Zum Inhalt springen

Prohlášení o ochraně osobních údajů / Právní upozornění

Stav: Leden 2023

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, COOKIES A O OBSAHU WEBOVÉ STRÁNKY

Velice nás těší, že jste navštívili náš web a že máte zájem o společnost Eberspächer a její výrobky. Níže naleznete základní informace a související upozornění.

 

I. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SOUBORY COOKIE

Eberspächer Praha s. r. o.
Náchodská 116/208
193 00 Praha 9
Česká republika
Telefon: +420 220 183 700
E-mail: cz-info@eberspaecher.com 

a

Eberspächer Climate Control Systems International GmbH
Eberspächerstrasse 24, 73730 Esslingen, Nemecko
Telefon: +49 711 939-00
E-mail: info[at]eberspaecher.com

 

1. Informace o rozsahu osobních údajů a jejich zpracování při navštívení našeho webu

Osobní údaje, které vzniknou v rámci návštěvy našeho webu nebo které nám sdělíte, zpracováváme v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“). Při navštívení našeho webu není nezbytně nutné sdělovat osobní údaje, některé osobní údaje však v souvislosti s vaší návštěvou mohou vzniknout, případně jsou nám vámi sdělovány v souvislosti s jednáním prostřednictvím našeho webu.

Osobní údaje shromažďujeme pouze tehdy, pokud je to z technických důvodů nutné k používání našeho webu a všech jeho funkcí. Shromažďování vašich osobních údajů v takovém případě slouží k tomu, aby bylo možné používat požadované funkce. Dále dochází ke shromažďování vašich osobních údajů, jestliže nám je poskytnete za účelem získání bližších informací týkajících se naší činnosti a nabídky (zejména při vyplnění kontaktního formuláře).

Jakmile navštívíte náš web, naše webové servery standardně ukládají IP adresu, kterou vám přiřadil poskytovatel připojení k internetu, dále adresu webu, z něhož přicházíte, informace o případně stažených souborech a množství vyžádaných dat a rovněž hledané výrazy, datum a čas. Tato data uchováváme po dobu tří měsíců. Údaje používáme k rozpoznání a odstranění případných bezpečnostních rizik nebo chybného fungování provozovaného webu. Právním základem tohoto zpracování těchto osobních údajů je náš oprávněný zájem na zachování plné funkčnosti webu, zákaznické spokojenosti a získávání analytických informací pro účely včasného rozpoznání a odvrácení kybernetických útoků ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm.

Vaše údaje zaznamenáváme také v případě, pokud nás kontaktujete prostřednictvím kontaktního formuláře, přístupného na našem webu, nebo obdobně za stejných okolností jiným způsobem (např. e-mail, telefon). Nebude-li vámi v rámci kontaktního formuláře vysloven konkrétní pokyn, nebo není-li v rámci formuláře uvedena zvláštní informace o zpracování, jsou ve formuláři povinně uváděné a případně doplňující údaje použity pouze za účelem zodpovězení vašeho dotazu či vyřízení vašeho požadavku. Povinné údaje jsou vždy odpovídajícím způsobem označeny a jsou nezbytné ke komunikaci s vámi a administraci vašeho požadavku, případně jsou námi za účelem vyřízení vašeho požadavku vyžádány další údaje. Veškeré tyto údaje nám poskytovány dobrovolně, když právním základem pro jejich zpracování zpravidla je plnění či sjednávání smlouvy (jste-li zákazníkem nebo zástupcem zákazníka) ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, pokud je údajů zapotřebí k navázání nebo realizaci smluvního vztahu. Netýká-li se váš dotaz nebo požadavek existujícího nebo budoucího smluvního vztahu s námi, zpracování vámi uvedených informací je činěno na základě vašeho souhlasu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a současně může být naším oprávněným zájmem čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR zejména, týká-li se naší obchodní činnosti (zpravidla však informace v takovém případě dále zpracováváme již v anonymizované podobě, a tedy se dále nejedná o vaše osobní údaje).

2. Informace o používání souborů cookie a srovnatelných technologií na našem webu

K realizaci určitých technicky nezbytných funkcí našeho webu, zajištění možnosti sledovat využívání našeho webu, neustálé optimalizaci webu a poskytování obsahu přizpůsobeného vašim přáním využívá společnost Eberspächer soubory cookie. Cookie jsou malé textové soubory, které web prostřednictvím vašeho prohlížeče ukládá na váš pevný disk, aby je následně při návštěvě našeho webu anebo případně webu třetí strany váš prohlížeč poskytl našemu serveru nebo serveru třetí strany. Místo souborů cookie se mohou používat také takzvané čítací pixely nebo srovnatelné běžné technologie, které slouží k (dočasnému) ukládání informací o konkrétních uživatelích nebo operacích v rámci používání našeho webu. Jak na to, zjistíte v nápovědě k prohlížeči. Soubory cookie mohou (ale také nemusí mít) povahu osobních údajů. Mají-li soubory cookie povahu osobních údajů, pak jsou zpracovávány zcela v souladu s informací o zpracování osobních údajů pod bodem 1. Rozlišit lze soubory cookies nezbytně nutné pro zajištění provozu webu a souvisejících služeb (technicky nezbytné) a ostatní soubory cookie (funkční, analytické a marketingové). V případě omezení ukládání souborů cookie určených k zajištění plnohodnotného provozu našeho webu může dojít k omezení jeho funkčnosti. Společnost Eberspächer používá různé typy souborů cookie k různým účelům. Jednotlivé soubory cookie jsou uvedeny níže.

Ukládání souborů cookie podléhá vašemu souhlasu s výjimkou těch souborů cookie, které jsou technicky nezbytné, případně které jsou poskytovány jako služba informační společnosti na vaše výslovné vyžádání. Ukládání veškerých souborů cookie můžete rovněž kdykoli zamezit v nastavení svého prohlížeče. Bližší informace o prohlížečích a způsobu nastavení pro soubory cookies najdete na webových stránkách jednotlivých webových prohlížečů (Chrome, Firefox, Internet Explorer atd.).

Technicky nezbytné a funkční soubory cookie

Tyto soubory cookie slouží zejména k tomu, abyste mohli plně vužívat funkce stránek. Funkční soubory cookie usnadňují návštěvu webu tak, abyste nemuseli opakovaně zadávat stejné informace např. uchování dat v kontaktním formuláři) nebo k řízení zobrazování informací (např. banneru s informacemi o souborech cookie a zachování nastavení ukládání souborů cookie). Tento typ cookie souborů může být ukládán i bez vašeho souhlasu.

Analytické soubory cookie

Další soubory cookie slouží k analýze používání webu ke statistickým účelům. Na jejich základě jsme schopni například zjistit, které části obsahu našeho webu jsou pro naše uživatele obzvláště relevantní a z jakého druhu koncových zařízení ho navštěvují. Dokážeme tak zvyšovat zajímavost našeho webu pro uživatele. Informace o používaných prohlížečích a koncových zařízeních nám umožňují přizpůsobovat design stránek nejdůležitějším typům prohlížečů. Tyto soubory cookie používáme pouze tehdy, pokud jejich používání odsouhlasíte.

Marketingové soubory cookie

Soubory cookie používáme také k reklamním a marketingovým účelům. Umožňují generovat individuálně přizpůsobené reklamy a i na externích webech (např. Google nebo Facebook) vám zobrazovat reklamní obsah související s našimi produkty a nabídkou, o které jste projevili zájem nebo které odpovídají obsahu, o němž si myslíme, že by vás mohl zajímat. V rámci individuálně přizpůsobené propagace našeho obsahu (tzv. retargeting) se používají také obecné informace o možných zájmech uživatelů našeho webu a dalších zájemců, které byly shromážděny třetími stranami na jiných webech. Informace se při tom ukládají k identifikátorům souborů cookie. Nebudete identifikováni jako osoba – opětovné rozpoznání bude založeno výhradně na koncových zařízeních, která používáte. Po smazání souborů cookie zaniká i individuální přizpůsobení reklamního obsahu. Tyto soubory cookie používáme pouze tehdy, pokud jejich používání odsouhlasíte.

Soubory cookie třetích stran

Upozorňujeme, že některé stránky našeho webu za určitých okolností ukládají rovněž soubory cookie, které přímo nesouvisejí se společností Eberspächer. Na základě těchto souborů cookie mohou třetí strany shromažďovat informace, které následně využijí v rámci svých reklamních aktivit, stejně jako v rámci poskytování marketingových služeb nám. Pokud tedy navštívíte náš web, může na základě vašeho souhlasu, který jste poskytli společnostem uvedeným níže (poskytujícím reklamní služby a provozujícím sociálním sítě), dojít k uložení souborů cookies.  Tyto společnosti mohou cookies použít ke sběru údajů o vašem chování na našich webových stránkách a k propojení těchto údajů se svými službami (např. v rámci sociálních sítí, jako je Facebook, včetně zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy na těchto sociálních sítích a jiných webových stránkách, než je náš web).

Pokud navštívíte stránku s obsahem, který pochází od třetích stran (YouTube, Facebook apod.), mohou tyto třetí strany nejen ukládat vlastní soubory cookie, ale rovněž rozpoznají soubory cookie uložené v rámci návštěvy našeho webu. K souborům cookie vytvořeným třetími stranami nemá společnost Eberspächer přístup.

 

Typy užívaných souborů cookie:

Typ (účel)

Druh

Doba uložení

vlastní / 3tí strany?

Název

Název služba třetí strany

Informace o podmínkách služby třetí strany

analytické / marketingové

permanentní

4 hodiny

3tí strany

_dc_gtm_UA*

Google Analytics

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/cookie-usage

analytické / marketingové

permanentní

1 minuta

3tí strany

_gat_UA*

Google Analytics

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/cookie-usage

analytické / marketingové

permanentní

2 roky

3tí strany

_ga

Google Analytics

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/cookie-usage

analytické / marketingové

permanentní

1 den

3tí strany

_gid

Google Analytics

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/cookie-usage

technické

relační

do opuštění webu

vlastní

fe_typo_user

  

technické lokalizační

permanentní

3 roky

3tí strany

 

Usercentrics

https://usercentrics.com/privacy-policy/

 

Využívané služby třetích stran a jejich soubor cookie a další technologie

Google Tag Manager (jiné)

Využíváme službu Google Tag Manager nabízenou uživatelům z Evropského hospodářského prostoru, ze Švýcarska a Lichtenštejnska společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko („Google“) a všem ostatním uživatelům společností Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Tag Manager nám slouží ke správě nástrojů a externích služeb, které používáme na našich webech, a umožňuje používat takzvané tagy. Tag je prvek kódu uložený ve zdrojovém textu webu, který slouží například k řízení toho, které prvky stránky nebo služeb a nástroje se aktivují a načítají a v jakém pořadí. Samotný Google Tag Manager neshromažďuje osobní údaje. Nástroj zajišťuje aktivaci jiných tagů, které mohou za určitých okolností shromažďovat údaje a které vysvětlujeme v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Přesnější informace o nástroji Tag Manager najdete také v informacích o nástroji Tag Manager od společnosti Google. Používání nástroje Tag Manager je nezbytné z technických důvodů.

Usercentrics (cookie)

Využíváme nástroj společnosti Usercentrics GmbH, Sonnenstrasse 23, 80331 Mnichov („Usercentrics“), který zobrazuje banner s informacemi o souborech cookie a umožňuje uložit, spravovat a dokumentovat váš výběr souborů cookie. V souvislosti s nástrojem Usercentrics se používá soubor cookie, do kterého se ukládá vámi vybrané nastavení souborů cookie pro web společnosti Eberspächer. Používání nástroje Usercentrics je nezbytné z technických důvodů.

Google reCAPTCHA (jiné)

Náš web využívá službu Google reCAPTCHA nabízenou uživatelům z Evropského hospodářského prostoru a ze Švýcarska společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko a všem ostatním uživatelům společností Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 (dále společně jen „Google“). Služba Google reCAPTCHA slouží k ochraně zabezpečení IT a zajištění stability našeho webu a zamezuje zneužití a tomu, aby byl náš web zneužit automatizovaným softwarem (tzv. internetovými boty), tj. ověřuje, zda údaje zadává skutečný člověk. Za tímto účelem dochází ke zpracování různých údajů, například referreru (adresa stránky, ze které uživatel přichází), IP adresy, momentálního snímku okna prohlížeče, o chování uživatele při zadávání údajů a technických informací o prohlížeči a jeho nastavení. Společnost Google rovněž čte soubory cookie z jiných služeb Google. Pokud si nepřejete, aby informace byly přiřazovány k vašemu účtu Google, je nezbytné, abyste se před otevřením stránky, do které jsme integrovali službu Google reCAPTCHA, odhlásili z účtu Google. Uvedené údaje jsou společnosti Google odesílány v šifrované podobě. Používání služby reCAPTCHA se statisticky vyhodnocuje, vaše údaje se ale podle sdělení společnosti Google nepoužívají k zobrazování individuálně přizpůsobené reklamy. Používání služby Google reCAPTCHA je nezbytné z technických důvodů. Pro případ, že by se při tom výjimečně přenášely do USA osobní údaje, se společností Google jsme smluvně sjednali dodržování evropských zásad ochrany osobních údajů. Další informace v této souvislosti najdete prohlášení o ochraně osobních údajů a podmínkách používání společnosti Google.

Google Analytics (cookie)

Náš web využívá službu pro webovou analytiku Google Analytics nabízenou uživatelům z Evropského hospodářského prostoru, ze Švýcarska a Lichtenštejnska společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko („Google“) a všem ostatním uživatelům společností Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 („Google“). Služba Google Analytics používá soubory cookie s platností dle tabulky obsahující informace k jednotlivým typům souborů cookie, které při vaší návštěvě na našem webu slouží k zaznamenání údajů o vašem přístupu. Společnost Google z těchto údajů o přístupu sestavuje z našeho pověření pseudonymní uživatelské profily, které přenáší na servery společnosti Google v USA. Vaše IP adresa je před tím anonymizována. Nedokážeme proto určit, ke kterým konkrétním uživatelům patří jednotlivé uživatelské profily. Na základě údajů shromážděných společností Google vás tudíž nedokážeme identifikovat, ani zjistit, jak náš web používáte. Pro případ, že by se při tom výjimečně přenášely do USA osobní údaje, se společností Google jsme smluvně sjednali dodržování evropských zásad ochrany osobních údajů.

Společnost Google využívá informace získané prostřednictvím souborů cookie z našeho pověření používat k vyhodnocování používání našeho webu, sestavování zpráv o aktivitách na webu a k tomu, aby nám poskytovala další služby související s používáním webu a internetu. Další informace v této souvislosti najdete také v prohlášení o ochraně osobních údajů služby Google Analytics.

Soubory cookie používané v souvislosti se službou Google Analytics jsou analytické soubory cookie. Tyto soubory cookie používáme pouze tehdy, pokud jejich používání odsouhlasíte. Webovou analytiku prováděnou společností Google můžete kdykoli deaktivovat otevřením nastavení souborů cookie a změnou příslušného výběru. Dále máte následující možnosti:

  • můžete vytvořit deaktivační soubor cookie; za tímto účelem klikněte sem:
    Vytvoření souboru opt-out cookie pro tento prohlížeč a tento web.
  • Do prohlížeče Firefox, Internet Explorer nebo Chrome můžete nainstalovat deaktivační plugin poskytovaný společností Google na následujícím odkazu (tato varianta nefunguje na mobilních zařízeních): odkaz na plugin do prohlížeče

Google Ads Conversion Tracking (cookie)

Dále využíváme analytickou službu Google Ads Conversion Tracking společnosti Google. Pokud na náš web přijdete prostřednictvím reklamy společnosti Google, služba Google Ads uloží do vašeho počítače tzv. konverzní soubor cookie. Tyto soubory cookie pozbývají platnosti po uplynutí 30 dnů a neslouží k osobní identifikaci. Pokud před vypršením platnosti souboru cookie navštívíte určité stránky našeho webu, dokážeme jak my, tak společnost Google rozpoznat, že někdo klikl na reklamu, která ho přesměrovala na naši stránku. Každý zákazník služby Google Ads dostává jiný soubor cookie. Soubory cookie tak nelze sledovat prostřednictvím webů zákazníků služby Google Ads. Informace získané pomocí konverzního souboru cookie slouží zákazníkům služby Google Ads, kteří se rozhodli využívat sledování konverzí, k vytváření konverzních statistik. Zákazníci služby Google Ads v nich zjistí celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrováni na stránku opatřenou tagem pro sledování konverzí. Nezískávají však informace, podle nichž by byli schopni osobně identifikovat uživatele.

Soubory cookie používané v souvislosti se službou Google Ads Conversion Tracking jsou marketingové soubory cookie. Tyto soubory cookie používáme pouze tehdy, pokud jejich používání odsouhlasíte. Tyto soubory cookie můžete kdykoli deaktivovat otevřením nastavení souborů cookie a změnou příslušného výběru. Další bližší informace v této souvislosti najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google.

Google Ads (cookie)

Využíváme technologii Remarketing společnosti Google, která cílenou reklamou na stránkách společnosti Google a partnerů ze sítě Google opětovně oslovuje uživatele, kteří již navštívili náš web a projevili zájem o naši nabídku. K zobrazování reklamy se využívají soubory cookie. Pomocí těchto textových souborů lze při návštěvě webu analyzovat chování uživatelů a získané údaje pak využít k cílenému doporučování výrobků a zobrazování reklamy odpovídající zájmům uživatele.

Soubory cookie používané v souvislosti se službou Google Ads jsou marketingové soubory cookie. Tyto soubory cookie používáme pouze tehdy, pokud jejich používání odsouhlasíte. Jestliže nechcete, aby se vám zobrazovala reklama zohledňující vaše zájmy, můžete tyto soubory cookie kdykoli deaktivovat otevřením nastavení souborů cookie a změnou příslušného výběru, nebo můžete používání souborů cookie společností Google k těmto účelům deaktivovat otevřením stránky https://www.google.cz/settings/ads/onweb. Alternativně můžete používání souborů cookie třetích stran deaktivovat prostřednictvím deaktivační stránky iniciativy NAINAI (anglicky).

Facebook Remarketing (cookie a jiné)

K marketingovým účelům používáme takzvané konverzní a retargetingové tagy (známé také jako „facebookové pixely“) sociální sítě Facebook společnosti Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornie 94025, USA („Facebook“). Facebookový pixel nám umožňuje sledovat účinnost reklamy na Facebooku („konverze“) a zobrazovat reklamu individuálně přizpůsobenou vašemu zájmu o naše produkty („retargeting“).

Facebook za tímto účelem zpracovává údaje shromažďované na našich webech prostřednictvím souborů cookie a podobných technologií. Facebook v důsledku toho dostává informace o tom, že jste z koncového zařízení s určitou IP adresou navštívili náš web. Pokud jste uživatelem Facebooku, může Facebook podle nastavení ochrany soukromí vašeho účtu na Facebooku přiřadit návštěvu našeho webu k vašemu účtu na Facebooku a tyto informace použít k zobrazování individuálně přizpůsobené reklamy na Facebooku.

Data vznikající v této souvislosti může Facebook také za účelem vyhodnocení předávat serverům v USA a na tyto servery je ukládat. Pro případ, že by se do USA přenášely osobní údaje, jsme s Facebookem smluvně sjednali dodržování evropských zásad ochrany osobních údajů. Souhlas můžete kdykoli odvolat deaktivováním facebookového pixelu nastavení souborů cookie.

Soubory cookie používané Facebookem jsou marketingové soubory cookie. Tyto soubory cookie používáme pouze tehdy, pokud jejich používání odsouhlasíte. Shromažďování údajů Facebookem můžete kdykoli deaktivovat otevřením nastavení souborů cookie a změnou příslušného výběru. Jako uživatel Facebooku můžete v nastavení ochrany soukromí svého účtu na Facebooku upravit další nastavení zpracování údajů související s reklamou na Facebooku. Další informace o zpracování údajů Facebookem najdete v zásadách používání dat na Facebooku.

Google Maps

Na našich stránkách používáme k vizuálně atraktivnímu zobrazení geografických informací Mapy Google. Tato služba vám zároveň usnadňuje vyhledávání prodejců. Mapy Google je mapová služba společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Aby bylo možné do našeho webu integrovat a ve vašem prohlížeči zobrazovat mapové podklady společnosti Google, musí váš webový prohlížeč při otevření stránky s kontakty vytvořit spojení se serverem společnosti Google, který se může nacházet také v USA. Společnost Google tím získá informaci o lokaci vaší IP adresy a o tom, že z IP adresy vašeho zařízení byla otevřena kontaktní stránka našeho webu. Aby bylo toto zpracování v USA možné, sjednali jsme dodržování evropských zásad ochrany osobních údajů.

Když jste přihlášeni ke svému profilu Google a otevřete na našem webu vyhledávač prodejců (také v žádosti o nabídku), může společnost Google tuto událost propojit s vaším profilem. Pokud si přiřazování ke svému profilu Google nepřejete, je nezbytné, abyste se před otevřením naší kontaktní stránky nebo před aktivací funkce map odhlásili od účtu Google. Společnost Google ukládá vaše údaje a využívá je k účelům reklamy, průzkumu trhu a individuálně přizpůsobeného zobrazování Map Google. Toto shromažďování údajů společností Google můžete odmítnout. Další informace najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google a v dodatečných smluvních podmínkách služeb Mapy Google a Google Earth.

3. Souhlasy a vaše práva ve vztahu k ochraně osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme v souvislosti s použitím našeho webu především na základě plnění smlouvy, předsmluvního jednání anebo na základě svého oprávněného zájmu. V případě, že bychom takovým právním základem nedisponovali, požádáme vás o souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Za předpokladu, že bychom zpracovávali vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, máte právo takový souhlas s účinky pro další zpracování kdykoliv odvolat.

Vašimi dalšími právy ve vztahu k osobním údajům jsou:

Právo na přístup k osobním údajům – můžete se informovat, zda stále máme vaše osobní údaje v databázi, jaké to jsou údaje a případně jakým způsobem a za jakým účelem s nimi nakládáme. Pokud vašimi osobními údaji disponujeme, pak pouze, jestliže jste je poskytli v souvislosti s koupí našich produktů, a nakládáme s nimi výše popsaným způsobem.

Právo na opravu osobních údajů – můžete nás vyzvat, abychom osobní údaje, které jste nám poskytli, aktualizovali (např. pokud si změníte e-mailovou adresu a budete si přát, abychom měli k dispozici vaší novou e-mailovou adresou).

Právo na vymazání osobních údajů – pokud bychom zpracovávali osobní údaje způsobem odporujícím právním předpisům, anebo pokud bychom osobní údaje uchovávali déle, než je nezbytné pro účely vymezené výše.

Právo vznést námitku proti zpracování – obecně lze prostřednictvím námitky omezit zpracovávání osobních údajů tak, že nebudou vymazány, ale nebude jimi dále nakládáno. To souvisí s vaším právem na omezení zpracování osobních údajů namísto jejich vymazání do okamžiku, kdy bude vyřešeno, zda máte právo žádat vymazání osobních údajů a případně za jakých podmínek

Právo na přenositelnost údajů – údaje, které jste nám poskytli na základě plnění smlouvy či souhlasu a které zpracováváme automatizovaně, si od nás můžete vyžádat v některém ze standardních strojově čitelných formátů po dobu, kdy jimi disponujeme.

Za účelem uplatnění svých práv se obraťte na e-mail: privacy-EPRA[at]eberspaecher.com.

Pokud poskytovatelé služeb uvedení v tomto prohlášení zpracovávají vaše údaje mimo Evropskou unii, postupujeme v souladu s pravidly ochrany osobních údajů Evropské unie, tak, aby se tito poskytovatelé smluvně zavázali či jinak ručili za rovnocennou úroveň ochrany dat jako v Evropské unii. Prostřednictvím e-mailu privacy-EPRA[at]eberspaecher.com kontaktních údajů uvedených v impresu si můžete vyžádat kopii těchto záruk. Dále máte právo požádat o ověření zákonnosti zpracování osobních údajů či podat stížnost při splnění stanovených náležitostí, domníváte-li se, že je porušeno vaše právo na ochranu osobních údajů. Příslušným orgánem k vyřízení je Úřad pro ochranu osobních údajů (tzv. ÚOOÚ), který je na základě vaší žádosti oprávněn ověřit zákonnost zpracování osobních údajů. Úřad pro ochranu osobních údajů sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika.

4. Změny informace o ochraně osobních údajů a souborů cookie

Informace, které jsou výše uvedeny, se mohou kdykoli měnit v závislosti na skutečném stavu, tj. jaké osobní údaje a jak zpracováváme a jaké soubory cookie používáme. Tyto změny nemají vliv na zpracování osobních údajů v souladu se stanovenými účely a použití souborů cookie před změnou poskytnutých informací.

5. Kontakt pro dotazy týkající se ochrany osobních údajů a souborů cookie
Máte-li dotazy, které se týkají zpracování vašich osobních údajů a případně použití souborů cookie, můžete se na nás kdykoli obrátit s žádostí o poskytnutí informací, podněty nebo stížnostmi prostřednictvím e-mailu privacy-EPRA[at]eberspaecher.com. Vaší záležitostí se neprodleně začneme zabývat.

 

II. UPOZORNĚNÍ K OBSAHU webové stránky

1. Všechna práva vyhrazena

Texty, fotografie, grafiky, zvuky, animace a videa i jejich uspořádání na webu společnosti Eberspächer podléhají ochraně autorským právem a dalšími ochrannými právy. Obsah tohoto webu je bez souhlasu společnosti Eberspächer zásadně zakázáno využívat ke komerčním účelům, kopírovat, šířit, pozměňovat či zpřístupňovat třetím osobám. Některé webové stránky společnosti Eberspächer mimoto obsahují fotografie, na které se vztahují autorská práva třetích stran.

Fotografie pro tisk se smějí používat jen k redakčním účelům v rámci novinářského zpravodajství o skupině Eberspächer, a to s uvedením zdroje „Eberspächer“. Otisk a zveřejnění jsou možné bez nároku na honorář. Tisková média však žádáme o zaslání výtisku, elektronická (internetová) média pak o stručné oznámení. K ostatním/komerčním způsobům využití fotografií je zapotřebí předchozího písemného souhlasu tiskového oddělení společnosti Eberspächer.

2. Vyloučení záruky

Ačkoliv je nás web tvořen s maximální možnou pečlivostí, polečnost Eberspächer neručí za bezchybnost a přesnost poskytovaných informací. Informace uvedené na webu rovněž nepředstavují výslovně a/nebo individuálně poskytnutou záruku.

3. Vyloučení licence

Cílem společnosti Eberspächer je prezentovat se novátorským a informativním webem. Doufáme, že vás tento web nadchne stejně jako nás. Duševní vlastnictví, které obsahuje (například patenty, značky a autorská práva), je chráněno. V rámci tohoto webu není žádným způsobem udělována licence k využívání duševního vlastnictví společnosti Eberspächer ani třetích stran.

4. Odkazy

Obsah webů cizích firem, resp. třetích stran, na které se dostanete prostřednictvím odkazů na našem webu, je mimo vliv společnosti Eberspächer, která za něj tudíž nepřebírá odpovědnost. Společnost Eberspächer tímto výslovně prohlašuje, že si nepřivlastňuje obsah odkazovaných stránek. Za škody, které vyplynou z používání těchto cizích stránek, ručí výhradně provozovatel odkazované stránky. Za internetové stránky ostatních podniků našeho koncernu obsahově odpovídají výhradně tyto koncernové podniky. Pokud byste u konkrétní prezentace, na kterou odkazujeme z našeho webu, zjistili nezákonný obsah, odkaz po vašem upozornění neprodleně deaktivujeme. Za tímto účelem se laskavě obraťte na mail info[at]eberspaecher.com.

5. Výrobky a ceny

Údaje o rozsahu dodávky a plnění, vzhledu, cenách, rozměrech a hmotnosti výrobků uvedených na našich webových stránkách nejsou závazné a odpovídají informacím, které byly k dispozici v okamžiku redakční uzávěrky dané stránky, a jsou založeny na vlastnostech německého trhu. Z toho důvodu si výslovně vyhrazujeme právo na provádění změn. Uvedené ceny platí pro naše smluvní partnery jako nezávislé doporučení. O aktuálních prodejních cenách se proto informujte u prodejce dle vlastní volby.

6. Specifická provedení pro určité státy

Důsledkem mezinárodního rozšíření internetu je, že se tyto stránky odvolávají na výrobky nebo služby, které v ostatních státech mimo Německo nemusejí být (zatím) k dispozici nebo jsou v nich k dispozici pod jiným názvem a v jiném provedení. Podívejte se, zda je na stránkách uvedeno zastoupení pro váš stát, a v případě potřeby se obracejte přímo na toto zastoupení.

Copyright
© 2023 Eberspächer Climate Control Systems International GmbH, Esslingen, Německo – všechny stránky této internetové prezentace.

 

 

3. Informace o používání souborů cookie a srovnatelných technologií
K realizaci určitých technicky nezbytných funkcí našeho webu, zajištění možnosti sledovat využívání naší prezentace, neustálé optimalizaci webů a poskytování obsahu přizpůsobeného vašim přáním využívá společnost Eberspächer soubory cookie. Cookie jsou malé textové soubory, které web ukládá na váš pevný disk. Soubory cookie nezpůsobí na vašem počítači žádné škody, nemohou spouštět programy ani obsahovat viry. Místo souborů cookie se mohou používat také takzvané čítací pixely nebo srovnatelné běžné technologie, které slouží k (dočasnému) ukládání informací o konkrétních uživatelích nebo operacích v rámci používání. Ukládání souborů cookie do počítače můžete kdykoli zamezit nastavením prohlížeče. Jak na to, zjistíte v nápovědě k prohlížeči. Za určitých okolností může v tomto případě dojít k omezení funkčnosti našeho webu. Společnost Eberspächer používá soubory cookie k různým účelům. Další informace k jednotlivým souborům cookies získáte, když si zobrazíte Nastavení cookies.

Technicky nezbytné soubory cookie.
Tyto soubory cookie slouží zejména k tomu, abyste mohli používat funkce stránek, například k uchovávání dat ve formulářích (např. v kontaktním formuláři) nebo k řízení zobrazování informací (např. banneru s informacemi o souborech cookie). Právní základ pro zpracování údajů prováděné v souvislosti s technicky nezbytnými soubory cookie tvoří čl. 6 odst. 1 písm. b Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Deaktivaci těchto technicky nezbytných souborů cookie nenabízíme. Nástroje potřebné pro fungování webových stránek používáme na základě našeho oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f ONOOÚ, abychom vám umožnili komfortnější a individuálnější používání našich webových stránek a aby bylo používání časově co nejméně náročné. V určitých případech mohou být tyto nástroje nezbytné také pro plnění smlouvy nebo provádění opatření před uzavřením smlouvy, v tom případě probíhá zpracování podle čl. 6 odst. 1 písm. b ONOOÚ.

Analytické soubory cookie.
Další soubory cookies slouží pro analýzu používání webových stránek a ke statistickým účelům. Díky nim se například dozvíme, které obsahy na našich webových stránkách jsou pro naše uživatele obzvláště důležité a z jakého druhu koncových zařízení jste je navštívili. Díky tomu můžeme udělat naše webové stránky uživatelsky zajímavější. Informace o používaných prohlížečích a koncových zařízeních nám umožňují přizpůsobit design webových stránek pro nejdůležitější typy prohlížečů. Tyto soubory cookies používáme pouze tehdy, pokud s jejich používáním souhlasíte. Váš souhlas představuje právní základ pro zpracování údajů probíhající v souvislosti s analytickými cookies (čl. 6 odst. 1 písm. a ONOOÚ) a pro předávání údajů do třetích zemí (čl. 49 odst. 1 věta 1 písm. a ONOOÚ). Svůj souhlas můžete odvolat tak, že si zobrazíte Nastavení cookies a změníte tam příslušný výběr. Přístup k informacím a jejich ukládání v koncových zařízeních se provádí na základě prováděcích zákonů nařízení ePrivacy v členských státech EU.

Marketingové soubory cookie.
Navíc používáme soubory cookies pro reklamu a marketingové účely, abychom umožnili zobrazování personalizované reklamy a abychom vám také na externích webových stránkách (např. Google nebo Facebook) zobrazovali reklamy na naše výrobky a nabídky, o které jste se zajímali na našich webových stránkách nebo které odpovídají obsahům, o kterých se domníváme, že jsou pro vás zajímavé. Také obecné informace o možných zájmech uživatelů našich webových stránek a dalších zájemců, které na jiných webových stránkách nashromáždily třetí strany, se používají v rámci personalizované reklamy našich obsahů (tzv. retargeting). Tyto informace se ukládají jako identifikátory souborů cookies. Nebudete identifikováni jako osoba, ale opětovné rozpoznání bude založeno pouze na koncových zařízeních, která používáte. Po vymazání souborů cookies se rovněž ukončí personalizace reklamního obsahu. Tyto soubory cookies používáme pouze tehdy, pokud s jejich používáním souhlasíte. Váš souhlas představuje právní základ pro zpracování údajů probíhající v souvislosti s marketingovými cookies (čl. 6 odst. 1 písm. a ONOOÚ) a pro předávání údajů do třetích zemí (čl. 49 odst. 1 písm. a ONOOÚ). Svůj souhlas můžete odvolat tak, že si zobrazíte Nastavení cookies a změníte tam příslušný výběr. Přístup k informacím a jejich ukládání v koncovém zařízení se provádí na základě prováděcích zákonů nařízení ePrivacy v členských státech EU.

Upozorňujeme, že některé stránky našeho webu za určitých okolností vytvářejí rovněž soubory cookie, které přímo nesouvisejí se společností Eberspächer. Pokud navštívíte stránku s obsahem, který pochází od třetích stran (například YouTube, Issuu aj.), mohou tyto třetí strany ukládat vlastní soubory cookie. Společnost Eberspächer nemá vliv na používání těchto souborů cookie a z principu jejich fungování k nim nemůže přistupovat, neboť přístup k souborům cookie má pouze ten, kdo je původně vytvořil. Další informace najdete na webu příslušných třetích stran.