Zum Inhalt springen

Digitální služby

e-connected: Cloudová služba od společnosti Eberspächer

Společnost Eberspächer pomáhá ovládat inteligentní výrobky

e-connected: Digitální řídicí středisko od společnosti Eberspächer

Základem všech digitálních služeb od společnosti Eberspächer je vlastní cloudová platforma e-connected. Shromažďování apřenos dat do cloudu probíhá prostřednictvím brány umístěné vjednotlivých vozidlech aGPS lokátorů nebo snímačů. Pomocí této inteligentní sítě lze vyvíjet nejrůznější služby založené na datech pro různé segmenty zákazníků, anabídnout tak větší transparentnost ivyšší efektivitu abezpečnost. Dobrým příkladem je monitorování chladicích řetězců.

Monitorování chladicích řetězců

Optimální chlazení zboduAdo boduB– neustále pod kontrolou

Služba Cold Chain Monitoring Service umožňuje bezproblémovou analýzu teploty chladicího kontejneru: prostřednictvím připojené brány asnímače teploty nainstalovaného vchladicím kontejneru shromažďuje systém různé údaje, jako jsou teplota, poloha GPS, kapacita baterie achování kontejneru při otřesech. Tyto údaje lze sledovat avyhodnocovat vreálném čase pomocí síťového portálu e-connected. Díky možnosti stahovat podrobné zprávy oteplotách během přepravy mohou společnosti sledovat chladicí řetězec po celou dobu přepravy.