Skip navigation

Individuálne riešenia si vyžadujú expertízy a tie správne výrobky

Každá úloha je iná – my sme pripravení

Výrobca klimatizačných systémov – primárne vybavenie alebo dovybavenie

Eberspächer – klimatizačné systémy naprofesionálny teplotný manažment

Horúčava, mráz, vlhkosť, prach, citlivý náklad, vyššia kvalita života „na cestách“, lepšia pracovná klíma a čo najdlhšia funkčnosť strojov – paleta požiadaviek je pestrá, rovnako ako aj ponuka riešení. Vspoločnosti Eberspächer máme nielen všetky technické možnosti, ale sozanietením sa vždy snažíme aj onový pohľad nakomfort a bezpečnosť. Prevšetkých, ktorí žijú a pracujú svozidlami – ako aj vnich. Odnezávislých kúrení až poklimatizačné jednotky, Eberspächer je globálne vaším partnerom prevysokokvalitné klimatizačné systémy naprimárne vybavenie alebo dovybavenie.

Naše prevádzky

Dobrá klíma – globálne

NA
North America incl. Mexico
SA
South America
EMEA
Europe / Middle East / Africa
AP / India
Asian Pacific / India

Paleta výrobkov

Palivové vykurovacie jednotky

Naše portfólio nezávislých kúrení zahŕňa teplovzdušné a teplovodné vykurovacie jednotky sospaľovacími motormi, ktoré sa používajú vnajrôznejších oblastiach použitia a typoch vozidiel. Vďakapriestorovo nenáročnej montáži a energeticky úspornej a tichej prevádzke sú flexibilné, účinné a ideálne sa hodia nazaistenie teplotného manažmentu priextrémnych a citlivých použitiach.
 

Klimatizácie

Inovačné riešenia voblasti chladenia sú dôležitou súčasťou našich riešení preteplotný manažment namnohé použitia. Aj prinajvyšších teplotách zaručia spoľahlivú prevádzku a príjemné podmienky vovozidle. Pomocou individuálnych aplikácií zabezpečíme optimálnu klímu aj prizložitých montážnych situáciách a komplexných požiadavkách.
 

Elektrické vykurovacie jednotky

Naše elektrické vykurovacie systémy zahŕňajú okrem vykurovacích prvkov aj vysokonapäťové vykurovacie systémy a iné riešenia preteplovzdušné a teplovodné vykurovacie jednotky. Vďaka tomu dokážeme ponúknuť široký program elektrických vykurovacích systémov, ktorý vyhovie nielen požiadavkám e-mobility, ale hodí sa aj namnoho iných použití vsegmente teplotného manažmentu.
 

Doplnky

Bohatý program príslušenstva zahŕňa okrem ovládacích prvkov a automatických jednotiek nariadenie ventilácie a klapiek naperfektné nastavenie teploty mnoho ďalších prvkov nasúkromné a profesionálne použitie. Naše praktické diagnostické nástroje preservisy zjednodušujú údržbu a opravy.
 

Vaša špecifikácia – náš návrh riešenia

Kooperačný inžiniering sjasnými pravidlami

Individuálne riešenia sú výsledkom tímovej práce. Konštruktívny informačný tok medzi expertmi zákazníka a našimi inžiniermi prináša trvalú pridanú hodnotu. Nazačiatku sú špecifické požiadavky, rámcové podmienky a ciele. Pohĺbkovej analýze poskytujú následne naši inžinieri rôzne varianty vhodných riešení – priamo integrované dodátového modelu vozidla. Vrátane všetkých potrebných simulácií a detailných návrhov namontáž, ako aj konfigurovanie potrebných procesov. Optimálne riešenie je vždy spoločnou súhrou technológie, partnerskej spolupráce a maximálnej možnej účinnosti.

Cieľ vývoja – výkon a bezpečnosť

Naše testy – tvrdšie ako realita

Monitoring výkonu vreálnych podmienkach: Vtepelných a chladiacich komorách scelkovou dĺžkou 400m3 testujeme komponenty, celé kabíny vodičov alebo menšie kompletné vozidlá vrozsahoch teplôt a vlhkostí, ktoré budú musieť neskôr znášať. A aj mimo nich. Priteplotách vrozsahu -40°C až +55°C a relatívnej vlhkosti 20% až 98%. Začína sa to sošpeciálne vyrobenými prototypmi. Tieto funkčné modely sa osadia dokabín a musia absolvovať rôzne testy – okrem testov vklimatickej komore sa intenzívne testuje odolnosť proti nárazu a vibráciám.
Systémy, ktoré takto vzniknú, sa osvedčia aj vreálnom živote.


Viac informácií o obchodnej divízii Klimatizačné riadiace systémy a ocelej skupine Eberspächer nájdete tu:

Klimatizačné riadiace systémy Eberspächer

Chytré riešenia zaisťujúce komfort a bezpečnosť

Príjemné teploty vinteriéri vozidiel nie sú len záležitosťou komfortu. Prispievajú aj kbezpečnosti cestnej premávky prevšetkých jej účastníkov. Naše široké portfólio výrobkov ponúka vhodné riešenie prekaždú požiadavku.
 

Skupina Eberspächer

Náš cieľ – čistá mobilita

Dnes, zajtra aj v budúcnosti – značka Eberspächer je celosvetovo synonymom spoľahlivých automobilových systémov a komponentov voblasti čistenia spalín, teplotného manažmentu a elektroniky vozidiel. Pomocou inovačných riešení tvoríme mobilitu budúcnosti.