informationer. Informationerne på denne webside udgør heller ikke nogen udtrykkelig og/eller selvstændigt erklæret garanti.
 

3. Ingen licens
Eberspächer ønsker at præsentere en innovativ og informativ webside. Vi håber, at du, ligesom vi, er begejstret for denne webside. De på websiden indeholdende immaterielle produkter såsom patenter, varemærker og ophavsretter er beskyttet. Denne webside tildeler ingen licens til udnyttelse af Eberspächers eller tredjeparts immaterielle ejendom.
 

4. Links
Webside-indhold fra fremmede firmaer eller andre tredjeparter, som du føres til via links på vores webside, ligger uden for Eberspächers indflydelse. Derfor påtager Eberspächer sig intet ansvar for det pågældende indhold. Eberspächer erklærer derfor udtrykkeligt, at indholdet på de linkede sider ikke er vores eget indhold. For skader, der opstår som følge af benyttelse af disse fremmede sider, hæfter alene udbyderen af den side, der blev henvist til. Ansvaret for indholdet på internetsider fra tilknyttede selskaber påhviler udelukkende de tilknyttede selskaber. Finder du ulovligt indhold i et konkret tilbud, der er linket til fra vores webside, vil vi deaktivere linket omgående efter din henvendelse. Ret venligst henvendelse herom på de kontaktoplysninger, der er nævnt i Imprint.
 

5. Produkter og priser 
Oplysningerne om leverings- og ydelsesomfang, udseende, priser, mål og vægt for de produkter, der er indeholdt på vores websider, svarer til den viden, der var tilgængelig på tidspunktet for redaktionsafslutning for de enkelte sider og er baseret på det tyske markeds karakteristika. Derfor er ændringer udtrykkeligt forbeholdt. Oplyste priser gælder for vores aftalepartnere som vejledende priser. Ret derfor henvendelse til din forhandler for at få oplyst de aktuelle salgspriser.
 

6. Landsspecifikke udførelser 
Den internationale udbredelse af World Wide Web betinger, at disse sider tilbyder produkter eller ydelser, som ikke eller endnu ikke er tilgængelige i andre lande uden for Tyskland, eller som fås under andre navne og i andre udførelser. Se venligst, om der er angivet en repræsentant i dit land og henvend dig efter behov direkte til denne.    

Copyrights
© 2022 Eberspächer Climate Control Systems International GmbH, Esslingen, Tyskland for alle sider på denne webside.