Zum Inhalt springen

Duomenų apsaugos deklaracija / teisinės nuorodos

Redakcija: 2022 m. rugsėjis

„Eberspächer“ džiaugiasi, kad apsilankėte šioje svetainėje ir domitės mūsų įmone ir produktais.

I. Duomenų apsauga

1. Duomenų valdytojas ir duomenų apsaugos pareigūnas

„Eberspächer Climate Control Systems International GmbH“
Eberspächerstraße 24 , 73730 Esslingen, Vokietija
Telefonas: +49 711 939-00
El. Nudeln: info[at]eberspaecher.com

Toliau „Eberspächer“, „mes“, „mums“ ir „mūsų“ („savo“) reiškia pirma nurodytas bendroves.

Bendra atsakomybė reguliuojama atitinkamais susitarimais tarp atskirų įmonių. Už duomenų tvarkymą svetainėje įmonės atsako bendrai. Čia kiekviena įmonė savarankiškai atsako už teisėtą asmens duomenų tvarkymą ir duomenų subjekto teisių suteikimą, įskaitant ir privalomosios informacijos pateikimą. Jei reikia, įmonės viena kitai šiais klausimais padeda. Jei Jums apie tai reikia daugiau informacijos, mes mielai pateiksime ją pasiteiravus. Arba Jūs galite dėl to kreiptis pagal pirma pateiktus kontaktinius duomenis.

Su mūsų koncerno duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti pirma nurodytu pašto adresu arba el. pašto adresu datenschutz[at]eberspaecher.com (Tema: „z. Hd. Datenschutzbeauftragte“, vok. k. „duomenų apsaugos pareigūnui“).

2. Informacija apie duomenų tvarkymą lankantis mūsų svetainėje
Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, kuriuos gauname Jums lankantis mūsų svetainėje arba kuriuos Jūs mums pateikiate pagal duomenų apsaugos teisės nuostatas.

Lankytis mūsų svetainėje galima ir nenurodant asmens duomenų. Asmens duomenys renkami tik kai tai būtina dėl techninių priežasčių tam, kad būtų galima naudotis mūsų svetaine, arba kai naudojatės tam tikromis mūsų svetainėje teikiamomis funkcijomis, pvz., kontaktų formomis. Tuomet Jūsų asmens duomenys renkami siekiant suteikti galimybę naudotis pageidaujamomis funkcijomis.

Kai lankotės mūsų svetainėje, mūsų saityno serveriai standartiškai išsaugo IP adresą, kuris Jums buvo priskirtas Jūsų interneto paslaugų teikėjo, svetainę, iš kurios pas mus lankotės, mūsų tinklalapį, kuriame lankotės, galimus siuntų katalogus, pageidaujamų duomenų kiekį, paieškos sąvokas, datą ir laiką. Šie duomenys įrašomi į protokolą ir saugomi tris mėnesius. Duomenis naudojame siekdami atpažinti ir pašalinti galimą saugumo riziką arba svetainės veikimo sutrikimus. Šio duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktas, pagal kurį duomenis leidžiama tvarkyti siekiant apginti teisėtus interesus. Mūsų teisėti interesai yra svetainės funkcijų užtikrinimas ir kibernetinių išpuolių atpažinimas ankstyvame etape bei jų išvengimas. 

Jūsų duomenis renkame ir tada, kai su mumis susisiekiate pasinaudodami svetainėje teikiama kontaktų forma arba kitu būdu. Jeigu dėl kontaktinės formos nenurodyta nieko papildomai, šiuos duomenis naudosime tik atsakydami į jūsų užklausas ir techniniam duomenų administravimui. Duomenys, kuriuos pateikti būtina, pažymėti kaip privalomi duomenys. Jūsų gali būti paprašyta pateikti kitus asmens duomenis. Šie duomenys teikiami savanoriškai ir mes juos naudojame tik siekdami atsakyti į Jūsų užklausas. Kai naudojatės kontaktų forma, Jūsų duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies b punktas, jei duomenys reikalingi sutartiniams santykiams užmegzti arba palaikyti.

3. Informacija apie slapukų ir panašių technologijų naudojimą
Norėdama  galėtų įgyvendinti techniškai būtinas savo interneto svetainės funkcijas, suprasti, kaip naudojamasi jos pasiūlymais, nuolat tobulinti savo svetainę ir pasiūlyti pagal Jūsų pageidavimus pritaikytą turinį, „Eberspächer“ naudoja slapukus. Slapukai – tai nedidelės tekstinės rinkmenos, kurias svetainė išsaugo standžiajame diske. Slapukai Jūsų kompiuteryje negali padaryti jokios žalos, jie negali vykdyti jokių programų ir juose nėra jokių virusų. Vietoje slapukų gali būti naudojami ir vadinamieji žiniatinklio švyturiai arba į juos panašios įprastos technologijos, padedančios (laikinai) išsaugoti informaciją apie tam tikrus naudotojus arba naudojimo procesus. Jūs galite bet kuriuo metu, atitinkamai nustatydami savo naršyklę, nesutikti, kad slapukai būtų išsaugomi Jūsų kompiuteryje – šiam tikslui naudokite savo naršyklės nustatymus arba pagalbines funkcijas. Tokiu atveju mūsų svetainės veikimas tam tikromis aplinkybėmis gali būti apribotas. „Eberspächer“ slapukus naudoja įvairiais tikslais. Daugiau informacijos apie atskirus slapukus rasite, iškvietę Slapukų nustatymų funkciją.

Techniniu požiūriu būtini slapukai.
Šių slapukų paprastai reikia tam, kad galėtumėte naudotis svetainės funkcijomis, pvz., saugoti formų duomenis (pvz., įvestus kontaktinėje formoje) arba valdyti informacijos (pvz., slapukų juostos) rodymo parametrus. Su techniniu požiūriu būtinais slapukais susijusio duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 str. 1 d. b p. Galimybės išjungti šiuos techniniu požiūriu būtinus slapukus nėra. Svetainės veikimui reikalingus įrankius mes naudojame, remdamiesi savo teisėtu interesu pagal BDAR 6 str. 1 d. f punktą, kad suteiktumėme Jums galimybę patogiai ir individualiai naudotis mūsų svetaine ir kad ja naudojantis būtų kiek įmanoma labiau taupomas laikas. Tam tikrais atvejais šie įrankiai gali būti reikalingi ir tam, kad būtų išpildyta sutartis arba vykdomos sutartimi numatytos priemonės – tada duomenys tvarkomi pagal BDAR 6 str. 1 d. b punktą.

Analizės slapukai.
Dar kiti slapukai naudojami statistinei svetainės naudojimo analizei. Jie padeda sužinoti, pavyzdžiui, koks mūsų svetainės turinys naudotojams yra itin aktualus ir kokios rūšies galiniai prietaisai buvo naudojami lankantis joje. Taip savo svetainę galime padaryti įdomesnę naudotojams. Turėdami informacijos apie naudotas naršykles ir galinius prietaisus, puslapių dizainą galime pritaikyti svarbiausiems naršyklės tipams. Šiuos slapukus naudojame tik tada, jei su jų naudojimu sutinkate. Jūsų duotas sutikimas yra duomenų tvarkymo, naudojant analizės slapukus (BDAR 6 str. 1 d. a punktas), ir duomenų perdavimo į trečiąją valstybę (BDAR 49 str. 1 d.1 s. a punktas) teisinis pagrindas. Jūs galite atšaukti savo sutikimą, iškvietę Slapukų nustatymų funkciją ir ten pakeisdami atitinkamą parinktį. Prieiga prie galinių prietaisų ir informacijos įrašymas juose vykdomas remiantis ES valstybių narių įstatymų, įgyvendinančių Elektroninių ryšių privatumo apsaugos direktyvą, pagrindu.

Rinkodaros slapukai.
Slapukus taip pat naudojame reklamos ir rinkodaros tikslais, kad galėtume parengti Jums asmeniškai pritaikytą reklamą ir taip pat ir kitose svetainėse (pvz., „Google“ arba „Facebook“) rodyti mūsų produktų ir pasiūlymų, kuriais domėjotės mūsų interneto svetainėje arba kurie, mūsų manymu, Jus galėtų dominti, reklaminį turinį. Rengiant asmeniškai pritaikytą reklamą (vadinamoji pakartotinė tikslinių grupių rinkodara) naudojama ir bendroji trečiųjų asmenų kitose svetainėse surinkta informacija apie galimus mūsų interneto svetainės naudotojų ir kitų besidominčių asmenų interesus. Informacija tuomet išsaugoma prie slapukų identifikatorių. Jūs identifikuojami ne kaip asmuo, o tik kaip Jūsų naudotų galinių prietaisų naudotojas. Kai slapukai ištrinami, asmeniškai pritaikytas reklaminis turinys panaikinamas. Šiuos slapukus naudojame tik tada, jei su jų naudojimu sutinkate. Jūsų duotas sutikimas yra duomenų tvarkymo, naudojant rinkodaros slapukus (BDAR 6 str. 1 d. a punktas), ir duomenų perdavimo į trečiąją valstybę (BDAR 49 str 1 d. a punktas) teisinis pagrindas. Jūs galite atšaukti savo sutikimą, iškvietę Slapukų nustatymų funkciją ir ten pakeisdami atitinkamą parinktį. Prieiga prie galinio prietaiso ir informacijos įrašymas jame vykdomas remiantis ES valstybių narių įstatymų, įgyvendinančių Elektroninių ryšių privatumo apsaugos direktyvą, pagrindu.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad kai kuriuose mūsų svetainės tinklalapiuose tam tikromis aplinkybėmis gali būti slapukų, tiesiogiai nesusijusių su „Eberspächer“. Kai lankotės puslapyje, kuriame yra trečiųjų šalių (pvz., „Youtube“, „issuu“ ir pan.) patalpinto turinio, šie tretieji asmenys gali būti įrašę savo slapukus. „Eberspächer“ įtakos šių slapukų naudojimui neturi ir dėl jų veikimo būdo jų pasiekti negali, nes prieigą turi tik tie, kurie juos įrašė. Daugiau informacijos rasite atitinkamos trečiosios šalies interneto svetainėse.

4. Sutikimai ir Jūsų su duomenų apsauga susijusios teisės
Be specialaus Jūsų sutikimo visi Jūsų „Eberspächer“ svetainėje nurodyti asmens duomenys yra tvarkomi tik tuo tikslu, kuriam Jūs juos nurodėte (pvz., pasiūlymui pateikti), bei techniniam administravimui. Kiekvieną kartą Jums įvedant duomenis būsite informuojami, kaip jie bus naudojami, ir galbūt bus prašoma sutikimo juos naudoti toliau. Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas tokiais atvejais yra Jūsų sutikimas pagal BDAR 6 str. 1 d. a punktą. Jūsų sutikimas visada yra savanoriškas ir Jūs galite bet kuriuo metu jį atšaukti, kad juo nebebūtų remiamasi ateityje.

Be to, net ir davę sutikimą naudoti Jūsų asmens duomenis reklamos ir rinkodaros arba rinkotyros tikslais, Jūs galite bet kuriuo metu pareikalauti suteikti Jums informaciją apie šiuos įrašytus duomenis. Taip pat bet kuriuo metu galite paprašyti ištaisyti, užblokuoti arba ištrinti mūsų saugomus Jūsų asmens duomenis. Tam kreipkitės raštu arba el. paštu į duomenų valdytoją (I). Atkreipiame dėmesį į tai, kad duomenų ištrinti negalima, jei jie reikalingi dar neįvykdytiems įsipareigojimams arba mūsų teisėms ir reikalavimams įvykdyti. Tai taikoma ir duomenų, kuriuos privalome saugoti pagal teisės aktų nuostatas, atveju. Tokie duomenys pirmiausia užblokuojami.

Jei šioje deklaracijoje nurodyti paslaugų teikėjai Jūsų duomenis tvarko ne Europos Sąjungoje, užtikriname, kad jie pagal sutartį arba kitu būdu garantuoja Europos Sąjungos reikalavimus atitinkantį duomenų apsaugos lygį. Per duomenų tvarkytoją (I) Jūs galite pareikalauti šios garantijos kopijos.

Taip pat Jūs turite teisę paprašyti mūsų pateikti elektroninę duomenų, kuriuos mes tvarkome dėl sutarties arba remdamiesi Jūsų sutikimu, kopiją (vadinamoji teisė į duomenų perkeliamumą).

Galiausiai Jūs turite teisę dėl su Jūsų konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi, kai tai vykdoma pagal BDAR 6 str. 1 d. e punktą (duomenų tvarkymas viešojo intereso labui) arba BDAR 6 str. 1 d. f punktą (duomenų tvarkymas siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų). Jei pareikšite nesutikimą, mes Jūsų asmens duomenis toliau tvarkysime tik tada, jei įrodysime, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus. Jei mes Jūsų asmens duomenis tvarkome tiesioginės rinkodaros tikslais, siekiant teisėtų interesų jų apsvarstymo pagrindu, Jūs taip pat turite teisę dėl to bet kuriuo metu pareikšti nesutikimą, nenurodydami priežasties.
 

4. Duomenų apsaugos deklaracijos pakeitimai
„Eberspächer“ pasilieka teisę bet kuriuo metu iš anksto neįspėjusi pakeisti savo duomenų apsaugos deklaraciją. Todėl rekomenduojame nuolat stebėti, ar yra pakeitimų.
 

5. Kontaktai dėl duomenų apsaugos
Jei dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo kiltų klausimų, savo užklausas, pastabas ir skundus bet kuriuo metu mums galite pateikti el. pašto adresu info[at]leopolis.lt. Į Jūsų klausimus nedelsdami atsakysime. Taip pat turite teisę kreiptis į duomenų apsaugos instituciją ir pateikti jai skundą.

II. Teisiniai nurodymai dėl svetainės turinio

1. Visos teisės saugomos
Tekstams, vaizdams, grafikams, garsams, animacijoms ir vaizdo filmukams bei jų išdėstymui „Eberspächer“ svetainėje taikoma autorių teisių ir kitų nuosavybės teisių apsauga. Šios svetainės turinys be „Eberspächer“ leidimo negali būti komerciniais tikslais kopijuojamas, platinamas, keičiamas ar padaromas prieinamas trečiosioms šalims. Kai kuriose „Eberspächer“ svetainėse teikiami vaizdai, kuriems taikoma trečiųjų šalių autorių teisė.

Vaizdai spaudoje gali būti naudojami tik redakciniais tikslais skelbiant žurnalistinius pranešimus apie „Eberspächer“ grupę nurodant šaltinį „Eberspächer“. Todėl šios medžiagos spausdinimas ir viešinimas yra nemokamas. Tačiau tuomet, kai žiniasklaidos priemonė yra spausdinama, prašome vieno pavyzdinio egzemplioriaus, o kai pateikiama elektroniniu formatu – trumpai mus apie tai informuoti. Dėl kitokio (komercinio) vaizdų naudojimo reikalingas išankstinis rašytinis „Eberspächer“ spaudos skyriaus leidimas.
 

2. Garantija nesuteikiama
Šios interneto svetainės sukurtos labai kruopščiai. Nepaisant to, „Eberspächer“ negali prisiimti atsakomybės ir teigti, kad visa informacija yra teisinga ir tiksli. Šių internetinių svetainių informacija nereiškia, kad už ją aiškiai ir (arba) su atsakomybe garantuojama.
 

3. Licencijos nesuteikimas
„Eberspächer“ siekia Jums pasiūlyti pažangią ir informatyvią interneto svetainę. Tikimės, kad ji jums patiks. Svetainėje pateikta intelektinė nuosavybė (patentai, prekių ženklai ir autorių teisės) yra saugomi atitinkamomis teisėmis. Šia svetaine nesuteikiama licencija naudoti intelektinę „Eberspächer“ ar trečiųjų šalių nuosavybę.
 

4. Nuorodos
Mes negalime daryti įtakos kitų įmonių ar kitų trečiųjų šalių svetainių turiniui, kurį pasiekiate per mūsų svetainėse teikiamas nuorodas, todėl negalime prisiimti atsakomybės už jų turinį. Dėl šios priežasties „Eberspächer“ aiškiai pareiškia, kad per nuorodas pasiekiamų tinklalapių turinio nelaiko savo teikiamu turiniu. Už žalą, patirtą naudojantis tokių kitų teikėjų tinklalapiais, atsako tik tinklalapio, į kurį buvo nukreipta, valdytojas. Už susijusių įmonių tinklalapių turinį atsako tik susijusios įmonės. Jei konkrečiame pasiūlyme, kurio nuoroda teikiama mūsų svetainėje, aptiksite neteisėtą turinį, Jums nurodžius, tą nuorodą nedelsdami deaktyvinsime. Šiuos tikslu kreipkitės kontaktų skyriuje nurodytais adresais.
 

5. Gaminiai ir kainos
Duomenys apie svetainėse teikiamų produktų tiekimo ir susijusių paslaugų tiekimo apimtį, išvaizdą, kainas, matmenis ir svorį atitinka žinias, turėtas baigiant kurti tinklalapius, ir yra pateikti atsižvelgiant į Vokietijos rinkos ypatybes. Todėl pabrėžiame, kad pasiliekame teisę daryti pakeitimus. Nurodytos kainos mūsų sutarčių partneriams yra neprivalomos. Todėl savo pasirinkto prekybos tarpininko pasidomėkite apie jo dabartines pardavimo kainas.
 

6. Konkrečioms šalimsskirti modeliai
Dėl tarptautinio saityno paplitimo šie tinklalapiai susiję ir su produktais ar paslaugomis, kurie kitose nei Vokietija šalyse neteikiami, dar neteikiami arba teikiami kitokiais pavadinimais ir kitokių modelių. Patikrinkite, ar yra nurodyta atstovybė Jūsų šalyje, ir prireikus kreipkitės tiesiogiai į ją.

Autorių teisės
© 2022 „Eberspächer Climate Control Systems International GmbH“, Esslingen, Vokietija, priklauso visi šio interneto projekto tinklalapiai.