Skip navigation

Gegevensbescherming / juridische informatie

Versie: november 2020

Eberspächer is verheugd dat u deze website bezoekt en geïnteresseerd bent in ons bedrijf en onze producten.

I. Bescherming van persoonlijke gegevens

1. Informatie over de verwerking van gegevens bij het bezoeken van onze website
Wij verwerken persoonsgegevens, die ontstaan bij uw bezoek aan onze website of die u aan ons verstrekt, volgens de wettelijke voorschriften m.b.t. gegevensbescherming.

U kunt onze website in principe ook bezoeken zonder uw persoonsgegevens op te hoeven geven. Persoonsgegevens worden alleen verzameld als dit om technische redenen voor het gebruik van onze website vereist is of als u bepaalde functies van onze website wilt gebruiken, zoals bijvoorbeeld contactformulieren. Uw gegevens worden dan verzameld om de gewenste functies mogelijk te maken.

Wanneer u onze website bezoekt, slaan onze servers standaard het IP-adres dat u door uw internetserviceprovider is toegekend, de website waarvandaan u ons bezoekt, de pagina die u bij ons bezoekt, eventuele downloads, de hoeveelheid opgevraagde gegevens, zoektermen, de datum en het tijdstip op. Deze gegevens worden voor een periode van drie maanden opgeslagen. Wij gebruiken de gegevens om eventuele veiligheidsrisico’s of storingen tijdens het gebruik van de website te herkennen en te verhelpen. De wettelijke basis voor deze gegevensverwerking is art. 6 lid 1 f) AVG, volgens hetwelk gegevensverwerking is toegestaan met het oog op legitieme belangen. Onze legitieme belangen zijn het garanderen van de websitefuncties en het vroegtijdig herkennen en voorkomen van cyberaanvallen.

Uw gegevens worden ook door ons verzameld als u via het op de website ter beschikking staande contactformulier of op andere wijze contact met ons opneemt. Tenzij anders vermeld in verband met het contactformulier, gebruiken wij deze informatie alleen voor het beantwoorden van uw aanvraag en voor technische administratie. Verplichte velden zijn als zodanig gekenmerkt. U wordt eventueel gevraagd om overige persoonsgegevens op te geven. Deze gegevens zijn vrijwillig en worden door ons uitsluitend gebruikt om uw vraag in behandeling te nemen. De wettelijke basis voor het verwerken van uw gegevens bij gebruik van het contactformulier is art. 6 lid. 1 b) AVG als de gegevens vereist zijn om een contractuele verhouding te initiëren of uit te voeren.

2. Informatie over het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën
Eberspächer maakt gebruik van cookies om bepaalde technisch noodzakelijke functies van onze website te kunnen uitvoeren, om het gebruik van ons aanbod te kunnen volgen, om de websites te kunnen blijven optimaliseren en om op uw wensen afgestemde inhoud ter beschikking te kunnen stellen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een website op uw harde schijf worden opgeslagen. Cookies richten geen schade aan op uw computer, kunnen geen programma’s uitvoeren en kunnen geen virussen bevatten. In plaats van cookies kunnen ook zogenaamde tracking pixels of vergelijkbare gangbare technologieën worden gebruikt, die dienen voor de (tussentijdse) opslag van informatie over specifieke gebruikers of gebruiksprocessen. U kunt het opslaan van cookies op uw computer op elk moment voorkomen via de instellingen van uw browser. Gebruik hiervoor het menu Instellingen of de help-functie van uw browser. De werking van onze website kan hierdoor beperkt worden. Eberspächer gebruikt cookies voor verschillende doeleinden. De individuele cookies staan hieronder vermeld.

Technisch noodzakelijke cookies
Deze cookies dienen in wezen om u in staat te stellen de functies van de site te gebruiken, bijvoorbeeld om formuliergegevens te bewaren (bijv. in het kader van het contactformulier) of om de weergave van informatie (bijv. de cookiebanner) te regelen. De rechtsgrond voor de gegevensverwerking in verband met technisch noodzakelijke cookies is artikel 6, lid 1, sub b) van de AVG. Het is niet mogelijk deze technisch noodzakelijke cookies uit te schakelen.

Analysecookies
Andere cookies worden gebruikt om het gebruik van de website voor statistische doeleinden te analyseren. Hiermee weten wij bijvoorbeeld welke inhoud op onze website relevant is voor onze gebruikers en op welke type eindapparaten onze website werd bezocht. Op deze manier kunnen wij onze website interessanter vormgeven voor onze gebruikers. De informatie over de gebruikte browsers en eindapparaten stelt ons in staat om het paginaontwerp aan de belangrijkste browsertypen aan te passen. Wij gebruiken deze cookies alleen als u akkoord gaat met het gebruik ervan. De rechtsgrond voor de gegevensverwerking in verband met de analysecookies is uw toestemming (artikel 6, lid 1, sub a) van de AVG). U kunt uw toestemming intrekken door naar de cookie-instellingen te gaan en daar de betreffende selectie te wijzigen.

Marketingcookies
We gebruiken cookies ook voor reclame- en marketingdoeleinden, om gepersonaliseerde advertenties mogelijk te maken en om op externe websites (bijv. Google of Facebook) reclame-inhoud voor onze producten en diensten weer te geven, waarvoor u op onze website interesse hebt getoond of die overeenkomen met inhoud waarvan wij denken dat deze voor u interessant is. Algemene informatie over mogelijke interesses van gebruikers van onze website en andere geïnteresseerden die door derden op andere websites wordt verzameld, wordt ook gebruikt in het kader van de gepersonaliseerde promotie van onze inhoud (zogenaamde re-targeting). De informatie wordt opgeslagen in de vorm van identificatiecookies. U wordt niet als persoon geïdentificeerd, maar de herkenning vindt uitsluitend plaats op basis van de door u gebruikte eindapparaten. Als de cookies worden verwijderd, vervalt ook de personalisering van de reclame-inhoud. Wij gebruiken deze cookies alleen als u akkoord gaat met het gebruik ervan. De rechtsgrond voor de gegevensverwerking in verband met de marketingcookies is uw toestemming (artikel 6, lid 1, sub a) van de AVG). U kunt uw toestemming intrekken door naar de cookie-instellingen te gaan en daar de betreffende selectie te wijzigen.

Wij wijzen u erop dat op verschillende pagina’s van onze website ook cookies kunnen voorkomen die geen verband houden met Eberspächer. Wanneer u een pagina bezoekt met inhoud die door derden (bijv. Youtube, issuu e.a.) is ingebed, kunnen deze derden eigen cookies hebben geplaatst. Eberspächer heeft geen invloed op het gebruik van deze cookies en heeft er vanwege de werkwijze van cookies geen toegang toe, omdat de toegang tot cookies alleen mogelijk is voor degene die ze oorspronkelijk heeft geplaatst. Zie voor meer informatie de websites van de desbetreffende derden.

Cookie-informatie

Meer informatie over individuele cookies

Google Tag Manager
Onze website maakt gebruik van de Google Tag Manager, een dienst die wordt aangeboden voor gebruikers uit de Europese Economische Ruimte, Zwitserland en Liechtenstein door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (“Google”) en voor alle andere gebruikers door Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. De Tag Manager wordt gebruikt voor het beheer van de tools en externe diensten die we gebruiken op onze websites en staat het gebruik van tags toe. Een tag is een code-element dat in de broncode van de website wordt opgeslagen om bijvoorbeeld te regelen welke pagina- of service-elementen en tools in welke volgorde worden geactiveerd en geladen. De Google Tag Manager zelf verzamelt geen persoonsgegevens. De tool triggert andere tags die zelf gegevens kunnen verzamelen en die in deze privacyverklaring nader worden toegelicht. U kunt ook meer informatie over de Tag Manager vinden in de informatie van Google over de Tag Manager. Het gebruik van de Tag Manager is technisch noodzakelijk.

Usercentrics
Wij gebruiken een tool van Usercentrics GmbH, Sonnenstrasse 23, 80331 München, Duitsland (“Usercentrics”) om de cookiebanner weer te geven en om uw selectie van cookies op te slaan, te beheren en te documenteren. In verband met Usercentrics wordt een cookie gebruikt om uw selectie van cookie-instellingen voor de Eberspächer-website op te slaan. Het gebruik van de Usercentrics-tool is technisch noodzakelijk.

Google reCAPTCHA
Onze website maakt gebruik van de service Google reCAPTCHA, die voor gebruikers uit de Europese Economische Ruimte en Zwitserland wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, en voor alle andere gebruikers door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (gezamenlijk “Google”). Google reCAPTCHA dient om de IT-veiligheid te beschermen, de stabiliteit van onze website te waarborgen en misbruik te voorkomen en verhindert dat geautomatiseerde software (zogenaamde bots) onrechtmatige activiteiten op de website kunnen uitvoeren, d.w.z. het controleert of de ingevoerde gegevens daadwerkelijk van een mens afkomstig zijn. Om dit te bepalen worden gegevens zoals de verwijzende URL (adres van de pagina waar de bezoeker vandaan komt), IP-adres, snapshots van het browservenster, invoergedrag van de gebruiker en technische informatie over de browser en zijn instellingen verwerkt. Google leest ook de cookies van andere Google-services. Als u niet wilt dat informatie aan uw Google-account wordt gekoppeld, moet u zich bij Google afmelden voordat u een pagina bekijkt waarop we Google reCAPTCHA hebben opgenomen. De genoemde gegevens worden in gecodeerde vorm naar Google verzonden. Het gebruik van reCAPTCHA wordt statistisch geëvalueerd, maar volgens Google worden uw gegevens niet gebruikt voor gepersonaliseerde reclame. Het gebruik van Google reCAPTCHA is technisch noodzakelijk. In het geval dat persoonsgegevens worden doorgegeven aan de VS of andere derde landen, gebeurt dit op basis van artikel 49, lid 1, sub b) van de AVG om de uitvoering van een overeenkomst met u of de uitvoering van precontractuele maatregelen mogelijk te maken. Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid en de servicevoorwaarden van Google.

Google Analytics
Onze website maakt gebruik van de webanalyseservice Google Analytics, die wordt aangeboden voor gebruikers uit de Europese Economische Ruimte, Zwitserland en Liechtenstein door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (“Google”) en voor alle andere gebruikers door Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 (“Google”). Google Analytics gebruikt cookies met een geldigheidsduur van 38 maanden om uw toegangsgegevens vast te leggen wanneer u onze website bezoekt. De toegangsgegevens worden namens ons door Google verwerkt tot pseudonieme gebruikersprofielen en verzonden naar een server van Google in de Verenigde Staten. Van tevoren wordt uw IP-adres geanonimiseerd. We kunnen daarom niet bepalen welke gebruikersprofielen bij een bepaalde gebruiker horen. Op basis van de gegevens die door Google zijn verzameld, kunnen we u niet identificeren, noch bepalen hoe u onze website gebruikt. In het uitzonderlijke geval dat daarbij persoonsgegevens worden overgedragen aan de VS, zijn wij met Google contractueel overeengekomen dat de Europese richtlijnen voor gegevensbescherming in acht worden genomen. Bij gegevensverwerking buiten Europa is het in individuele gevallen echter mogelijk dat de rechten van EU-burgers niet of niet volledig kunnen worden afgedwongen, bijvoorbeeld wanneer Amerikaanse veiligheidsautoriteiten gegevens opslaan en analyseren. De gegevensoverdracht naar de VS wordt alleen uitgevoerd als u hiermee in het kader van onze cookiebanner heeft ingestemd. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door de webanalyse door Google uit te schakelen via de cookie-instellingen.

Namens ons gebruikt Google de via cookies verkregen informatie om het gebruik van onze website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om ons andere diensten te bieden die verband houden met de website-activiteiten en het internetgebruik. Verdere informatie hierover is te vinden in het privacybeleid van Google Analytics.

De cookies die in verband met Google Analytics worden gebruikt, zijn analysecookies. Wij gebruiken deze cookies alleen als u akkoord gaat met het gebruik ervan. U kunt webanalyses door Google op elk moment uitschakelen door naar de cookie-instellingen te gaan en daar de betreffende selectie te wijzigen. U heeft ook de volgende opties:

  • U kunt via de volgende link de deactiverings-plug-in van Google installeren in uw Firefox-, Internet Explorer- of Chrome-browser (deze variant werkt niet op mobiele apparaten): Link browser-plug-in

 

Google Ads Conversion Tracking
We maken ook gebruik van Google Ads Conversion Tracking, een analyseservice van Google. Daarbij wordt door Google Ads een cookie op uw computer geplaatst (“conversion cookie”), indien u via een Google-advertentie op onze website terecht bent gekomen. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en dienen niet ter persoonlijke identificatie. Wanneer u bepaalde pagina’s van ons bezoekt en het cookie nog niet verlopen is, kunnen wij en Google zien dat iemand op de advertentie heeft geklikt en zo naar onze pagina is doorgestuurd. Elke Ads-klant ontvangt een ander cookie. Cookies kunnen dus niet via de websites van Ads-klanten worden gevolgd. De informatie die met behulp van het conversion cookie is verworven, dient ertoe conversion-statistieken aan te maken voor Ads-klanten die gekozen hebben voor conversion tracking. De Ads-klanten krijgen het totale aantal gebruikers te zien die op hun advertentie hebben geklikt en naar een pagina zijn doorgestuurd die is voorzien van een conversion tracking tag. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

De cookies die in verband met Google Ads Conversion Tracking worden gebruikt, zijn marketingcookies. Wij gebruiken deze cookies alleen als u akkoord gaat met het gebruik ervan. U kunt deze cookies op elk moment uitschakelen door naar de cookie-instellingen te gaan en daar de betreffende selectie te wijzigen. Meer informatie hierover is te vinden in het privacyverklaring van Google.

Google Ads
Wij gebruiken de remarketingtechnologie van Google om gebruikers die onze website al eens hebben bezocht en interesse hebben getoond voor het aanbod, opnieuw aan te spreken door gerichte reclame op de pagina’s van Google en het partnernetwerk van Google. Het weergeven van de reclame vindt plaats door het gebruik van cookies. Met behulp van deze tekstbestanden kan het gebruiksgedrag bij het bezoek aan de website worden geanalyseerd en vervolgens voor gerichte productaanbevelingen en op interesses gebaseerde reclame worden gebruikt.

De cookies die in verband met Google Ads worden gebruikt, zijn marketingcookies. Wij gebruiken deze cookies alleen als u akkoord gaat met het gebruik ervan. Als u geen op interesse gebaseerde advertenties wenst te ontvangen, kunt u deze cookies op elk moment uitschakelen door naar de cookie-instellingen te gaan en daar de betreffende selectie te wijzigen of u kunt het gebruik van cookies door Google voor deze doeleinden uitschakelen via de site https://www.google.nl/settings/ads/onweb. Als alternatief kunt u het gebruik van cookies van derden uitschakelen door naar de deactiveringspagina van het Network Advertising Initiative NAI (Engels) te gaan.

Wij wijzen u erop dat Google eigen privacyrichtlijnen heeft, die onafhankelijk zijn van die van ons. Wij kunnen niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor deze richtlijnen en methodes. Meer informatie vindt u in het privacybepalingen van Google.

Facebook remarketing
Voor marketingdoeleinden maken wij gebruik van zogenaamde conversion en retargeting tags (ook wel “Facebook-pixels” genoemd) van het sociale netwerk Facebook, een dienst van Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA (“Facebook”). Wij gebruiken Facebook-pixels om de effectiviteit van Facebook-reclame (“conversion”) bij te houden en om gepersonaliseerde reclame weer te geven op basis van uw interesses voor onze producten (“retargeting”).

Facebook verwerkt hiervoor gegevens die via cookies en soortgelijke technologieën op onze websites worden verzameld. Facebook ontvangt daardoor de informatie dat u onze website heeft bezocht met een eindapparaat met een specifiek IP-adres. Als u lid bent van Facebook, kan Facebook uw bezoek aan onze website koppelen aan uw Facebook-account volgens de privacy-instellingen van uw Facebook-account en deze informatie gebruiken om gepersonaliseerde Facebook-reclame te tonen.

De in dit kader ontstane gegevens kunnen door Facebook ook voor analyse naar een server in de VS worden verzonden en daar worden opgeslagen. In het geval dat persoonsgegevens worden overgedragen aan de VS, zijn wij met Facebook contractueel overeengekomen dat de Europese richtlijnen voor gegevensbescherming in acht worden genomen. Bij gegevensverwerking buiten Europa is het in individuele gevallen echter mogelijk dat de rechten van EU-burgers niet of niet volledig kunnen worden afgedwongen, bijvoorbeeld wanneer Amerikaanse veiligheidsautoriteiten gegevens opslaan en analyseren. De gegevensoverdracht naar de VS wordt alleen uitgevoerd als u hiermee in het kader van onze cookiebanner heeft ingestemd. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door de Facebook-pixel uit te schakelen via de cookie-instellingen.

De cookies die in verband met Facebook worden gebruikt, zijn marketingcookies. Wij gebruiken deze cookies alleen als u akkoord gaat met het gebruik ervan. U kunt het verzamelen van gegevens door Facebook op elk moment uitschakelen door naar de cookie-instellingen te gaan en daar de betreffende selectie te wijzigen. Als lid van Facebook kunt u aanvullende instellingen voor gegevensverwerking met betrekking tot Facebook-reclame instellen in de privacy-instellingen van uw Facebook-account. Meer informatie over de gegevensverwerking door Facebook vindt u in het Facebook Gegevensbeleid.

Google Maps
Op onze sites gebruiken wij Google Maps om geografische informatie visueel aantrekkelijk weer te geven en u te helpen bij het vinden van dealers. Google Maps is een kaartservice van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Om ervoor te zorgen dat door ons gebruikt Google-kaartenmateriaal geïntegreerd en in uw browser weergegeven kan worden, moet uw browser bij het openen van de contactpagina verbinding maken met een server van Google, die zich ook in de VS kan bevinden. Google verkrijgt hierdoor de informatie dat vanaf het IP-adres van uw apparaat de contactpagina op onze website is geopend. Om deze verwerking in de VS mogelijk te maken, vragen wij in het kader van onze cookiebanner of voor het activeren van de kaartfunctie om uw toestemming. Houd er rekening mee dat het bij gegevensverwerking buiten Europa in individuele gevallen mogelijk is dat de rechten van EU-burgers niet of niet volledig kunnen worden afgedwongen, bijvoorbeeld wanneer Amerikaanse veiligheidsautoriteiten gegevens opslaan en analyseren. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door de Google Maps-service via de cookie-instellingen uit te schakelen.

Als u de dealer locator (ook bij het aanvragen van een offerte) op onze website gebruikt terwijl u bent ingelogd op uw Google-profiel, kan Google deze gebeurtenis koppelen aan uw Google-profiel. Als u niet aan uw Google-profiel wilt worden gekoppeld, moet u zich afmelden bij Google voordat u onze contactpagina bezoekt of voordat u de kaartfunctie activeert. Google slaat uw gegevens op en gebruikt deze voor advertenties, marktonderzoek en gepersonaliseerde weergave van Google Maps. U kunt bezwaar maken bij Google tegen deze gegevensverzameling. Raadpleeg voor meer informatie het Privacybeleid van Google en de Aanvullende Servicevoorwaarden van Google Maps/Google Earth.

3. Toestemming en uw rechten met betrekking tot gegevensbescherming
Alle persoonsgegevens die u op de website van Eberspächer opgeeft, worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u deze hebt opgegeven (bijv. het maken van een offerte) en voor technisch beheer. Bij de invoer wordt u gewezen op de gebruiksdoelen en wordt er eventueel gevraagd om uw toestemming voor verdergaand gebruik. De wettelijke basis voor de gegevensverwerking is in deze gevallen de toestemming conform art. 6 lid 1 a) AVG. Uw toestemming is altijd vrijwillig en deze kunt u te allen tijde met effect voor de toekomst intrekken.

Ook wanneer u hiermee hebt ingestemd, kunt u het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketing of markt- en opinieonderzoek op elk moment herroepen of informatie over deze opgeslagen gegevens opvragen. U hebt ook te allen tijde de mogelijkheid om uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens te corrigerenblokkeren of te laten wissen. Neem hiervoor schriftelijk of per e-mail contact met ons op via de in het impressum vermelde contactgegevens. Wij wijzen u erop dat gegevens die nodig zijn om nog uitstaande diensten af te handelen of om onze rechten en claims te waarborgen, niet verwijderd zullen worden. Dit geldt ook voor gegevens die wij conform de wettelijke richtlijnen moeten bewaren. Dergelijke gegevens worden aanvankelijk geblokkeerd.

Voor zover de dienstverleners die in deze verklaring worden genoemd uw gegevens buiten de Europese Unie verwerken, zorgen wij ervoor dat de dienstverleners contractueel of anderszins een niveau van gegevensbescherming garanderen dat gelijkwaardig is aan dat van de Europese Unie. Via de in het impressum vermelde contactgegevens kunt u een kopie van deze garanties aanvragen.

Daarnaast hebt u ook het recht om bij ons een elektronische kopie aan te vragen van de gegevens die wij verwerken in het kader van een contract of op basis van uw toestemming (zogenaamd recht op gegevensoverdracht).

4. Wijzigingen in de privacyverklaring
Eberspächer behoudt zich het recht voor de privacyverklaring zonder vooraankondiging op elk moment te wijzigen. Daarom raden wij u aan zich regelmatig op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen.

5. Contact bij vragen over gegevensbescherming
Wanneer u vragen hebt over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, kunt u met uw vragen om informatie, opmerkingen of klachten op elk moment contact met ons opnemen via info[at]eberca.nl. Wij zullen uw vraag zo spoedig mogelijk in behandeling nemen. U hebt tevens het recht om contact op te nemen met een instantie voor gegevensbescherming en daar een klacht in te dienen.

Copyright
© 2020 Eberspächer Climate Control Systems GmbH, Esslingen, Duitsland, voor alle pagina’s van deze website.

II. Juridische informatie met betrekking tot de inhoud van de website

1. Alle rechten voorbehouden
Tekst, afbeeldingen, grafische elementen, geluid, animaties en video’s, evenals de plaatsing ervan op de website van Eberspächer vallen onder de bescherming van het auteursrecht en andere eigendomsrechten. De inhoud van deze website mag in principe niet zonder toestemming van Eberspächer voor commerciële doeleinden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of aan derden toegankelijk gemaakt worden. Sommige websites van Eberspächer bevatten bovendien afbeeldingen die onderhevig zijn aan copyright van derden.

Persfoto’s mogen alleen voor redactionele doeleinden in het kader van de journalistieke berichtgeving over de Eberspächer-groep worden gebruikt, met de bronvermelding “Eberspächer”. Hiervoor hoeft voor het afdrukken en publiceren niet te worden betaald. Wel vragen wij bij gedrukte media om een bewijsexemplaar, bij elektronische media (internet) om een korte aankondiging. Voor overig/commercieel gebruik van de foto’s is voorafgaande schriftelijk toestemming vereist van de persafdeling van Eberspächer. 

2. Geen garantiebelofte
Deze websites zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kan Eberspächer niet garanderen dat de opgenomen informatie geen fouten bevat en accuraat is. De informatie op deze websites vormt ook geen uitdrukkelijk en/of zelfstandig verklaarde garantie.

3. Geen licentie
Eberspächer wil zich graag aan u presenteren met een innovatieve en informatieve website. Wij hopen dat u net zo enthousiast bent over deze website als wij. Het daarin opgenomen intellectuele eigendom, zoals patenten, merken en auteursrechten, is beschermd. Door deze website wordt geen licentie verleend voor het gebruik van de intellectuele eigendom van Eberspächer of derden.

4. Links
Website-inhoud van externe firma’s of overige derden, die u bereikt via links op onze websites, ligt buiten de invloedssfeer van Eberspächer. Daarom kan voor deze inhoud geen verantwoordelijkheid worden genomen. Eberspächer verklaart daarom uitdrukkelijk zich de inhoud van de pagina’s waarnaar wordt gelinkt, niet eigen te maken. Voor schade die ontstaat uit het gebruik van deze externe pagina’s, kan alleen de aanbieder van de pagina waarnaar verwezen werd, aansprakelijk worden gesteld. Voor internetpagina’s van verbonden ondernemingen zijn uitsluitend de verbonden ondernemingen inhoudelijk verantwoordelijk. Als u illegale inhoud vindt in een specifiek aanbod waarnaar vanuit onze website is gelinkt en als u dat aan ons doorgeeft, zullen we deze link onmiddellijk deactiveren. Neem hiervoor contact met ons op via de in het impressum vermelde contactgegevens.

5. Producten en prijzen
De informatie over de omvang van leveringen en diensten, uiterlijk, prijzen, afmetingen en gewichten van de op de websites vermelde producten komen overeen met de op het moment van sluiting van de redactie van de betreffende pagina’s voorhanden kennis en zijn gebaseerd op de kenmerken van de Duitse markt. Wijzigingen zijn daarom uitdrukkelijk voorbehouden. De aangegeven prijzen gelden voor onze contractpartners als vrijblijvend prijsadvies. Informeer daarom bij de dealer van uw keuze naar diens actuele verkoopprijzen.

6. Landspecifieke uitvoeringen
De internationale verspreiding van het world wide web brengt met zich mee dat deze pagina’s betrekking hebben op producten of diensten die in landen buiten Duitsland niet, nog niet of onder een andere naam en in een andere uitvoering beschikbaar zijn. Bekijk of er een vertegenwoordiging in uw land vermeld is en neem daar indien nodig rechtstreeks contact mee op.