Zum Inhalt springen

Polityka prywatności / informacje prawne

Stan: wrzesień 2022 r.

Firma Eberspächer cieszy się z Twojej wizyty w swojej witrynie internetowej oraz z zainteresowania naszą firmą i jej produktami.

I. Ochrona danych

1. Administrator i inspektorzy ochrony danych

Eberspächer Climate Control Systems International GmbH
Eberspächerstrasse 24, 73730 Esslingen, Niemcy
Telefon: +49 711 939-00
E-mail: info[at]eberspaecher.com

Używane tutaj określenia „Eberspächer”, „my”, „nam” oraz „nasze” odnoszą się do wyżej wymienionych firm.

Wspólna odpowiedzialność wynika z regulacji opartych na odpowiedniej umowie, zawartej między firmami. Firmy są wspólnie odpowiedzialne za przetwarzanie danych osobowych na stronie internetowej. Każda z firm ponosi przy tym samodzielną odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z prawem oraz za zapewnienie praw osobom, których dotyczą dane, łącznie z udostępnieniem informacji obowiązkowych. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, firmy wspierają się przy tym wzajemnie. Użytkownikom chcącym uzyskać więcej informacji w tym zakresie udostępniamy takie informacje po otrzymaniu stosownej prośby. W tej sprawie można kontaktować się z nami przy użyciu ww. danych kontaktowych.

Nasz koncernowy inspektor ochrony danych jest dostępny pod ww. adresem pocztowym oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem datenschutz[at]eberspaecher.com (w temacie: „do rąk inspektora ochrony danych”).

2. Informacje dotyczące przetwarzania danych podczas wizyty na naszej stronie internetowej
Dane osobowe generowane w trakcie Twoich odwiedzin na naszej stronie internetowej lub przekazywane nam przez Ciebie są przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Wizyta na naszej stronie możliwa jest generalnie także bez podawania danych osobowych. Dane osobowe są zbierane tylko w sytuacji, gdy z przyczyn technicznych wymaga tego korzystanie z naszej strony internetowej lub wtedy, gdy korzystasz z określonych funkcji oferowanych na naszej stronie, np. formularzy kontaktowych. Zbieranie danych osobowych pozwala korzystać z pożądanych funkcji.

Podczas odwiedzin na naszych stronach internetowych nasze serwery internetowe zapisują standardowo adres IP przydzielony klientowi przez dostawcę usług internetowych, stronę internetową odwiedzoną przed naszą stroną, strony internetowe odwiedzane w naszej witrynie, wszelkie pobierane materiały, ilość żądanych danych, wyszukiwane terminy oraz datę i godzinę. Dane te przechowywane są przez okres trzech miesięcy. Wykorzystujemy te dane do wykrywania i usuwania wszelkich zagrożeń bezpieczeństwa lub nieprawidłowego działania strony internetowej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 f) DSGVO (Rozporządzenie Podstawowe o Ochronie Danych), wg której przetwarzanie danych jest dozwolone do celów uprawnionej działalności. Nasza uprawniona działalność obejmuje zapewnienie działania funkcji strony internetowej oraz wczesne rozpoznawanie i obronę przed cyberatakami.

Dane osobowe są zbierane również wtedy, gdy skontaktujesz się z nami za pośrednictwem dostępnego na stronie internetowej formularza kontaktowego lub w inny sposób. Jeżeli w związku z formularzem kontaktowym nie są podane inne informacje, dane te wykorzystujemy wyłącznie w celu odpowiedzi na Państwa zapytanie oraz na potrzeby zarządzania kwestiami technicznymi. Dane obowiązkowe zostały odpowiednio oznaczone. Zostaniesz ewentualnie poproszony o podanie dalszych danych osobowych. Podanie tych danych jest dobrowolne, będą one przez nas wykorzystywane wyłącznie w ramach przetwarzania Twojego zapytania. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w ramach korzystania z formularza kontaktowego jest art. 6 ust. 1 b) DSGVO (Rozporządzenie Podstawowe o Ochronie Danych), jeżeli dane te są wymagane do nawiązania i wykonania stosunku umowy. 

3. Informacje dotyczące używania plików cookie i porównywalnych technologii
Do realizacji określonych technicznie wymaganych funkcji dostępnych na naszej stronie internetowej, śledzenia wykorzystania naszych ofert, ciągłej optymalizacji strony internetowej oraz dostarczania treści odpowiadających Twoim oczekiwaniom, wykorzystujemy pliki cookie firmy Eberspächer. Pliki cookie to niewielkich rozmiarów pliki tekstowe, zapisywane przez witrynę internetową na dysku twardym użytkownika. Pliki cookie nie są szkodliwe dla komputera, nie wykonują żadnych programów i nie zawierają wirusów. Zamiast plików cookie wykorzystywane mogą być tzw. piksele śledzące lub porównywalne popularne technologie służące do (tymczasowego) zapisywania informacji o użytkownikach lub sposobach użytkowania. Możesz w dowolnym momencie wyłączyć zapisywanie plików cookie na komputerze dokoując odpowiednich ustawień w przeglądarce. W tym celu skorzystaj z ustawień lub funkcji Pomocy przeglądarki. Działanie naszej witryny internetowej będzie w takim przypadku ograniczone. Eberspächer wykorzystuje pliki cookie do różnych celów. Więcej informacji o poszczególnych plikach cookie można znaleźć w zakładce Ustawienia plików cookie.

Pliki cookie wymagane z przyczyn technicznych.
Głównym zadaniem tego rodzaju plików cookie jest umożliwienie wykorzystania funkcji na stronie, np. zachowanie danych formularza (np. formularza kontaktowego) lub sterowania wyświetlaniem informacji (np. banery cookie). Podstawą prawną przetwarzania danych wynikającego z wykorzystania plików cookie wymaganych z przyczyn technicznych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Nie ma możliwości wyłączenia plików cookie wymaganych z przyczyn technicznych. Niezbędnych narzędzi do działania strony internetowej używamy na podstawie uzasadnionego interesu, stosownie do art. 6, ust. 1, lit. f rozporządzenia RODO, aby umożliwić bardziej komfortowe, szybsze i zindywidualizowane korzystanie z naszej strony internetowej. W określonych przypadkach narzędzia te mogą być również konieczne do zrealizowania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy – wówczas przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o art. 6, ust. 1, lit. b rozporządzenia RODO.

Piki cookie wykorzystywane do analizy.
Pliki cookie innego rodzaju służą do analizy wykorzystania strony do celów statystycznych. Dzięki nim dowiadujemy się przykładowo, które treści na naszych stronach internetowych są dla naszych użytkowników wyjątkowo istotne i z jakiego rodzaju urządzeń końcowych strony te były uruchamiane. W ten sposób możemy tak zaprojektować naszą stronę, aby była ona dla naszych użytkowników jeszcze bardziej interesująca. Informacje o używanych przeglądarkach internetowych oraz urządzeniach końcowych umożliwiają nam dostosowanie wyglądu strony do najważniejszych typów przeglądarek. Tego rodzaju pliki cookie wykorzystujemy wyłącznie wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę. Udzielona zgoda stanowi podstawę prawną do przetwarzania danych w związku z plikami cookie wykorzystywanymi do analizy (art. 6, ust. 1, lit. a rozporządzenia RODO) oraz do przesyłania danych do państw trzecich (art. 49, ust. 1, zdanie 1, lit. a rozporządzenia RODO). Wyrażoną wcześniej zgodę można cofnąć w zakładce Ustawienia plików cookie, zmieniając tam odpowiednio wybrane opcje. Dostęp do informacji zawartych na urządzeniach końcowych i utrwalanie tych informacji odbywa się na podstawie ustaw dostosowujących dyrektywę o prywatności i łączności elektronicznej w krajach członkowskich UE.

Pliki cookie wykorzystywane do celów marketingowych.
Ponadto wykorzystujemy pliki cookie do celów reklamy i marketingu umożliwiając w ten sposób wyświetlanie spersonalizowanych reklam, jak również reklam naszych produktów i ofert na stronach internetowych innych dostawców (np. na stronach Google lub Facebook), którymi użytkownik interesował się, przeglądając naszą witrynę internetową, lub które odpowiadają treściom, odnośnie których podejrzewamy, że mogą wydać się interesujące. W ramach spersonalizowanej reklamy naszych treści (tzw. re-targeting) wykorzystywane są również ogólne informacje o możliwych zainteresowaniach użytkowników naszej strony internetowej i innych interesantów, zebranych przez osoby trzecie na innych stronach internetowych. Informacje te są przy tym zapisywane w postaci znaczników cookie. Użytkownik nie zostanie zidentyfikowany jako osoba, jego ponowne rozpoznanie sprowadza się jedynie do użytkowanego przez niego urządzenia końcowego. Usunięcie plików cookie oznacza utratę personalizacji treści reklamowych. Tego rodzaju pliki cookie wykorzystujemy wyłącznie wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę. Udzielona zgoda stanowi podstawę prawną do przetwarzania danych w związku z plikami cookie wykorzystywanymi do celów marketingowych (art. 6, ust. 1, lit. a rozporządzenia RODO) oraz do przesyłania danych do państw trzecich (art. 49, ust. 1, lit. a rozporządzenia RODO). Wyrażoną wcześniej zgodę można cofnąć, przechodząc do zakładki Ustawienia plików cookie i zmieniając tam odpowiednio wybrane opcje. Dostęp do informacji zawartych na urządzeniu końcowym i utrwalanie tych informacji odbywa się na podstawie ustaw dostosowujących dyrektywę o prywatności i łączności elektronicznej w krajach członkowskich UE.

Informujemy o tym, że na niektórych z naszych stron internetowych pojawić się mogą pliki cookie, które nie mają bezpośredniego związku z firmą Eberspächer. Podczas odwiedzin na stronie zawierającej zagnieżdżone treści od innych dostawców (np. Youtube, issuu itd.), dostawcy tych treści mogą pozostawiać własne pliki cookie. Firma Eberspächer nie ma wpływu na użycie tych plików cookie i ze względu na sposób ich działania nie może mieć do nich dostępu, ponieważ jest on możliwy tylko dla osób, które te pliki pierwotnie ustawiły. Dalsze informacje są dostępne na stronach internetowych danej firmy.

4. Zgody i Twoje prawa związane z ochroną danych
Wszelkich danych osobowych podanych na stronie internetowej firmy Eberspächer używamy bez odrębnej zgody tylko w celu, w jakim zostały podane przez użytkownika (np. przygotowanie oferty) oraz do technicznych czynności administracyjnych. Podczas wprowadzania danych zostaniesz poinformowany o ich zastosowaniu i ewentualnie poproszony o zgodę na ich dalsze wykorzystywanie. W takich przypadkach podstawą prawną do przetwarzania danych jest zgoda w myśl art. 6, ust. 1, lit. a rozporządzenia RODO. Twoja zgoda jest dobrowolna i możesz ją w każdej chwili odwołać z przyszłym skutkiem.

Również użytkownik, który wcześniej wyraził zgodę na wykorzystanie danych osobowych do celów reklamowych, badań rynkowych lub ankiet dotyczących opinii, może w każdej chwili sprzeciwić się korzystaniu z przechowywanych danych lub zażądać informacji o nich. Użytkownik ma też w każdej chwili prawo sprostować, zablokować lub usunąć swoje dane osobowe. W tym celu należy zwrócić się na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do administratora (I.). Zwracamy uwagę, że z prawa do usunięcia wyłączone są dane wymagane do realizacji zaległych świadczeń lub wykonania naszych praw i roszczeń. Dotyczy to również danych, do których przechowywania jesteśmy zobowiązani ustawowo. Tego rodzaju dane są na razie blokowane.

O ile wymienieni w niniejszym oświadczeniu usługodawcy przetwarzają Twoje dane poza Unią Europejską, dbamy o to, aby gwarantowali oni na mocy umów lub w inny sposób poziom ochrony danych równoważny z poziomem obowiązującym w Unii Europejskiej. Zwracając się do administratora (I.), można wystąpić o udostępnienie kopii tych gwarancji.

Poza tym użytkownikowi przysługuje prawo zażądania od nas elektronicznej kopii informacji, które przetwarzamy w ramach umowy lub na podstawie udzielonej zgody (tzw. prawo do przenoszenia danych).

Osoba, której dane dotyczą, ma również prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jej danych osobowych w oparciu o art. 6, ust. 1, lit. e rozporządzenia RODO (przetwarzanie danych w interesie publicznym) lub art. 6, ust. 1, lit. f rozporządzenia RODO (przetwarzanie danych oparte na wyważeniu interesów). W razie wniesienia sprzeciwu będziemy kontynuować przetwarzanie danych osobowych jedynie wówczas, jeżeli będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub jeżeli przetwarzanie danych będzie służyć do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli przetwarzamy dane osobowe na potrzeby marketingu bezpośredniego w celu prawnie uzasadnionych interesów na podstawie wyważenia interesów, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych bez podawania powodów.
 

5. Zmiany w oświadczeniu o ochronie danych osobowych
Eberspächer zastrzega sobie możliwość zmiany oświadczenia o ochronie danych osobowych w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. Dlatego zalecamy regularne zapoznawanie się z ewentualnymi zmianami.
 

6. Kontakt w sprawie ochrony danych
W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych użytkownicy mogą w dowolnym momencie zwracać się do nas z prośbą o informacje, z sugestiami lub zażaleniami pod adresem privacy-CCAL[at]eberspaecher.com. Twój wniosek rozpatrzymy niezwłocznie. Przysługuje Ci również prawo zwrócenia się do urzędu ochrony danych i złożenia w nim skargi.

II. Informacje prawne dotyczące treści w witrynie internetowej

1. Wszelkie prawa zastrzeżone
Teksty, obrazy, grafiki, dźwięki, animacje i wideo oraz ich rozmieszczenie na stronach internetowych Eberspächer są objęte ochroną wynikającą z praw autorskich i innych praw ochronnych. Zawartość tej witryny internetowej nie może być generalnie kopiowana, rozpowszechniana, zmieniana ani udostępniana osobom trzecim do celów komercyjnych bez zgody firmy Eberspächer. Niektóre strony internetowe Eberspächer zawierają ponadto obrazy objęte prawami autorskimi osób trzecich.

Ilustracje prasowe mogą być używane wyłącznie do celów redakcyjnych w ramach sprawozdawczości dziennikarskiej związanej z koncernem Eberspächer z podaniem źródła „Eberspächer”. Przedruk i publikacja do tych celów odbywają się bez honorarium. W przypadku mediów drukowanych prosimy jednak o przekazanie egzemplarza okazowego, w przypadku mediów elektronicznych (Internet) o krótkie powiadomienie. W przypadku innego/komercyjnego wykorzystania zdjęć wymagana jest uprzednia zgoda działu prasowego Eberspächer na piśmie.
 

2. Bez przyrzeczenia udzielenia gwarancji
Niniejsze strony internetowe zostały opracowane z maksymalną możliwą starannością. Mimo to Eberspächer nie może zagwarantować braku błędów i dokładności zamieszczanych informacji. Informacje zawarte na tych stronach internetowych nie stanowią również wyraźnej i/lub oddzielnie deklarowanej gwarancji.
 

3. Brak licencji
Eberspächer chce udostępniać klientom innowacyjną i informacyjną stronę internetową. Mamy nadzieję, że klienci będą z niej tak samo zadowoleni jak my. Zawarta w niej własność intelektualna taka, jak patenty, marki i prawa autorskie, jest chroniona. Ta strona internetowa nie udziela licencji na wykorzystanie własności intelektualnej Eberspächer lub osób trzecich.
 

4. Linki
Zawartość stron internetowych innych firm lub osób trzecich, do których użytkownicy docierają przez linki zamieszczone w naszej witrynie internetowej, są poza wpływem Eberspächer, dlatego nie ponosimy odpowiedzialności za te treści. Firma Eberspächer wyraźnie oświadcza, że zawartość stron zlinkowanych stron nie jest jej własnością. Za szkody wynikające z korzystania z zewnętrznych stron odpowiada wyłącznie operator strony, do której został podany link. Za strony internetowe powiązanych firm odpowiadają wyłącznie powiązane firmy. W przypadku stwierdzenia w konkretnej ofercie, do której kierujemy za pomocą linku na naszej stronie, treści niezgodnych z prawem, na podstawie informacji uzyskanych od Ciebie dezaktywujemy niezwłocznie taki link. Skorzystaj w tym celu z podanych w metryczce danych kontaktowych.
 

5. Produkty i ceny
Informacje o zakresie dostawy i usług, wyglądzie, cenach, wymiarach i ciężarach produktów opisanych na stronach internetowych odpowiadają wiedzy dostępnej w momencie zamknięcia redakcyjnego danej strony i opierają się na właściwościach rynku niemieckiego. Dlatego zmiany są wyraźnie zastrzeżone. Podane ceny obowiązują dla partnerów, z którymi wiążą nas umowy, jako niewiążące zalecane ceny. Dlatego informacji na temat aktualnych cen sprzedaży należy zasięgnąć u wybranego sprzedawcy.
 

6. Wersje krajowe
Rozpowszechnienie sieci WWW na całym świecie oznacza, że niniejsze strony odnoszą się do produktów lub usług, które nie są dostępne poza terytorium Niemiec, nie są jeszcze dostępne lub są dostępne pod innymi nazwami i w innych wersjach. Należy sprawdzić, czy w danym kraju dostępne jest przedstawicielstwo, i w razie potrzeby się z nim skontaktować.

Copyright
© 2022 Eberspächer Climate Control Systems International GmbH, Esslingen, Deutschland na wszystkie strony tej prezentacji internetowej.