Zum Inhalt springen

Digitální služby

e-connected: Cloudová služba od společnosti Eberspächer

Společnost Eberspächer pomáhá ovládat inteligentní výrobky

e-connected: Digitální řídicí středisko od společnosti Eberspächer

Základem všech digitálních služeb od společnosti Eberspächer je vlastní cloudová platforma e-connected. Shromažďování a přenos dat do cloudu probíhá prostřednictvím brány umístěné v jednotlivých vozidlech a GPS lokátorů nebo snímačů. Pomocí této inteligentní sítě lze vyvíjet nejrůznější služby založené na datech pro různé segmenty zákazníků, a nabídnout tak větší transparentnost i vyšší efektivitu a bezpečnost. Dobrým příkladem je monitorování chladicích řetězců.

Monitorování chladicích řetězců

Optimální chlazení z bodu A do bodu B – neustále pod kontrolou

Služba Cold Chain Monitoring Service umožňuje bezproblémovou analýzu teploty chladicího kontejneru: prostřednictvím připojené brány a snímače teploty nainstalovaného v chladicím kontejneru shromažďuje systém různé údaje, jako jsou teplota, poloha GPS, kapacita baterie a chování kontejneru při otřesech. Tyto údaje lze sledovat a vyhodnocovat v reálném čase pomocí síťového portálu e-connected. Díky možnosti stahovat podrobné zprávy o teplotách během přepravy mohou společnosti sledovat chladicí řetězec po celou dobu přepravy.