Skip navigation

Andmekaitsedeklaratsioon / Õigusalased märkused

Seis: September 2022

Eberspächeril on hea meel, et külastate meie veebilehte ning tunnete huvi meie ettevõtte ja toodete vastu.

I. Data protection

1. Vastutav töötleja ja andmekaitseametnik

Eberspächer Climate Control Systems International GmbH
Eberspächerstraße 24, 73730 Esslingen, Deutschland
Telefon: +49 711 939-00
E-Mail: info[at]eberspaecher.com

Järgnevalt viitavad „Eberspächer“, „meie“, „meile“ ja „meid“ eespool nimetatud ettevõtetele.

Ühisvastutust reguleerib ettevõtete vaheline vastav leping. Ettevõtted vastutavad sealjuures ühiselt andmete töötlemise eest veebilehel. Ettevõtjad vastutavad igaüks iseseisvalt isikuandmete seadusliku töötlemise ja andmesubjekti õiguste tagamise eest, sealhulgas kohustusliku teabe kättesaadavaks tegemise eest. Vajaduse korral toetavad ettevõtted üksteist verkauft osas. Kui vajate sellega seoses lisateavet, anname seda taotluse esitamisel hea meelega. Võite selleks meiega ühendust võtta, kasutades ülaltoodud kontaktandmeid.

Meie kontserni andmekaitseametnikuga saab ühendust eespool nimetatud postiaadressil ja e-posti adressil datenschutz[at]eberspaecher.com (märksõna: „Andmekaitseametnikule“).

1. Teave andmetöötluse kohta meie veebilehe külastamise ajal
Töötleme isikuandmeid, mis tekivad meie veebilehe külastuse ajal või mille te meile edastate, kooskõlas andmekaitsealaste õigusaktidega.

Meie veebilehte saab külastada ka ilma isikuandmeid esitamata. Isikuandmeid kogutakse vaid juhul, kui see on tehniliselt vajalik meie veebilehe kasutamiseks või kui kasutate meie veebilehel pakutavaid funktsioone, näiteks kontaktivorme. Isikuandmeid kogutakse sellisel juhul selleks, et võimaldada soovitud funktsioonide kasutamist.

Kui te külastate meie veebilehte, salvestame oma veebiserverisse tavaliselt IP-aadressi, mille on määranud teie internetiteenusepakkuja, veebilehe, mille kaudu te meid külastasite, alamlehed, mida te meie veebilehel külastate, allalaadimised, kasutatava brauseri, otsingusõnad ning kuupäeva ja kellaaja. Neid andmeid säilitatakse kolm kuud. Kasutame neid andmeid selleks, et tuvastada ja kõrvaldada võimalikke turvariske või veebilehe opereerimise tõrkeid. Selle andmetöötluse õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f, mille alusel on andmete töötlemine lubatud õigustatud huvi korral. Meie õigustatud huvi on veebilehe funktsioonide tagamine ning küberrünnakute varane tuvastamine ja tõrjumine.

Kogume teie andmeid ka siis, kui võtate meiega ühendust veebilehel oleva kontaktivormi kaudu või muul viisil. Kui kontaktivormiga seoses pole teisiti öeldud, kasutame neid andmeid ainult teie päringule vastamiseks ning tehniliseks halduseks. Kohustuslikud andmed on vastavalt märgistatud. Teilt võidakse paluda muude isikuandmete edastamist. Need andmed on vabatahtlikud ja me kasutame neid ainult teie päringu käsitlemiseks. Kontaktivormi kaudu esitatud andmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b, kui andmeid on vaja lepingu ettevalmistamiseks või täitmiseks.

3. Teave küpsiste ja nendega võrreldavate tehnoloogiate kasutamise kohta
Selleks, et meie veebilehel oleks võimalik teatud tehniliselt vajalikke funktsioone kasutada, meie pakutava sisu kasutamist jälgida ning veebilehte pidevalt optimeerida ja teie soovidele vastavat sisu pakkuda, kasutab Eberspächer küpsiseid. Küpsised on väiksed tekstifailid, mille veebileht salvestab teie kõvakettale. Küpsised ei tekita teie arvutile mingit kahju, need ei käivita programme ega sisalda viiruseid. Küpsiste asemel võidakse kasutada ka nn loenduspiksleid või sarnaseid levinud tehnoloogiaid, mis on mõeldud kasutajate või nende tehtud toimingutega seotud info (vahe)salvestamiseks. Te saate küpsiste salvestamise oma arvutis igal ajal oma brauseri seadete kaudu keelata. Selleks vaadake oma brauseri sätteid või abifunktsiooni. Veebilehe toimimine võib sellisel juhul olla piiratud. Eberspächer kasutab küpsiseid erineval otstarbel. Täiendavat teavet üksikute küpsiste kohta saate kui avate Küpsiste seadistused.

Tehniliselt vajalikud küpsised.
Nende küpsiste peamine eesmärk on võimaldada veebilehe funktsioonide kasutamist, nt säilitada vormidele sisestatud andmeid (nt kontaktvorm) või juhtida info kuvamist (nt küpsistega nõustumise riba). Tehniliselt vajalike küpsistega seoses toimuva andmetöötluse õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b. Tehniliselt vajalike küpsiste keelamist ei pakuta. Me kasutame veebilehe toimimiseks vajalikke vahendeid oma õigustatud huvi alusel vastavalt IKÜMi art 6 lg 1 punktile f, et võimaldada teil meie veebilehte mugavamalt ja individuaalsemalt kasutada ning teha kasutamine võimalikult aegasäästvaks. Teatud juhtudel võivad need vahendid olla vajalikud ka lepingu täitmiseks või lepingueelsete meetmete rakendamiseks, millisel juhul toimub töötlemine vastavalt IKÜMi art 6 lg 1 punktile b.

Analüüsiküpsised.
Ülejäänud küpsised on mõeldud veebilehe kasutamise analüüsimiseks statistika eesmärgil. Nende abil saame teada näiteks seda, milline sisu on meie veebilehel kasutajate jaoks eriti asjakohane ja milliste lõppseadmete kaudu veebilehte külastatakse. Nii saame oma veebilehte kasutajate jaoks huvitavamaks muuta. Kasutatava brauseri ja lõppseadmete kohta saadud info võimaldab meil veebilehe kujundust olulisemate brauseritüüpide jaoks kohandada. Kasutame neid küpsiseid ainult siis, kui te sellega nõus olete. Teie nõusolek on õiguslik alus andmete töötlemiseks seoses analüüsiküpsistega (IKÜMi art 6 lg 1 punkt a) ja andmete edastamiseks kolmandatele riikidele (IKÜMi art 49 lg 1 lause 1 punkt a). Oma nõusoleku saate tühistada, kui avate Küpsiste sätted muudate seal vastavat valikut. Juurdepääs teabele ja selle salvestamine lõppseadmetes põhineb ELi liikmesriikide e-privaatsuse direktiivi rakendusaktidel.

Turundusküpsised.
Kasutame küpsiseid reklaami ja turunduse jaoks, et võimaldada isikupärastatud reklaamide kuvamist ning näidata teile ka teistel veebilehtedel (nt Google ja Facebook) reklaame meie toodete ja pakkumiste kohta, mille vastu te olete meie veebilehel huvi tundnud või mis sobivad kokku sisuga, mis võib olla teie jaoks huvitav. Meie sisu isikupärastatud reklaamimisel kasutatakse üldist infot meie veebilehe kasutajate võimalike huvide ja teiste huviliste kohta, kelle kohta koguvad infot kolmandad isikud teistel veebilehtedel (nn taasturundus). See info salvestatakse küpsiseidentifikaatorite all. Teie isikut ei tuvastata, vaid äratundmine toimub ainult teie poolt kasutatavate lõppseadmete järgi. Pärast küpsiste kustutamist lõpeb ka reklaamisisu isikupärastamine. Kasutame neid küpsiseid ainult siis, kui te sellega nõus olete. Teie nõusolek on õiguslik alus andmete töötlemiseks seoses analüüsiküpsistega (IKÜMi art 6 lg 1 punkt a) ja andmete edastamiseks kolmandatele riikidele (IKÜMi art 49 lg 1 punkt a). Oma nõusoleku saate tühistada, kui avate Küpsiste sätted ja muudate seal vastavat valikut. Juurdepääs teabele ja selle salvestamine lõppseadmes põhineb ELi liikmesriikide e-privaatsuse direktiivi rakendusaktidel.

Juhime tähelepanu sellele, et meie veebilehe mõnel alamlehel võivad olla ka küpsiseid, mis ei ole seotud Eberspächeriga. Kui külastate lehekülgi, mille sisu pakuvad kolmandad isikud (nt Youtube, issuu jms), võivad need kolmandad sisupakkujad salvestada küpsiseid. Eberspächer ei mõjuta nende küpsiste kasutamist ega oma küpsiste talitluslaadi tõttu neile juurdepääsu, sest küpsistele juurdepääs on võimalik ainult sellel, kes need algselt lõi. Lisateavet saate vaadata seotud kolmandate isikute veebilehtedelt.

4. Consent and your rights regarding privacy
Kõiki isikuandmeid, mille olete Eberspächeri veebilehtedel sisestanud, kasutatakse ilma teie eraldi nõusolekuta ainult eesmärgil, milleks te neid olete esitanud (nt pakkumise koostamiseks), aga ka tehniliseks administreerimiseks. Teatud sisestuste korral teavitatakse teid kasutamiseesmärgist ja teilt võidakse paluda edasiseks kasutamiseks nõusolekut. Sellistel juhtudel on andmete töötlemise õiguslikuks aluseks nõusolek vastavalt IKÜMi art 6 lg 1 punktile a. Teie nõusolek on alati vabatahtlik ja te saate selle edasiulatuva mõjuga igal ajal tagasi võtta.

Lisaks võite ka siis, kui olete andnud nõusoleku oma isikuandmete kasutamiseks reklaami või turundus- ja arvamusuuringu eesmärgil, igal ajal nõuda teavet nende salvestatud andmete kohta. Teil on ka igal ajal võimalik lasta meie juures salvestatud isikuandmeid korrigeerida, blokeerida või kustutada. Selleks kirjutage kiri või e-kiri vastutavale töötlejale (I.). Juhime teie tähelepanu sellele, et andmeid , mida on vaja täitmata teenuste osutamiseks või meie õiguste teostamiseks ja nõuete esitamiseks, ei kustutada. See kehtib ka andmete kohta, mida oleme kohustatud säilitama õigusaktide järgi. Sellised andmed esialgu blokeeritakse.

Kui selles deklaratsioonis nimetatud teenusepakkujad töötlevad teie andmeid väljaspool Euroopa Liitu, veendume, et need teenusepakkujad tagavad kas lepingus võetud kohustusena või muul viisil Euroopa Liidu kaitsetasemega samaväärse kaitsetaseme. Te võite vastutava töötleja kaudu nõuda nende garantiide koopia.

Lisaks on teil õigus nõuda meilt elektrooniline koopia nendest andmetest, mida me töötleme lepingu raames või teie nõusoleku alusel (nn õigus andmete ülekandmisele).

Konkreetsest olukorrast tulenevatel põhjustel on teil igal ajal õigus esitada vastuväiteid teid puudutavate isikuandmete töötlemise kohta, mis toimub IKÜMi art 6 lg 1 punkti e (isikuandmete töötlemine avalikes huvides ) või IKÜMi art 6 lg 1 punkti f (isikuandmete töötlemine vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral) alusel. Kui esitate vastuväite, ei töötle me enam teie isikuandmeid, vaid juhul, kui suudame tõendada, et töötlemiseks on kaalukad õiguspärased põhjused, mis kaaluvad üles teie huvid, õigused ja vabadused, või kui töötlemise eesmärgiks on õigusnõuete esitamine, teostamine või kaitsmine. Kui me töötleme teie isikuandmeid otsereklaami teostamiseks vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, on teil samuti õigus igal ajal ilma põhjendusi esitamata sellele vastuväiteid esitada.
 

4. Andmekaitsedeklaratsiooni muudatused
Eberspächer jätab endale õiguse andmekaitsedeklaratsiooni ilma ette teatamata igal ajal muuta. Selleks soovitame teil tutvuda regulaarselt võimalike muudatustega.
 

5. Kontakt andmekaitsealaste küsimuste jaoks
Kui teil on küsimusi, mis puudutavad teie isikuandmete töötlemist, võite igal ajal pöörduda oma teabepäringute, ettepanekute või kaebustega meie poole aadressil datenschutz[at]eberspaecher.com. Tegeleme teie päringuga kohe. Teil on ka õigus pöörduda andmekaitseasutuse poole ning kaebus sinna esitada.

II. Õigusalased märkused veebilehe sisu kohta

1. Kõik õigused kaitstud 
Tekstid, pildid, graafika, heli, animatsioonid ja videod ning nende kujundus Eberspächeri veebilehel on kaitstud autoriõiguse ning teiste intellektuaalomandi õigustega. Selle veebilehe sisu ei tohi ilma Eberspächeri nõusolekuta ärilisel eesmärgil kopeerida, levitada, muuta ega teha ligipääsetavaks kolmandatele isikutele. Mõned Eberspächeri veebilehed sisaldavad lisaks pilte, mille autoriõigus kuulub kolmandatele isikutele.

Pressifotosid võib kasutada ainult toimetuslikul eesmärgil Eberspächeri kontserni kohta ajakirjandusliku uudiste koostamisel, kasutades allikaviidet „Eberspächer“. Trükkimise ja avaldamise eest sel eesmärgil honorari ei maksta. Sellegipoolest palume trükimeedias avaldamise korral faili koopiat, elektroonilises meedias (internetis) avaldamise korral lühikest teadet. Piltide muuks/äriliseks kasutamiseks on vaja Eberspächeri pressiosakonna eelnevat kirjalikku nõusolekut.
 

2. Garantiist loobumine
Need veebilehed on koostatud suurima hoolikusega. Sellest hoolimata ei saa Eberspächer tagada vigade täielikku puudumist ja sisalduva teabe täpsust. Sellel veebisaidil olev teave ei anna ühtegi selgesõnalist ega iseenesestmõistetavat garantiid.
 

3. Ilma litsentsita
Eberspächer soovib teile esitada innovaatilist ja informatiivset veebilehte. Loodame, et teile meeldib see veebileht samamoodi nagu meile. Selles sisalduv vaimne omand, nagu patendid, kaubamärgid ning autoriõigus, on kaitstud. See veebileht ei anna litsentsi Eberspächeri või kolmanda osapoole vaimse omandi kasutamiseks.
 

4. Lingid
Eberspächer ei saa mõjutada teiste ettevõtete või muude kolmandate isikute veebilehti, millele te meie veebilehe linkide kaudu jõuate, seega ei saa me vastutada sellise sisu eest. Eberspächer taandab end seega selgesõnaliselt lingitud lehtede sisust. Kahju eest, mis tuleneb teiste veebilehtede kasutamisest, vastutavad ainult nende veebilehe pakkujad, millele teid suunati. Seotud ettevõtete veebilehtede sisu eest vastutavad ainult seotud ettevõtted. Kui leiate konkreetses pakkumises, mille link asub meie veebilehel, õigusvastast sisu, inaktiveerime selle lingi kohe, kui te meid sellisest sisust teavitate. Selleks võtke ühendust impressumis nimetatud kontaktandmetel.
 

5. Tooted ja hinnad
Veebilehel olevate toodete tarne- ja teenuseulatuse andmed, välimus, hinnad, mõõtmed ja kaalud vastavad lehe koostamise ajal kehtinud teadmistele ning põhinevad Saksamaa turu omadustel. Jätame seega selgesõnalise õiguse teha muudatusi. Antud hinnad kehtivad meie lepingupartneritele mittesiduva hinnasoovitusena. Seega tutvuge edasimüüja juures nende kehtivate müügihindade valikuga.
 

6. Riigispetsiifilised versioonid
Interneti rahvusvahelisest levikust tingituna on nendel lehekülgedel viidatud toodetele või teenustele, mida väljaspool Saksamaad ei ole saadaval või ei ole veel saadaval või mis on saadaval teise nime all ja teistsuguses versioonis. Palun vaadake, kas teie riigis on esindus olemas, ning pöörduge vajaduse korral otse selle poole.

Autoriõigused
© 2022 Eberspächer Climate Control Systems International GmbH, Esslingen, Saksamaa, kogu sellele veebilehele.