Skip navigation

Digitale tjenester

e-connected: Cloudbaseret service fra Eberspächer

Produkter bliver intelligente – Eberspächer hjælper med at styre dem

e-connected: Den digitale styringscentral fra Eberspächer

Grundlaget for alle digitale tjenester fra Eberspächer er den egenudviklede e-connected-platform i clouden. Via en gateway i det pågældende køretøj indsamles data via en GPS-tracker eller sensorer og overføres til clouden. Ved hjælp af dette intelligente netværk er det muligt at udvikle de mest forskellige databaserede tjenester til forskellige kundesegmenter. For større effektivitet, større transparens, større sikkerhed. For eksempel overvågningen af kølekæder.

Overvågning af kølekæder

Perfekt kølet fra A til B – og hvert sekund under kontrol

Cold Chain Monitoring Service muliggør en komplet analyse af kølecontainerens temperatur: Ved hjælp af en tilsluttet gateway og en temperatursensor, installeret i kølecontaineren, indsamler systemet forskellige data som temperatur, GPS-position, batterikapacitet og containerens egenskab til at klare pludselige store temperaturudsving. Dataene kan overvåges og vurderes i realtid via den nettilsluttede e-connected-portal. På grund af muligheden for at hente detaljerede rapporter om temperaturen under transporten, kan virksomheden følge kølekæden igennem den samlede vejstrækning.