Zum Inhalt springen

Právní upozornění / ochrana osobních údajů

Stav: Listopad 2020

Velice nás těší, že jste navštívili náš web a že máte zájem o společnost Eberspächer a její výrobky.

I. Ochrana osobních údajů

1. Informace o zpracování dat při navštívení našeho webu
Osobní údaje, které vzniknou v rámci návštěvy našeho webu nebo které nám sdělíte, zpracováváme v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

Při navštívení našeho webu není nezbytně nutné sdělovat osobní údaje. Osobní údaje shromažďujeme pouze tehdy, pokud je to z technických důvodů nutné k používání našeho webu nebo když používáte určité funkce nabízené na našem webu, například kontaktní formuláře. Shromažďování vašich osobních údajů pak slouží k tomu, aby bylo možné používat požadované funkce.

Jakmile navštívíte náš web, naše webové servery standardně ukládají IP adresu, kterou vám přiřadil poskytovatel připojení k internetu, dále adresu webu, z něhož přicházíte, informace o případně stažených souborech a množství vyžádaných dat a rovněž hledané výrazy, datum a čas. Tato data uchováváme po dobu tří měsíců. Údaje používáme k rozpoznání a odstranění případných bezpečnostních rizik nebo chybného fungování provozovaného webu. Právní základ tohoto zpracování dat tvoří čl. 6 odst. 1 f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, podle kterého je zpracovávat data přípustné pro účely oprávněných zájmů. Naším oprávněným zájmem je zajištění funkčnosti webu a včasné rozpoznání a odvrácení kybernetických útoků.

Vaše údaje zaznamenáváme také v případě, když nás kontaktujete prostřednictvím kontaktního formuláře, poskytovaného na našem webu, nebo jiným způsobem. Nebude-li v souvislosti s kontaktním formulářem uvedeno něco jiného, tyto údaje pak používáme jen k zodpovězení vašeho požadavku a k technické administraci. Povinné údaje jsou odpovídajícím způsobem označené. Případně můžete být požádáni o uvedení dalších osobních údajů. Tyto údaje jsou dobrovolné a používáme je pouze v rámci zpracování vašeho dotazu. Právní základ pro zpracování vašich údajů v rámci používání kontaktního formuláře tvoří č. 6 odst. 1 b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, pokud je údajů zapotřebí k navázání nebo realizaci smluvního vztahu.

2. Informace o používání souborů cookie a srovnatelných technologií
K realizaci určitých technicky nezbytných funkcí našeho webu, zajištění možnosti sledovat využívání naší prezentace, neustálé optimalizaci webů a poskytování obsahu přizpůsobeného vašim přáním využívá společnost Eberspächer soubory cookie. Cookie jsou malé textové soubory, které web ukládá na váš pevný disk. Soubory cookie nezpůsobí na vašem počítači žádné škody, nemohou spouštět programy ani obsahovat viry. Místo souborů cookie se mohou používat také takzvané čítací pixely nebo srovnatelné běžné technologie, které slouží k (dočasnému) ukládání informací o konkrétních uživatelích nebo operacích v rámci používání. Ukládání souborů cookie do počítače můžete kdykoli zamezit nastavením prohlížeče. Jak na to, zjistíte v nápovědě k prohlížeči. Za určitých okolností může v tomto případě dojít k omezení funkčnosti našeho webu. Společnost Eberspächer používá soubory cookie k různým účelům. Jednotlivé soubory cookie jsou uvedeny níže.

Technicky nezbytné soubory cookie.
Tyto soubory cookie slouží zejména k tomu, abyste mohli používat funkce stránek, například k uchovávání dat ve formulářích (např. v kontaktním formuláři) nebo k řízení zobrazování informací (např. banneru s informacemi o souborech cookie). Právní základ pro zpracování údajů prováděné v souvislosti s technicky nezbytnými soubory cookie tvoří čl. 6 odst. 1 písm. b Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Deaktivaci těchto technicky nezbytných souborů cookie nenabízíme.

Analytické soubory cookie.
Další soubory cookie slouží k analýze používání webu ke statistickým účelům. Na jejich základě jsme schopni například zjistit, které části obsahu našeho webu jsou pro naše uživatele obzvláště relevantní a z jakého druhu koncových zařízení ho navštěvují. Dokážeme tak zvyšovat zajímavost našeho webu pro uživatele. Informace o používaných prohlížečích a koncových zařízeních nám umožňují přizpůsobovat design stránek nejdůležitějším typům prohlížečů. Tyto soubory cookie používáme pouze tehdy, pokud jejich používání odsouhlasíte. Právní základ pro zpracování údajů prováděné v souvislosti s analytickými soubory cookie tvoří váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Svůj souhlas můžete odvolat otevřením nastavení souborů cookie a změnou příslušného výběru.

Marketingové soubory cookie.
Soubory cookie používáme také k reklamním a marketingovým účelům. Umožňují generovat individuálně přizpůsobené reklamy a i na externích webech (např. Google nebo Facebook) vám zobrazovat reklamní obsah související s našimi produkty a nabídkou, o které jste projevili zájem nebo které odpovídají obsahu, o němž si myslíme, že by vás mohl zajímat. V rámci individuálně přizpůsobené propagace našeho obsahu (tzv. retargeting) se používají také obecné informace o možných zájmech uživatelů našeho webu a dalších zájemců, které byly shromážděny třetími stranami na jiných webech. Informace se při tom ukládají k identifikátorům souborů cookie. Nebudete identifikováni jako osoba – opětovné rozpoznání bude založeno výhradně na koncových zařízeních, která používáte. Po smazání souborů cookie zaniká i individuální přizpůsobení reklamního obsahu. Tyto soubory cookie používáme pouze tehdy, pokud jejich používání odsouhlasíte. Právní základ pro zpracování údajů prováděné v souvislosti s marketingovými soubory cookie tvoří váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Svůj souhlas můžete odvolat otevřením nastavení souborů cookie a změnou příslušného výběru.

Upozorňujeme, že některé stránky našeho webu za určitých okolností vytvářejí rovněž soubory cookie, které přímo nesouvisejí se společností Eberspächer. Pokud navštívíte stránku s obsahem, který pochází od třetích stran (například YouTube, Issuu aj.), mohou tyto třetí strany ukládat vlastní soubory cookie. Společnost Eberspächer nemá vliv na používání těchto souborů cookie a z principu jejich fungování k nim nemůže přistupovat, neboť přístup k souborům cookie má pouze ten, kdo je původně vytvořil. Další informace najdete na webu příslušných třetích stran.

Informace o souborech cookie

Další informace o jednotlivých souborech cookie

Google Tag Manager
Využíváme službu Google Tag Manager nabízenou uživatelům z Evropského hospodářského prostoru, ze Švýcarska a Lichtenštejnska společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko („Google“) a všem ostatním uživatelům společností Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Tag Manager nám slouží ke správě nástrojů a externích služeb, které používáme na našich webech, a umožňuje používat takzvané tagy. Tag je prvek kódu uložený ve zdrojovém textu webu, který slouží například k řízení toho, které prvky stránky nebo služeb a nástroje se aktivují a načítají a v jakém pořadí. Samotný Google Tag Manager neshromažďuje osobní údaje. Nástroj zajišťuje aktivaci jiných tagů, které mohou za určitých okolností shromažďovat údaje a které vysvětlujeme v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Přesnější informace o nástroji Tag Manager najdete také v informacích o nástroji Tag Manager od společnosti Google. Používání nástroje Tag Manager je nezbytné z technických důvodů.

Usercentrics
Využíváme nástroj společnosti Usercentrics GmbH, Sonnenstrasse 23, 80331 Mnichov („Usercentrics“), který zobrazuje banner s informacemi o souborech cookie a umožňuje uložit, spravovat a dokumentovat váš výběr souborů cookie. V souvislosti s nástrojem Usercentrics se používá soubor cookie, do kterého se ukládá vámi vybrané nastavení souborů cookie pro web společnosti Eberspächer. Používání nástroje Usercentrics je nezbytné z technických důvodů.

Google reCAPTCHA
Náš web využívá službu Google reCAPTCHA nabízenou uživatelům z Evropského hospodářského prostoru a ze Švýcarska společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko a všem ostatním uživatelům společností Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 (dále společně jen „Google“). Služba Google reCAPTCHA slouží k ochraně zabezpečení IT a zajištění stability našeho webu a zamezuje zneužití a tomu, aby byl náš web zneužit automatizovaným softwarem (tzv. internetovými boty), tj. ověřuje, zda údaje zadává skutečný člověk. Za tímto účelem dochází ke zpracování různých údajů, například referreru (adresa stránky, ze které uživatel přichází), IP adresy, momentálního snímku okna prohlížeče, o chování uživatele při zadávání údajů a technických informací o prohlížeči a jeho nastavení. Společnost Google rovněž čte soubory cookie z jiných služeb Google. Pokud si nepřejete, aby informace byly přiřazovány k vašemu účtu Google, je nezbytné, abyste se před otevřením stránky, do které jsme integrovali službu Google reCAPTCHA, odhlásili z účtu Google.Uvedené údaje jsou společnosti Google odesílány v šifrované podobě. Používání služby reCAPTCHA se statisticky vyhodnocuje, vaše údaje se ale podle sdělení společnosti Google nepoužívají k zobrazování individuálně přizpůsobené reklamy. Používání služby Google reCAPTCHA je nezbytné z technických důvodů. Pokud jsou osobní údaje přenášeny do USA nebo jiných třetích zemí, děje se tak na základě čl. 49 odst. 1 písm. b) GDPR za účelem plnění smlouvy s vámi nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy. Další informace v této souvislosti najdete prohlášení o ochraně osobních údajů a podmínkách používání společnosti Google.

Google Analytics
Náš web využívá službu pro webovou analytiku Google Analytics nabízenou uživatelům z Evropského hospodářského prostoru, ze Švýcarska a Lichtenštejnska společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko („Google“) a všem ostatním uživatelům společností Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 („Google“). Služba Google Analytics používá soubory cookie s platností 38 měsíců, které při vaší návštěvě na našem webu slouží k zaznamenání údajů o vašem přístupu. Společnost Google z těchto údajů o přístupu sestavuje z našeho pověření pseudonymní uživatelské profily, které přenáší na servery společnosti Google v USA. Vaše IP adresa je před tím anonymizována. Nedokážeme proto určit, ke kterým konkrétním uživatelům patří jednotlivé uživatelské profily. Na základě údajů shromážděných společností Google vás tudíž nedokážeme identifikovat, ani zjistit, jak náš web používáte. Pro případ, že by se při tom výjimečně přenášely do USA osobní údaje, se společností Google jsme smluvně sjednali dodržování evropských zásad ochrany osobních údajů. Při zpracování údajů mimo Evropu se však může v jednotlivých případech stát, že práva občanů EU nebude možné prosadit nebo je nebude možné prosadit v plném rozsahu, například při ukládání a analyzování údajů bezpečnostními orgány USA. Údaje jsou do USA přenášeny pouze v případě, že jste to odsouhlasili v rámci našeho banneru s informacemi o souborech cookie. Souhlas můžete kdykoli odvolat deaktivováním webové analytiky prováděné společností Google nastavení souborů cookie.

Společnost Google bude informace získané prostřednictvím souborů cookie z našeho pověření používat k vyhodnocování používání našeho webu, sestavování zpráv o aktivitách na webu a k tomu, aby nám poskytovala další služby související s používáním webu a internetu. Další informace v této souvislosti najdete také v prohlášení o ochraně osobních údajů služby Google Analytics.

Soubory cookie používané v souvislosti se službou Google Analytics jsou analytické soubory cookie. Tyto soubory cookie používáme pouze tehdy, pokud jejich používání odsouhlasíte. Webovou analytiku prováděnou společností Google můžete kdykoli deaktivovat otevřením nastavení souborů cookie a změnou příslušného výběru. Dále máte následující možnosti:

  • Do prohlížeče Firefox, Internet Explorer nebo Chrome můžete nainstalovat deaktivační plugin poskytovaný společností Google na následujícím odkazu (tato varianta nefunguje na mobilních zařízeních): odkaz na plugin do prohlížeče

 

Google Ads Conversion Tracking
Dále využíváme analytickou službu Google Ads Conversion Tracking společnosti Google. Pokud na náš web přijdete prostřednictvím reklamy společnosti Google, služba Google Ads uloží do vašeho počítače tzv. konverzní soubor cookie. Tyto soubory cookie pozbývají platnosti po uplynutí 30 dnů a neslouží k osobní identifikaci. Pokud před vypršením platnosti souboru cookie navštívíte určité stránky našeho webu, dokážeme jak my, tak společnost Google rozpoznat, že někdo klikl na reklamu, která ho přesměrovala na naši stránku. Každý zákazník služby Google Ads dostává jiný soubor cookie. Soubory cookie tak nelze sledovat prostřednictvím webů zákazníků služby Google Ads. Informace získané pomocí konverzního souboru cookie slouží zákazníkům služby Google Ads, kteří se rozhodli využívat sledování konverzí, k vytváření konverzních statistik. Zákazníci služby Google Ads v nich zjistí celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrováni na stránku opatřenou tagem pro sledování konverzí. Nezískávají však informace, podle nichž by byli schopni osobně identifikovat uživatele.

Soubory cookie používané v souvislosti se službou Google Ads Conversion Tracking jsou marketingové soubory cookie. Tyto soubory cookie používáme pouze tehdy, pokud jejich používání odsouhlasíte. Tyto soubory cookie můžete kdykoli deaktivovat otevřením nastavení souborů cookie a změnou příslušného výběru. Další bližší informace v této souvislosti najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google.

Google Ads
Využíváme technologii Remarketing společnosti Google, která cílenou reklamou na stránkách společnosti Google a partnerů ze sítě Google opětovně oslovuje uživatele, kteří již navštívili náš web a projevili zájem o naši nabídku. K zobrazování reklamy se využívají soubory cookie. Pomocí těchto textových souborů lze při návštěvě webu analyzovat chování uživatelů a získané údaje pak využít k cílenému doporučování výrobků a zobrazování reklamy odpovídající zájmům uživatele.

Soubory cookie používané v souvislosti se službou Google Ads jsou marketingové soubory cookie. Tyto soubory cookie používáme pouze tehdy, pokud jejich používání odsouhlasíte. Jestliže nechcete, aby se vám zobrazovala reklama zohledňující vaše zájmy, můžete tyto soubory cookie kdykoli deaktivovat otevřením nastavení souborů cookie a změnou příslušného výběru, nebo můžete používání souborů cookie společností Google k těmto účelům deaktivovat otevřením stránky https://www.google.cz/settings/ads/onweb. Alternativně můžete používání souborů cookie třetích stran deaktivovat prostřednictvím deaktivační stránky iniciativy NAINAI (anglicky).

Upozorňujeme, že společnost Google má vlastní směrnice o ochraně osobních údajů, které nejsou závislé na našich. Na tyto směrnice a metody nemáme vliv, a proto za ně neodpovídáme ani neručíme. Další informace najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google.

Remarketing na Facebooku
K marketingovým účelům používáme takzvané konverzní a retargetingové tagy (známé také jako „facebookové pixely“) sociální sítě Facebook společnosti Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornie 94025, USA („Facebook“). Facebookový pixel nám umožňuje sledovat účinnost reklamy na Facebooku („konverze“) a zobrazovat reklamu individuálně přizpůsobenou vašemu zájmu o naše produkty („retargeting“).

Facebook za tímto účelem zpracovává údaje shromažďované na našich webech prostřednictvím souborů cookie a podobných technologií. Facebook v důsledku toho dostává informace o tom, že jste z koncového zařízení s určitou IP adresou navštívili náš web. Pokud jste členem Facebooku, může Facebook podle nastavení ochrany soukromí vašeho účtu na Facebooku přiřadit návštěvu našeho webu k vašemu účtu na Facebooku a tyto informace použít k zobrazování individuálně přizpůsobené reklamy na Facebooku.

Data vznikající v této souvislosti může Facebook také za účelem vyhodnocení předávat serverům v USA a na tyto servery je ukládat. Pro případ, že by se do USA přenášely osobní údaje, jsme s Facebookem smluvně sjednali dodržování evropských zásad ochrany osobních údajů. Při zpracování údajů mimo Evropu se však může v jednotlivých případech stát, že práva občanů EU nebude možné prosadit nebo je nebude možné prosadit v plném rozsahu, například při ukládání a analyzování údajů bezpečnostními orgány USA. Údaje jsou do USA přenášeny pouze v případě, že jste to odsouhlasili v rámci našeho banneru s informacemi o souborech cookie. Souhlas můžete kdykoli odvolat deaktivováním facebookového pixelu nastavení souborů cookie.

Soubory cookie používané v souvislosti s Facebookem jsou marketingové soubory cookie. Tyto soubory cookie používáme pouze tehdy, pokud jejich používání odsouhlasíte. Shromažďování údajů Facebookem můžete kdykoli deaktivovat otevřením nastavení souborů cookie a změnou příslušného výběru. Jako člen Facebooku můžete v nastavení ochrany soukromí svého účtu na Facebooku upravit další nastavení zpracování údajů související s reklamou na Facebooku. Další informace o zpracování údajů Facebookem najdete v zásadách používání dat na Facebooku.

Google Maps
Na našich stránkách používáme k vizuálně atraktivnímu zobrazení geografických informací Mapy Google. Tato služba vám zároveň usnadňuje vyhledávání prodejců. Mapy Google je mapová služba společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Aby bylo možné do našeho webu integrovat a ve vašem prohlížeči zobrazovat mapové podklady společnosti Google, musí vás webový prohlížeč při otevření stránky s kontakty vytvořit spojení se serverem společnosti Google, který se může také nacházet v USA. Společnost Google tím získá informaci o tom, že z IP adresy vašeho zařízení byla otevřena kontaktní stránka našeho webu. Aby bylo toto zpracování v USA možné, získáváme v rámci banneru s informacemi o souborech cookie nebo před aktivací funkce map váš souhlas. Upozorňujeme, že při zpracování údajů mimo Evropu se může v jednotlivých případech stát, že práva občanů EU nebude možné prosadit nebo je nebude možné prosadit v plném rozsahu, například při ukládání a analyzování údajů bezpečnostními orgány USA. Souhlas můžete kdykoli odvolat deaktivováním služby Mapy Google v nastavení souborů cookie.

Když jste přihlášeni ke svému profilu Google a otevřete na našem webu vyhledávač prodejců (také v žádosti o nabídku), může společnost Google tuto událost propojit s vaším profilem. Pokud si přiřazování ke svému profilu Google nepřejete, je nezbytné, abyste se před otevřením naší kontaktní stránky nebo před aktivací funkce map odhlásili od účtu Google. Společnost Google ukládá vaše údaje a využívá je k účelům reklamy, průzkumu trhu a individuálně přizpůsobeného zobrazování Map Google. Toto shromažďování údajů společností Google můžete odmítnout. Další informace najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google a v dodatečných smluvních podmínkách služeb Mapy Google a Google Earth.

3. Souhlasy a vaše práva ve vztahu k ochraně osobních údajů
Veškeré osobní údaje, které zadáte na webu společnosti Eberspächer, budou bez vašeho samostatného souhlasu použity pouze k účelu, k němuž jste je zadali (například k vytvoření nabídky), a dále k technické administraci. Při zadávání údajů vás informujeme o účelu jejich použití a případně požádáme o souhlas s dalším používáním. Právní základ pro zpracování údajů tvoří v těchto případech souhlas dle čl. 6 odst. 1 a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Váš souhlas je vždy dobrovolný a můžete ho kdykoli s účinností do budoucna odvolat.

I pokud souhlas poskytnete, můžete kromě toho využívání svých osobních údajů k propagačním či marketingovým účelům či k účelům průzkumu mínění kdykoli odmítnout nebo si vyžádat informace o těchto uložených údajích. Své osobní údaje, které jsou u nás uložené, můžete nechat kdykoli opravit, zablokovat nebo vymazat. Za tímto účelem se poštou nebo e-mailem obraťte na odpovědnou osobu uvedenou v impresu. Upozorňujeme, že nesmažeme data, která potřebujeme k vyřízení dosud nedokončeného plnění nebo k prosazení našich práv a nároků. To samé platí i pro data, která musíme uchovávat dle požadavků právních předpisů. Tato data nejprve zablokujeme.

Pokud poskytovatelé služeb uvedení v tomto prohlášení zpracovávají vaše údaje mimo Evropskou unii, zajišťujeme, aby poskytovatelé služeb smluvně nebo jiným způsobem zaručovali rovnocennou úroveň ochrany dat jako v Evropské unii. Prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v impresu si můžete vyžádat kopii těchto záruk.

Rovněž máte právo vyžádat si od nás elektronickou kopii údajů, které zpracováváme v rámci smlouvy nebo na základě vašeho souhlasu (tzv. právo na přenositelnost dat).

4. Změny prohlášení o ochraně osobních údajů
Společnost Eberspächer si vyhrazuje právo své prohlášení o ochraně osobních údajů kdykoli bez předchozího oznámení pozměnit. Doporučujeme proto, abyste se pravidelně informovali o případných změnách.

5. Kontakt pro dotazy týkající se ochrany osobních údajů
Máte-li dotazy, které se týkají zpracování vašich osobních údajů, můžete se na nás s žádostí o poskytnutí informací, podněty nebo stížnostmi kdykoli obracet prostřednictvím adresy privacy-EPRA[at]eberspaecher.com. Vaší záležitostí se neprodleně začneme zabývat. Také máte právo obrátit se na orgán pro ochranu osobních údajů a podat u něj stížnost.

Copyright
© 2020 Eberspächer Climate Control Systems GmbH, Esslingen, Německo – všechny stránky této internetové prezentace.

II. Právní upozornění k obsahu tohoto webu

1. Všechna práva vyhrazena
Texty, fotografie, grafiky, zvuky, animace a videa i jejich uspořádání na webu společnosti Eberspächer podléhají ochraně autorským právem a dalšími ochrannými právy. Obsah tohoto webu je bez souhlasu společnosti Eberspächer zásadně zakázáno ke komerčním účelům kopírovat, šířit, pozměňovat či zpřístupňovat třetím osobám. Některé weby společnosti Eberspächer mimoto obsahují fotografie, na které se vztahují autorská práva třetích stran.

Fotografie pro tisk se smějí používat jen k redakčním účelům v rámci novinářského zpravodajství o skupině Eberspächer, a to s uvedením zdroje „Eberspächer“. Otisk a zveřejnění jsou možné bez nároku na honorář. Tisková média však žádáme o zaslání výtisku, elektronická (internetová) média pak o stručné oznámení. K ostatním/komerčním způsobům využití fotografií je zapotřebí předchozího písemného souhlasu tiskového oddělení společnosti Eberspächer.

2. Neposkytování příslibu záruky
Tyto weby jsme vytvořili s maximální možnou pečlivostí. Společnost Eberspächer však navzdory tomu neručí za bezchybnost a přesnost poskytovaných informací. Informace uvedené na těchto webech rovněž nepředstavují výslovně a/nebo individuálně poskytnutou záruku.

3. Neposkytování licence
Cílem společnosti Eberspächer je prezentovat se novátorským a informativním webem. Doufáme, že vás tento web nadchne stejně jako nás. Duševní vlastnictví, které obsahuje (například patenty, značky a autorská práva), je chráněno. Tento web neuděluje licenci k využívání duševního vlastnictví společnosti Eberspächer ani třetích stran.

4. Odkazy
Obsah webů cizích firem, resp. třetích stran, na které se dostanete prostřednictvím odkazů na našem webu, je mimo vliv společnosti Eberspächer, která za něj tudíž nepřebírá odpovědnost. Společnost Eberspächer tímto výslovně prohlašuje, že si nepřivlastňuje obsah odkazovaných stránek. Za škody, které vyplynou z používání těchto cizích stránek, ručí výhradně provozovatel odkazované stránky. Za internetové stránky ostatních podniků našeho koncernu obsahově odpovídají výhradně tyto koncernové podniky. Pokud byste u konkrétní prezentace, na kterou odkazujeme z našeho webu, zjistili nezákonný obsah, odkaz po vašem upozornění neprodleně deaktivujeme. Za tímto účelem se laskavě obraťte na kontaktní adresu uvedenou v impresu.

5. Výrobky a ceny
Údaje o rozsahu dodávky a plnění, vzhledu, cenách, rozměrech a hmotnosti výrobků uvedených na našich webech odpovídají informacím, které byly k dispozici v okamžiku redakční uzávěrky dané stránky, a jsou založeny na vlastnostech německého trhu. Z toho důvodu si výslovně vyhrazujeme právo na provádění změn. Uvedené ceny platí pro naše smluvní partnery jako nezávislé doporučení. O aktuálních prodejních cenách se proto informujte u prodejce dle vlastní volby.

6. Specifická provedení pro určité státy
Důsledkem mezinárodního rozšíření internetu je, že se tyto stránky odvolávají na výrobky nebo služby, které v ostatních státech mimo Německo nemusejí být (zatím) k dispozici nebo jsou v nich k dispozici pod jiným názvem a v jiném provedení. Podívejte se, zda je na stránkách uvedeno zastoupení pro váš stát, a v případě potřeby se obracejte přímo na ně.