Zum Inhalt springen

Informacje prawne/ochrona danych

Stan: Listopad 2020

Firma Eberspächer cieszy się z Twojej wizyty w swojej witrynie internetowej oraz z zainteresowania naszą firmą i jej produktami.

I. Ochrona danych

1. Informacje dotyczące przetwarzania danych podczas wizyty na naszej stronie internetowej
Dane osobowe generowane w trakcie Twoich odwiedzin na naszej stronie internetowej lub przekazywane nam przez Ciebie są przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Wizyta na naszej stronie możliwa jest generalnie także bez podawania danych osobowych. Dane osobowe są zbierane tylko w sytuacji, gdy z przyczyn technicznych wymaga tego korzystanie z naszej strony internetowej lub wtedy, gdy korzystasz z określonych funkcji oferowanych na naszej stronie, np. formularzy kontaktowych. Zbieranie danych osobowych pozwala korzystać z pożądanych funkcji.

Podczas odwiedzin na naszych stronach internetowych nasze serwery internetowe zapisują standardowo adres IP przydzielony klientowi przez dostawcę usług internetowych, stronę internetową odwiedzoną przed naszą stroną, strony internetowe odwiedzane w naszej witrynie, wszelkie pobierane materiały, ilość żądanych danych, wyszukiwane terminy oraz datę i godzinę. Dane te przechowywane są przez okres trzech miesięcy. Wykorzystujemy te dane do wykrywania i usuwania wszelkich zagrożeń bezpieczeństwa lub nieprawidłowego działania strony internetowej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 f) DSGVO (Rozporządzenie Podstawowe o Ochronie Danych), wg której przetwarzanie danych jest dozwolone do celów uprawnionej działalności. Nasza uprawniona działalność obejmuje zapewnienie działania funkcji strony internetowej oraz wczesne rozpoznawanie i obronę przed cyberatakami.

Dane osobowe są zbierane również wtedy, gdy skontaktujesz się z nami za pośrednictwem dostępnego na stronie internetowej formularza kontaktowego lub w inny sposób. Jeżeli w związku z formularzem kontaktowym nie są podane inne informacje, dane te wykorzystujemy wyłącznie w celu odpowiedzi na Państwa zapytanie oraz na potrzeby zarządzania kwestiami technicznymi. Dane obowiązkowe zostały odpowiednio oznaczone. Zostaniesz ewentualnie poproszony o podanie dalszych danych osobowych. Podanie tych danych jest dobrowolne, będą one przez nas wykorzystywane wyłącznie w ramach przetwarzania Twojego zapytania. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w ramach korzystania z formularza kontaktowego jest art. 6 ust. 1 b) DSGVO (Rozporządzenie Podstawowe o Ochronie Danych), jeżeli dane te są wymagane do nawiązania i wykonania stosunku umowy. 

2. Informacje dotyczące używania plików cookie i porównywalnych technologii
Do realizacji określonych technicznie wymaganych funkcji dostępnych na naszej stronie internetowej, śledzenia wykorzystania naszych ofert, ciągłej optymalizacji strony internetowej oraz dostarczania treści odpowiadających Twoim oczekiwaniom, wykorzystujemy pliki cookie firmy Eberspächer. Pliki cookie to niewielkich rozmiarów pliki tekstowe, zapisywane przez witrynę internetową na dysku twardym użytkownika. Pliki cookie nie są szkodliwe dla komputera, nie wykonują żadnych programów i nie zawierają wirusów. Zamiast plików cookie wykorzystywane mogą być tzw. piksele śledzące lub porównywalne popularne technologie służące do (tymczasowego) zapisywania informacji o użytkownikach lub sposobach użytkowania. Możesz w dowolnym momencie wyłączyć zapisywanie plików cookie na komputerze dokoując odpowiednich ustawień w przeglądarce. W tym celu skorzystaj z ustawień lub funkcji Pomocy przeglądarki. Działanie naszej witryny internetowej będzie w takim przypadku ograniczone. Eberspächer wykorzystuje pliki cookie do różnych celów. Poszczególne typy plików cookie zostały wymienione poniżej.

Pliki cookie wymagane z przyczyn technicznych.
Głównym zadaniem tego rodzaju plików cookie jest umożliwienie wykorzystania funkcji na stronie, np. zachowanie danych formularza (np. formularza kontaktowego) lub sterowania wyświetlaniem informacji (np. banery cookie). Podstawą prawną przetwarzania danych wynikającego z wykorzystania plików cookie wymaganych z przyczyn technicznych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Nie ma możliwości wyłączenia plików cookie wymaganych z przyczyn technicznych.

Piki cookie wykorzystywane do analizy.
Pliki cookie innego rodzaju służą do analizy wykorzystania strony do celów statystycznych. Dzięki nim dowiadujemy się przykładowo, które treści na naszych stronach internetowych są dla naszych użytkowników wyjątkowo istotne i z jakiego rodzaju urządzeń końcowych strony te były uruchamiane. W ten sposób możemy tak zaprojektować naszą stronę, aby była ona dla naszych użytkowników jeszcze bardziej interesująca. Informacje o używanych przeglądarkach internetowych oraz urządzeniach końcowych umożliwiają nam dostosowanie wyglądu strony do najważniejszych typów przeglądarek. Tego rodzaju pliki cookie wykorzystujemy wyłącznie wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę. Podstawą prawną przetwarzania danych wynikającego z wykorzystania plików cookie w celach analitycznych jest zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Możesz cofnąć zgodę otwierając Ustawienia plików cookie i anulując w nich odpowiedni wybór.

Pliki cookie wykorzystywane do celów marketingowych.
Ponadto wykorzystujemy pliki cookie do celów reklamy i marketingu umożliwiając w ten sposób wyświetlanie spersonalizowanych reklam, jak również reklam naszych produktów i ofert na stronach internetowych innych dostawców (np. na stronach Google lub Facebook), którymi interesowałeś się przeglądając naszą witrynę internetową lub które odpowiadają treściom, odnośnie których podejrzewamy, że mogą wydać Ci się interesujące. W ramach spersonalizowanej reklamy naszych treści (tzw. re-targeting) wykorzystywane są również ogólne informacje o możliwych zainteresowaniach użytkowników naszej strony internetowej i innych interesantów, zebranych przez osoby trzecie na innych stronach internetowych. Informacje te są przy tym zapisywane w postaci znaczników cookie. Użytkownik nie zostanie zidentyfikowany jako osoba, jego ponowne rozpoznanie sprowadza się jedynie do użytkowanego przez niego urządzenia końcowego. Usunięcie plików cookie oznacza utratę personalizacji treści reklamowych. Tego rodzaju pliki cookie wykorzystujemy wyłącznie wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę. Podstawą prawną przetwarzania danych wynikającego z wykorzystania plików cookie w celach marketingowych jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Możesz cofnąć zgodę otwierając Ustawienia plików cookie i anulując w nich odpowiedni wybór.

Informujemy o tym, że na niektórych z naszych stron internetowych pojawić się mogą pliki cookie, które nie mają bezpośredniego związku z firmą Eberspächer. Podczas odwiedzin na stronie zawierającej zagnieżdżone treści od innych dostawców (np. Youtube, issuu itd.), dostawcy tych treści mogą pozostawiać własne pliki cookie. Firma Eberspächer nie ma wpływu na użycie tych plików cookie i ze względu na sposób ich działania nie może mieć do nich dostępu, ponieważ jest on możliwy tylko dla osób, które te pliki pierwotnie ustawiły. Dalsze informacje są dostępne na stronach internetowych danej firmy.

Informacje o plikach cookie

Więcej informacji odnośnie poszczególnych plików cookie

Google Tag Manager
Wykorzystujemy Google Tag Manager, usługi oferowanej użytkownikom z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii i Liechtensteinu przez spółkę Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”) oraz pozostałym użytkownikom przez spółkę Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043. Tag Manager pozwala na zarządzanie narzędziami i usługami zewnętrznymi, użytkowanymi na naszych stronach internetowych i na wykorzystanie tzw. tagów. Tag jest elementem kodowanym zapisywanym w tekście źródłowym strony internetowej przykładowo w celu sterowania, które elementy witryny lub usług oraz które narzędzia będą aktywowane i wczytywane w jakiej kolejności. Sam Google Tag Manager nie zbiera żadnych danych o osobach. Narzędzie dba o wywoływanie innych tagów, które ze swojej strony mogą zbierać dane i które zostały bliżej objaśnione w informacjach o ochronie danych. Więcej informacji o managerze tagów można znaleźć w Informacjach firmy Google dotyczących Tag Manager. Użycie managera tagów jest wymagane z przyczyn technicznych.

Usercentrics
Wykorzystujemy narzędzie firmy Usercentrics GmbH, Sonnenstrasse 23, 80331 Monachium („Usercentrics“) do wyświetlenia baneru cookie i zapisywania, zarządzania i dokumentowania Twojego wyboru plików cookie. W kontekście Usercentrics wykorzystywany jest plik cookie, do którego zapisywany jest Twój wybór ustawień plików cookie dla strony internetowej Eberspächer. Użycie narzędzia Usercentrics jest wymagane z przyczyn technicznych.

Google reCAPTCHA
Nasza strona internetowa korzysta z usługi Google reCAPTCHA, oferowanej użytkownikom z Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez spółkę Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia oraz pozostałym użytkownikom przez spółkę Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 (razem „Google”). Usługa Google reCAPTCHA ma za zadanie ochronę bezpieczeństwa IT, zagwarantowanie stabilności naszej strony internetowej oraz zapobieganie nadużyciu i wykonywanie przez zautomatyzowane programy (tzw. boty) bezprawnych operacji na naszej stronie internetowej, tzn. sprawdza, czy dokonane wpisy zostały faktycznie wprowadzone przez człowieka. Aby to stwierdzić, przetwarzane są takie dane, jak adres URL referrer (adres strony, z której użytkownik został przekierowany), adres IP, migawki okna przeglądarki, charakterystyka wprowadzania przez użytkownika oraz informacje techniczne dotyczące przeglądarki i jej ustawienia. Ponadto Google odczytuje pliki cookie innych usług Google. Jeżeli użytkownik nie życzy sobie powiązania informacji ze swoim kontem Google, konieczne jest wylogowanie się z konta Google przed wywołaniem strony, z którą powiązana została usługa Google reCAPTCHA. Wymienione dane są przesyłane do Google w postaci zaszyfrowanej. Użycie reCAPTCHA poddawane jest statystycznej ocenie, dane użytkownika nie będą według Google wykorzystywane na potrzeby spersonalizowanej reklamy. Użycie managera usługi Google reCAPTCHA jest wymagane z przyczyn technicznych. Przesyłanie danych osobowych do USA lub innych państw spoza UE odbywa się na mocy art. 49 ust. 1 lit. b RODO (Rozporządzenie Podstawowe o Ochronie Danych), co ma umożliwić realizację umowy z użytkownikiem lub wykonanie działań przedumownych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Polityce prywatności oraz Warunkach korzystania firmy Google.

Google Analytics
Nasza strona internetowa korzysta z usługi analizy sieciowej Google Analytics, oferowanej użytkownikom z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii i Liechtensteinu przez spółkę Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”) oraz pozostałym użytkownikom przez spółkę Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 („Google”). W Google Analytics stosowane są pliki cookie obowiązujące przez 38 miesięcy w celu rejestrowania danych dostępu podczas wizyty w naszej witrynie. Na nasze zlecenie Google zbiera dane dostępu w pseudonimowych profilach korzystania i przesyła na serwer Google w USA. Najpierw następuje anonimizowanie adresu IP. Dlatego nie możemy stwierdzić, które profile korzystania należą do określonego użytkownika. Na podstawie danych zarejestrowanych przez Google nie możemy więc zidentyfikować użytkownika ani określić sposobu korzystania z naszej witryny. Na wypadek przysłania w ten sposób wyjątkowo danych osobowych do USA zapisaliśmy w umowie z firmą Google obowiązek przestrzegania przez Google Europejskich Regulacji Dotyczących Ochrony Danych. W przypadku przetwarzania danych poza Europą może się jednakże w pojedynczych przypadkach zdarzyć, że prawa obywateli UE nie będą w ogóle lub w pełni przestrzegane, np. w przypadku zapisywania i analizy danych przez amerykańskie urzędy ds. bezpieczeństwa. Do przekazywania danych do USA dochodzi wyłącznie po wyrażeniu przez użytkownika zgody w naszym banerze cookie. W dowolnym momencie użytkownik może wycofać zgodę, dezaktywując analizę sieciową przez Google w Ustawieniach plików cookie.
 
Google wykorzystuje pozyskane na nasze zlecenie przez pliki cookie informacje do analizowania korzystania z naszej witryny, sporządzania raportów o zachowaniu na stronie oraz do świadczenia dla nas innych usług związanych z korzystaniem z witryny oraz z internetu. Więcej informacji na ten temat znajduje się w Poityce prywatności Google Analytics.

Pliki cookie stosowane przez Google Analytics są plikami cookie wykorzystywanymi do analizy. Tego rodzaju pliki cookie wykorzystujemy wyłącznie wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę. Możesz w każdej chwili dezaktywować analizę sieciową przez Google otwierając Ustawienia plików cookie i anulując w nich odpowiedni wybór. Dodatkowo dostępne są następujące możliwości:

  • W przeglądarce można wprowadzić ustawienia blokujące pliki cookie z Google Analytics.
  • Można dostosować ustawienia reklam Google.
  • W swojej przeglądarce Firefox, Internet Explorer lub Chrome można zainstalować wtyczkę wyłączającą udostępnioną przez Google pod poniższym łączem (ta funkcja nie działa na urządzeniach mobilnych): Łącze do wtyczki przeglądarki

 

Google Ads Conversion Tracking
Ponadto wykorzystujemy Google Ads Conversion Tracking, usługę analityczną firmy Google. Google Ads ustawia przy tym na komputerze klienta plik cookie („plik cookie konwersji“) w momencie, gdy trafi on na naszą stronę przez reklamę Google. Pliki te tracą ważność po 30 dniach i nie służą do identyfikacji osobistej. Jeżeli klient odwiedzi określone strony, a ważność pliku cookie jeszcze nie upłynęła, firmy Eberspächer oraz Google wykryją, że klient kliknął reklamę i został przekierowany w ten sposób na naszą stronę. Każdy klient Ads otrzymuje inny plik cookie. Dzięki temu pliki cookie nie mogą być śledzone przez strony internetowe klientów Ads. Informacje pobrane przy użyciu pliku cookie konwersji służą do tworzenia statystyk konwersji dla klientów Ads, którzy zdecydowali się na korzystanie ze śledzenia konwersji. Klienci Ads poznają łączną liczbę użytkowników, którzy kliknęli ich reklamę i zostali przekierowani na stronę wyposażoną w tag śledzenia konwersji. Nie otrzymują jednak informacji, które pozwalałyby na osobistą identyfikację użytkowników.

Pliki cookie stosowane przez Google Ads Conversion Tracking są plikami cookie wykorzystywanymi do celów marketingowych. Tego rodzaju pliki cookie wykorzystujemy wyłącznie wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę. Możesz w każdej chwili dezaktywować te pliki cookie otwierając Ustawienia plików cookie i anulując w nich odpowiedni wybór. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności firmy Google.

Google Ads
Wykorzystujemy technologię Remarketingu firmy Google, aby do użytkowników, którzy odwiedzili już naszą witrynę internetową i byli zainteresowani ofertą, kierować ponownie dedykowaną reklamę na stronach Google i w jego sieci partnerskiej. Wyświetlanie reklamy realizowane jest z użyciem plików cookie. Przy użyciu plików tekstowych można analizować zachowanie użytkowników podczas odwiedzin na stronie internetowej, a następnie wykorzystywać te informacje do zaoferowania konkretnych produktów i reklamy opartej na zainteresowaniach.

Pliki cookie stosowane przez Google Ads są plikami cookie wykorzystywanymi do celów marketingowych. Tego rodzaju pliki cookie wykorzystujemy wyłącznie wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę. Jeżeli nie chcesz otrzymywać reklamy dostosowanej do zainteresowań, możesz w każdej chwili dezaktywować pliki cookie otwierając Ustawienia plików cookie i anulując w nich odpowiedni wybór lub możesz wyłączyć wykorzystanie plików cookie przez Google do tych celów wchodząc na stronę https://www.google.de/settings/ads/onweb. Alternatywnie użytkownicy mają możliwość wyłączenia korzystania z plików cookie innych dostawców wchodząc na stronę dezaktywacji sieciowych usług reklamowych NAI (po angielsku).Informujemy o tym, że firma Google posiada własne zasady dotyczące ochrony danych osobowych, które nie zależą od naszych zasad. Nie mamy żadnego wpływu na te treści i nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności za te dyrektywy i metody. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności firmy Google.

Remarketing Facebook
Do celów marketingowych wykorzystujemy tzw. konwersję i tagi retargetingu (również „piksele Facebook“) sieci społecznościowej Facebook, usługi firmy Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornia 94025, USA („Facebook“). Wykorzystujemy Pixel Facebook celem określenia skuteczności reklamy Facebook („konwersja“) i przygotowania na podstawie Twojego zainteresowania naszymi produktami spersonalizowanej reklamy („retargeting“).

Facebook przetwarza w tym celu dane zbierane na naszych stronach internetowych przez pliki cookie i podobne technologie. Facebook pozyskuje w ten sposób informację o tym, że klient odwiedził naszą stronę internetową z urządzenia końcowego o określonym adresie IP. Jeżeli jesteś użytkownikiem sieci Facebook może ona odpowiednio do ustawień prywatności Twojego konta Facebook przyporządkować wizytę na naszej witrynie internetowej do Twojego konta Facebook i wykorzystać te informacje do celów uruchomienia spersonalizowanej reklamy Facebook.

Zebrane w związku z tym dane Facebook może również przesyłać i zapisywać celem analizy na serwerze w USA. Na wypadek przysłania w ten sposób danych osobowych do USA zapisaliśmy w umowie z firmą Facebook obowiązek przestrzegania przez Facebook Europejskich Regulacji Dotyczących Ochrony Danych. W przypadku przetwarzania danych poza Europą może się jednakże w pojedynczych przypadkach zdarzyć, że prawa obywateli UE nie będą w ogóle lub w pełni przestrzegane, np. w przypadku zapisywania i analizy danych przez amerykańskie urzędy ds. bezpieczeństwa. Do przekazywania danych do USA dochodzi wyłącznie po wyrażeniu przez użytkownika zgody w naszym banerze cookie. W dowolnym momencie użytkownik może wycofać zgodę, dezaktywując Pixel Facebook w Ustawieniach plików cookie.

Pliki cookie stosowane przez Facebook są plikami cookie wykorzystywanymi do celów marketingowych. Tego rodzaju pliki cookie wykorzystujemy wyłącznie wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę. Możesz wyłączyć zbieranie danych przez Facebook otwierając Ustawienia plików cookie i anulując w nich odpowiedni wybór. Jako członek społeczności Facebook możesz dokonywać ustawień przetwarzania danych dotyczących reklamy Facebook w Ustawieniach prywatności na swoim koncie Facebook. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez firmę Facebook znaleźć można w Dyrektywie dotyczącej danych firmy Facebook.
 
Google Maps
Na naszych stronach korzystamy z Google Maps, aby odpowiednio zwizualizować informacje geograficzne i ułatwić Ci odnajdywanie sprzedawców. Google Maps to usługa dostarczania map firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4 w Irlandii. Aby możliwe było podłączenie wykorzystywanej przez nas mapy firmy Google i wyświetlenie jej w Twojej przeglądarce internetowej, Twoja przeglądarka musi podczas wywoływania strony kontaktu nawiązać połączenie z serwerem Google, który może znajdować się również w USA. Google otrzymuje w wyniku tego informacje, że z adresu IP Twojego urządzenia wywołana została strona kontaktowa na naszej witrynie internetowej. Aby umożliwić to przetwarzanie w USA, w ramach baneru cookie lub przed aktywacją funkcji mapy prosimy użytkownika o jego zezwolenie. Pamiętać, że w przypadku przetwarzania danych poza Europą może się w pojedynczych przypadkach zdarzyć, że prawa obywateli UE nie będą w ogóle lub w pełni przestrzegane, np. w przypadku zapisywania i analizy danych przez amerykańskie urzędy ds. bezpieczeństwa. W dowolnym momencie użytkownik może wycofać zgodę, dezaktywując usługę Google Maps w Ustawieniach plików cookie.

W momencie uruchomienia wyszukiwania sprzedawców (również w przypadku zapytania o ofertę) w naszej witrynie, firma Google może powiązać to zdarzenie z profilem Google użytkownika, jeżeli będzie on w tym czasie zalogowany na swoim profilu Google. Jeżeli użytkownik nie życzy sobie utworzenia powiązania ze swoim profilem Google, musi wylogować się z konta Google przed wywołaniem naszej strony z danymi kontaktowymi lub przed aktywacją funkcji mapy w Google. Google zapisuje dane i wykorzystuje je do celów reklamy, badań rynkowych oraz spersonalizowanego przedstawiania Google Maps. Można nie zgodzić się na zbieranie danych przez Google. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności Google i w Dodatkowych warunkach korzystania z usług Mapy Google i Google Earth.

3. Zgody i Twoje prawa związane z ochroną danych
Wszystkie dane osobowe podawane przez klienta na stronie internetowej firmy Eberspächer są wykorzystywane bez oddzielnej zgody tylko do tych celów, dla których zostały podane (np. przygotowanie oferty) oraz do technicznych czynności administracyjnych. Podczas wprowadzania danych zostaniesz poinformowany o ich zastosowaniu i ewentualnie poproszony o zgodę na ich dalsze wykorzystywanie. Podstawą prawną przetwarzania jest w tych przypadkach zgoda w myśl art. 6 ust. 1 a) DSGVO (Rozporządzenie Podstawowe o Ochronie Danych). Twoja zgoda jest dobrowolna i możesz ją w każdej chwili odwołać z przyszłym skutkiem.

Ponadto możesz w dowolnym momencie odwołać zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych do celów reklamowych, badań rynkowych lub ankiet dotyczących opinii nawet, jeżeli wyraził na to zgodę lub zażądać informacji o przechowywanych informacjach. Możesz również w dowolnym momencie zlecić sprostowanie, zablokowanie lub usunięcie zapisanych danych osobowych. W tym celu należy zwrócić się w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do wskazanej w metryczce placówki. Zwracamy uwagę, że z prawa do usunięcia wyłączone są dane wymagane do realizacji zaległych świadczeń lub wykonania naszych praw i roszczeń. Dotyczy to również danych, do których przechowywania jesteśmy zobowiązani ustawowo. Tego rodzaju dane są na razie blokowane. O ile wymienieni w niniejszym oświadczeniu usługodawcy przetwarzają Twoje dane poza Unią Europejską, dbamy o to, aby gwarantowali oni na mocy umów lub w inny sposób poziom ochrony danych równoważny z poziomem obowiązującym w Unii Europejskiej. Możesz zażądać kopii tych gwarancji korzystając z danych kontaktowych podanych w metryczce.
Masz również prawo zażądać od nas elektronicznej kopii tych danych, które przetwarzamy w ramach umowy lub na podstawie Twojej zgody (tzw. prawo do przenoszenia danych).
 
4. Zmiany w oświadczeniu o ochronie danych osobowych
Eberspächer zastrzega sobie możliwość zmiany oświadczenia o ochronie danych osobowych w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. Dlatego zalecamy regularne zapoznawanie się z ewentualnymi zmianami.

5. Kontakt w sprawie ochrony danych
W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych użytkownicy mogą w dowolnym momencie zwracać się do nas z prośbą o informacje, z sugestiami lub zażaleniami pod adresem privacy-CCAL[at]eberspaecher.com. Twój wniosek rozpatrzymy niezwłocznie. Przysługuje Ci również prawo zwrócenia się do urzędu ochrony danych i złożenia w nim skargi.

Copyright
© 2020 Eberspächer Climate Control Systems GmbH, Esslingen, Deutschland na wszystkie strony tej prezentacji internetowej.

II. Informacje prawne dotyczące treści w witrynie internetowej

1. Wszelkie prawa zastrzeżone
Teksty, obrazy, grafiki, dźwięki, animacje i wideo oraz ich rozmieszczenie na stronach internetowych Eberspächer są objęte ochroną wynikającą z praw autorskich i innych praw ochronnych. Zawartość tej witryny internetowej nie może być generalnie kopiowana, rozpowszechniana, zmieniana ani udostępniana osobom trzecim do celów komercyjnych bez zgody firmy Eberspächer. Niektóre strony internetowe Eberspächer zawierają ponadto obrazy objęte prawami autorskimi osób trzecich.

Ilustracje prasowe mogą być używane wyłącznie do celów redakcyjnych w ramach sprawozdawczości dziennikarskiej związanej z koncernem Eberspächer z podaniem źródła „Eberspächer”. Przedruk i publikacja do tych celów odbywają się bez honorarium. W przypadku mediów drukowanych prosimy jednak o przekazanie egzemplarza okazowego, w przypadku mediów elektronicznych (Internet) o krótkie powiadomienie. W przypadku innego/komercyjnego wykorzystania zdjęć wymagana jest uprzednia zgoda działu prasowego Eberspächer na piśmie.

2. Bez przyrzeczenia udzielenia gwarancji
Niniejsze strony internetowe zostały opracowane z maksymalną możliwą starannością. Mimo to Eberspächer nie może zagwarantować braku błędów i dokładności zamieszczanych informacji. Informacje zawarte na tych stronach internetowych nie stanowią również wyraźnej i/lub oddzielnie deklarowanej gwarancji.

3. Brak licencji
Eberspächer chce udostępniać klientom innowacyjną i informacyjną stronę internetową. Mamy nadzieję, że klienci będą z niej tak samo zadowoleni jak my. Zawarta w niej własność intelektualna taka, jak patenty, marki i prawa autorskie, jest chroniona. Ta strona internetowa nie udziela licencji na wykorzystanie własności intelektualnej Eberspächer lub osób trzecich.

4. Linki
Zawartość stron internetowych innych firm lub osób trzecich, do których użytkownicy docierają przez linki zamieszczone w naszej witrynie internetowej, są poza wpływem Eberspächer, dlatego nie ponosimy odpowiedzialności za te treści. Firma Eberspächer wyraźnie oświadcza, że zawartość stron zlinkowanych stron nie jest jej własnością. Za szkody wynikające z korzystania z zewnętrznych stron odpowiada wyłącznie operator strony, do której został podany link. Za strony internetowe powiązanych firm odpowiadają wyłącznie powiązane firmy. W przypadku stwierdzenia w konkretnej ofercie, do której kierujemy za pomocą linku na naszej stronie, treści niezgodnych z prawem, na podstawie informacji uzyskanych od Ciebie dezaktywujemy niezwłocznie taki link. Skorzystaj w tym celu z podanych w metryczce danych kontaktowych.

5. Produkty i ceny
Informacje o zakresie dostawy i usług, wyglądzie, cenach, wymiarach i ciężarach produktów opisanych na stronach internetowych odpowiadają wiedzy dostępnej w momencie zamknięcia redakcyjnego danej strony i opierają się na właściwościach rynku niemieckiego. Dlatego zmiany są wyraźnie zastrzeżone. Podane ceny obowiązują dla partnerów, z którymi wiążą nas umowy, jako niewiążące zalecane ceny. Dlatego informacji na temat aktualnych cen sprzedaży należy zasięgnąć u wybranego sprzedawcy.

6. Wersje krajowe
Rozpowszechnienie sieci WWW na całym świecie oznacza, że niniejsze strony odnoszą się do produktów lub usług, które nie są dostępne poza terytorium Niemiec, nie są jeszcze dostępne lub są dostępne pod innymi nazwami i w innych wersjach. Należy sprawdzić, czy w danym kraju dostępne jest przedstawicielstwo, i w razie potrzeby się z nim skontaktować.